Nový ceratopsid ze souvrství Hell Creek

…aneb Představuje se „Duranteceratops“

V roce 2012 byla na území Jižní Dakoty objevena krásně zachovaná fosilie velkého chasmosaurinního ceratopsida, který může být zcela novým rodem i druhem rohatého dinosaura. Zkamenělina byla objevena komerčním sběratelem fosilií Johnem Carterem na území kraje Harding v sedimentech souvrství Hell Creek. Ten si po náhodném objevu části fosilie, vystupující z horniny, zajistil práva k vykopávkám a v březnu 2013 se pustil do práce. S pomocí dalších mužů nakonec obří lebku ceratopsida, kterou v té chvíli považovali za fosilii triceratopse (konkrétně druhu T. horridus), vyprostili z horniny. Lebku poté zakoupil jistý Alan Detrich, který si byl vědom její unikátnosti a po domluvě nechal zkamenělinu dopravit pro očištění a preparaci do laboratoře Neala Larsona (bratra kontroverzního paleontologa Petea Larsona) ze společnosti Larson Paleo Unlimited ve městě Hill City v Jižní Dakotě. Zachována byla bohužel jen polovina původní lebky, velká část jí byla již nenávratně zničena erozí. Přesto Larson poznal na základě nezvyklého úhlu lebečního límce (zvedajícího se nahoru), jamky ve spodní čelisti a velkých otvorů v límci, že se pravděpodobně nejedná o další z mnoha triceratopsích lebek.

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Triceratops_BWMK.jpg

Existoval v souvrství Hell Creek kromě rodů Triceratops, Torosaurus, Nedoceratops(?) a Tatankaceratops(?) ještě jeden, dosud zcela neznámý, obří rod ceratopsida? Nový objev naznačuje, že ano… Kredit: Nobu Tamura, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Po pracném očištění fosilie od okolní horniny činí doplněná délka lebky asi 2,3 metru a její hmotnost dosahuje přibližně 300 kilogramů (blok horniny, ve kterém byla obsažena, však dosahoval hmotnosti přes 1,5 tuny). Samotný nasální roh je velmi mohutný a má délku 45 centimetrů, což je téměř dvojnásobek obvyklé míry u triceratopsů. Preparace cenné zkameněliny zabrala asi 1000 hodin mravenčí práce. Problémem přitom byla jak mohutnost fosilních kostí, tak i obsah železa v hornině (v podobě uhličitanu železnatého, tedy sideritu). Hornina proto měla konzistenci tvrdého betonu. Veřejnosti byl tento nález poprvé představen na konci srpna roku 2015, od té doby se čeká na vydání souborné vědecké studie. Majitel fosilie Detrich od začátku slibuje, že zkamenělina bude v budoucnosti k dispozici pro výzkum a jeho publikování a najde své místo v některém z amerických muzeí. Veřejnost by tedy neměla mít problém se k ní dostat. „Duranteceratops“, jak zní údajně neoficiální jméno dinosaura, opět ukazuje, jak fascinující a obří byly lebky rohatých dinosaurů a dále rozšiřuje druhovou rozmanitost ceratopsidů (i dinosaurů obecně) v rámci souvrství Hell Creek.

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Triceratops-four-skulls-04w.jpg

Fosilní lebky dvou v současnosti uznávaných druhů triceratopse. „Duranteceratops“ představuje pravděpodobně jiný druh i rod ceratopsidního dinosaura. Kredit: Zachi Evenor, Wikipedie (CC BY 3.0)

———

Short English Summary: Fossils of what is probably a new genus and species of ceratopsid dinosaur from the Hell Creek Formation were found in 2012. This still formally undescribed ceratopsid dinosaur, likely closely related to the genus Triceratops, was nicknamed „Duranteceratops“.

———

Poznámka autora: V tomto týdnu dokončuji rukopis knihy Poslední den druhohor, která by měla vyjít během podzimu. Více informací v některém z příspěvků v příštích týdnech.

———

Odkazy:

Biles, Jan. „Rare dinosaur skull being prepared for exhibition“. Topeka Capital-Journal. 7. září 2015.

„Super-sized Ceratopsian Skull Might be New Species“. Everything Dinosaur. 29. srpna 2015.

O‘ Connell, Max. „Dinosaur skull found in Buffalo likely a new species“. Rapid City Journal. 27. srpna 2015.

———

Leave a Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *