Copeův drásající ještěr

…aneb Zajímavá historie prvního pojmenovaného tyranosauroida

První dinosauří fosilie byly na území Spojených států amerických objeveny již na přelomu 18. a 19. století, skutečná dinosauří horečka ale začala až s proslulou „Válkou o kosti“ mezi paleontology Othnielem C. Marshem a Edwardem D. Copem v poslední čtvrtině 19. věku. Ještě před jejím vzpláním bylo ale vědecky pojmenováno několik neptačích dinosaurů, s jejichž rekonstrukcí si v té době vědci ještě nevěděli příliš rady.[1] Zajímavým příkladem je také Dryptosaurus (původně Laelaps) aquilunguis, který se roku 1866 stal prvním vědecky pojmenovaným tyranosauroidním teropodem.[2] Do vědeckého popisu druhu Tyrannosaurus rex v té době zbývala ještě téměř čtyři desetiletí. Až do doby objevu tohoto druhu, jehož fosilie byly nalezeny v kraji Gloucester v New Jersey, byly jediné fosilie neptačích teropodů ze Severní Ameriky známé z Montany, kde byly získány geologem Haydenem roku 1856. Zkameněliny dryptosaura objevili náhodně dělníci v pískovcovém lomu West Jersey Marl Company Pit u města Barnsboro v kraji Gloucester. Sedimenty z místního souvrství New Egypt byly uloženy v období geologického stupně maastricht, tedy pozdní křídy před asi 67 miliony let. Ačkoliv byl tedy tento teropod z východu Spojených států přímým současníkem tyranosaura, byl mnohem menší a zároveň vývojově primitivnější. S podstatně masivnějším bratránkem se ke svému štěstí příliš nesetkával, protože obýval subkontinent Appalačii, oddělený od západní Laramidie velkým vnitrozemským mořem. Cope jej původně popsal pod rodovým jménem Laelaps („hurikán“ či „vichřice“), což bylo zároveň jméno mytologického psa v pověstech starých Řeků. Podle pověstí šlo o predátora, který nikdy neselhal při lovu své kořisti, a to stejné Cope předpokládal i u „svého“ dravého dinosaura. Druhové jméno aquilunguis („mající drápy orla“) zase odkazovalo k jeho mohutným zahnutým drápům, dobře patrným na fosilním záznamu. Problém byl ovšem v tom, že se brzy ukázalo, že rodové jméno Laelaps je již obsazeno jistým druhem členovce. V roce 1877, o jedenáct let později, proto nenáviděný Copeův sok Marsh změnil rodové jméno teropoda na dodnes platné Dryptosaurus („drásající ještěr“).[3]

———

Silně zastaralá rekonstrukce pozdně křídového New Jersey. Dryptosaurus na ostrůvku v popředí je doprovázen mořským plazem elasmosaurem a v pozadí kachnozobým hadrosaurem. Ilustrace z roku 1869 velmi dobře demonstruje, jak výrazně se změnily představy o podobě druhohorního světa a jeho obyvatel za posledních 150 let. Kredit: Cope, E.D. „The fossil reptiles of New Jersey,“ in: American Naturalist, vol. 3 (1869), str. 84-91. (volné dílo, převzato z Wikipedie).

———

Dnes předpokládáme, že dryptosauři byli zástupci nadčeledi Tyrannosauroidea, nepatřili ale přímo do čeledi Tyrannosauridae. Šlo o poměrně velké dravce, dosahující délky až 7,5 metru a hmotnosti od 1200 do 1500 kilogramů.[4] Anatomickou zajímavostí jsou také přední končetiny, které byly proporcionálně mnohem větší než u tyranosaura, a nesly zřejmě tři prsty s velkými drápy. Dryptosauři si tedy při lovu kořisti mohli pomáhat i předními končetinami, což se u vyspělejších tyranosauridů s redukovanýma „rukama“ nedá předpokládat. Podle Stevena Brusatteho však celkový tvar kostních fragmentů ruky dryptosaura odpovídá tyranosauridům natolik, že nejspíš disponoval rovněž jen dvěma prsty.[5] Ostré zahnuté drápy měly délku kolem dvaceti centimetrů a nepochybně představovaly účinnou zbraň.[6] Je jisté, že šlo o predátora, aktivně lovícího středně velkou i větší kořist v podobě hadrosauridů a menších ceratopsidů, možná se přitom specializoval na mláďata těchto dinosaurů. Dryptosauři byli původně řazeni mezi megalosauridy, později pak považováni za samostatnou skupinu (čeleď Dryptosauridae)[7] nebo za blíže neurčitého zástupce célurosaurů. Již v roce 1946 nicméně paleontolog Charles W. Gilmore konstatoval velkou podobnost kosterních prvků dryptosaura a tyranosauridů ze západních částí USA.[8] Tento názor byl ale obecně přijat až kolem roku 2005 spolu s objevy dalších tyranosauroidů v Číně (například jurský Guanlong nebo raně křídový Dilong). Již zmíněný Brusatte ve své studii z roku 2011 definitivně určuje anatomické znaky dryptosaura, shodné s tyranosauroidy a označuje jej za jakési vývojově „přechodného“, ač pozdně se vyskytujícího zástupce této skupiny.[9] Z hlediska dějin paleoartu a výzkumu dinosaurů je význam dryptosaura rovněž podstatný. V roce 1896/7 totiž zpodobnil dvojici těchto dravých teropodů americký předchůdce Zdeňka Buriana Charles R. Knight, který ve svém obraze Leaping Laelaps („Skákající Laelaps“) jako první umělec v historii zobrazuje dinosaury v aktivní a vysoce dynamické pozici.[10] Podobný styl zobrazování byl přitom následně na dobrých osm desetiletí opuštěn. A závěrem ještě k dryptosaurovi samotnému – letos uplynulo od jeho vědeckého popisu právě kulatých 150 let.

———

Současná představa o vzezření dryptosaura, jakožto aktivního predátora, který mohl být na některých částech těla opeřený. Dosud ale nevíme s jistotou, zda měl na předních končetinách skutečně tři prsty. Při hmotnosti nosorožce představoval nebezpečného dravce, proti svému slavnějšímu současníkovi druhu T. rex byl ale pouze teropodem střední velikostní kategorie. Kredit: Josep Asensi, Wikipedie (CC BY 3.0)

———

Odkazy:

http://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-dryptosaurus-got-its-name-68864150/

http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=53030

http://www.dinochecker.com/dinosaurs/DRYPTOSAURUS

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/d/dryptosaurus.html

———

Short english summary: Dryptosaurus aquilunguis is the first formally described tyrannosauroid in the history of paleontology (except for tyrannosaurid teeth from Judith River of Montana, briefly described by Leidy 10 years earlier).

———

File:DryptosaurusLaelaps.jpg

Fosilní fragmenty kostry dryptosaura, jak je zakreslil k roku 1871 Edward D. Cope. Zaujme zejména masivní dráp o délce přes 20 centimetrů (vpravo nahoře), který dinosaurovi vysloužil i jeho dosud platné rodové jméno, znamenající v překladu „drásající ještěr“. V tomto ohledu se moderní paleontologie stále plně ztotožňuje s tehdejší – nepochybně totiž šlo o efektivní lovecké zbraně. Kredit: E. D. Cope (volné dílo, převzato z Wikipedie)

———

[1] Leidy, J. 1856. Notice of remains of extinct reptiles and fishes discovered by Dr. F. V. Hayden in the badlands of the Judith River, Nebraska Territory. Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia 8: 72–73.

[2] Cope, E. D. (1866). „Discovery of a gigantic dinosaur in the Cretaceous of New Jersey.“ Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 18: 275-279.

[3] O. C. Marsh. 1877. Notice of a new and gigantic dinosaur. American Journal of Science and Arts 14: 87-88.

[4] Paul, G. S. (2010). The Princeton Field Guide to Dinosaurs, Princeton University Press, str. 100.

[5] Brusatte, S. L. and Benson, R. B. J. and Norell, M. A. (2011) The Anatomy of Dryptosaurus aquilunguis (Dinosauria: Theropoda) and a Review of its Tyrannosauroid Affinities. American Museum Novitates, 3717. str. 1-53. ISSN 0003-0082

[6] „Dryptosaurus.“ In: Dodson, Peter & Britt, Brooks & Carpenter, Kenneth & Forster, Catherine A. & Gillette, David D. & Norell, Mark A. & Olshevsky, George & Parrish, J. Michael & Weishampel, David B. The Age of Dinosaurs. Publications International, LTD. str. 112-113.

[7] Carpenter, Ken & Russell, Dale A, Donald Baird, and R. Denton (1997). „Redescription of the holotype of Dryptosaurus aquilunguis (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous of New Jersey“. Journal of Vertebrate Paleontology. 17 (3): 561–573. doi:10.1080/02724634.1997.10011003

[8] Gilmore, C. W. 1946. A new carnivorous dinosaur from the Lance Formation of Montana. Smithsonian Miscellaneous Collections 106: 1–19.

[9] Brusatte, S.L. and Benson, R.B.J. (2013). „The systematics of Late Jurassic tyrannosauroids (Dinosauria: Theropoda) from Europe and North America.“ Acta Palaeontologica Polonica. 58, 47-54. doi: http://dx.doi.org/10.4202/app.2011.0141

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Dryptosaurus#/media/File:Laelops-Charles_Knight-1896.jpg

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Paleoart, Teropodní dinosauři, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *