Dinosauří kacířství

…aneb Největší dílo Roberta T. Bakkera

Kniha Dinosauří kacířství (v originále Dinosaur Heresies, česky tento titul nevyšel) byla poprvé publikována v roce 1986 a znamenala poměrně výrazný převrat v pohledu vědecké i laické veřejnosti na druhohorní dinosaury.[1] Protože jsem právě před několika dny toto dnes již klasické dílo kontroverzního paleontologa Roberta T. Bakkera dočetl, dovolím si podat o něm krátkou úvahu zde na blogu. Kniha je skutečně kultovním kouskem, který již na počátku 90. let inspiroval například i Jaroslava Mareše při psaní jeho Záhady dinosaurů.[2] Bakker samozřejmě nebyl první, kdo přišel s myšlenkou teplokrevných a agilních dinosaurů (což o sobě rozhodně ani netvrdí), v době vydání knihy už se pohled odborníků na dinosaury pomalu začínal měnit. Něco jiného však byla populární kultura, která přijala dynamické a moderní dinosaury až s globálním úspěchem Jurského parku téměř o desetiletí později. Bakker stál nicméně u tohoto převratu již podstatně dříve, prakticky od počátku 70. let, kdy jako jeden z prvních vědců po dlouhém století od viktoriánských objevů Thomase Henryho Huxleyho[3] společně se svým mentorem Johnem H. Ostromem (1928 – 2005) blízkou příbuznost ptáků a dinosaurů začali naplno prosazovat.[4] Této malé vědecké revoluci se později začalo přezdívat dinosauří renesance. Bakker tak v knize s odstupem patnácti let tak trochu i glosuje, k jakým závěrům při svém předchozím výzkumu dospěl a jak výrazně se pohled na dinosaury v tomto mezidobí změnil (nebo alespoň jak se měl změnit). V obsáhlém díle, které zahrnuje 462 stran textu, se věnuje mnoha různým aspektům „pokrokovosti“ druhohorních dinosaurů – jejich fyziologii, komplexnímu chování, reprodukci, excesivním anatomickým strukturám, histologii kosterního aparátu, fylogenezi a příbuznosti s ptáky, evolučnímu rozmachu i ekologickým adaptacím. Ať se ale na otázku vývojové a fyziologické vyspělosti dinosaurů dívá z jakéhokoliv úhlu, stále dochází ke stejnému závěru – dinosauři byli mnohem pokrokovější, lépe adaptovaní a evolučně úspěšnější, než si kdokoliv v době před publikováním knihy mohl vůbec představit.

———

Heres.JPG

Titulní strana knihy „Dinosauří kacířství“. Toto dílo určené zejména poučené neodborné veřejnosti znamenalo velký zlom v chápání podstaty druhohorních dinosaurů. Bakker je vykreslil tak, jako v podobném rozsahu ještě nikdo před ním. Kredit: Wikipedie

———

Dnes s odstupem 32 let od publikování Dinosauřího kacířství máme k dispozici mnohem větší objem informací i nových nálezů, než měl Bakker v době přípravy textu. Nicméně až na některé drobnosti či méně významné detaily bychom mohli většinu jeho úvah a závěrů takříkajíc okamžitě podepsat. Od doby vydání knihy bylo navíc objeveno asi padesát prokazatelně opeřených druhohorních dinosaurů a původ ptáků mezi maniraptorními teropody je již věcí zcela uspokojivě doloženou.[5] To samé se pak dá říci o dinosauří teplokrevnosti, metabolismu, evoluční úspěšnosti a dalších pojednaných tématech. Výjimkou je snad jen kapitola o vyhynutí dinosaurů, která odpovídá Bakkerově odmítavému přístupu k Alvarezově impaktní teorii.[6] Bakker byl v 80. letech jedním z jejích hlavních oponentů a v knize se přiklání k myšlence pandemií závažných chorob, které měly výrazně oslabit populace dinosaurů, mísící se navzájem při přechodu z východní Asie do Severní Ameriky a opačným směrem v období končící křídové periody. Podle Bakkera to byly právě tyto globální epidemie, které dinosaury buď zcela vyhubily, nebo alespoň oslabily natolik, že při dopadu planetky Chicxulub se už nedokázali vzpamatovat. Nesouhlasili bychom nejspíš ani s Bakkerovou navrhovanou systematikou dinosaurů, zejména pak zařazením ptakoještěrů (skupiny Pterosauria) mezi dinosaury. A konečně – představa dospělého tyranosaura, řítícího se krajinou rychlostí 45 mil za hodinu (72,4 km/h) je také poněkud fantastická. Nepřesné označení sauropodních dinosaurů slovem „brontosauři“ je pro autora typické v celém rozsahu knihy, takže po nějaké době už není ani příliš otravné. Dá se každopádně říci, že Bakker udělal pro popularizaci tematiky dinosauří paleontologie a zejména pak pro změnu pohledu na dinosaury obrovský kus práce, a už za to si zaslouží úctu a obdiv. A ačkoliv jeho kniha není prosta jistých nedostatků a chyb, patří přesto ke zlatému fondu tohoto žánru. Pokud budete mít možnost, určitě si knihu přečtěte, nebudete zklamáni.

———

Autor knihy Robert T. Bakker při jedné ze svých přednášek v roce 2011. Bakker dlouhodobě využívá své výborné ilustrátorské schopnosti, aby podpořil své často poněkud neobvyklé názory. Mezi ty patří například i představa živorodých sauropodů. Kredit: etee, Wikipedie (CC BY-SA 2.0)

———

Short Summary in English: The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction is a 1986 book written by paleontologist Robert T. Bakker. The book sums up the evidence indicating that dinosaurs, rather than being cold-blooded lizard-like creatures, were in fact warm-blooded, quite agile creatures much more similar to modern birds than to extant reptiles.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dinosaur_Heresies

https://www.nytimes.com/1986/11/08/books/books-of-the-times-dinosaur-mysteries.html

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/robert-t-bakker-3/the-dinosaur-heresies-new-theories-unlocking-th/

http://discovermagazine.com/2017/may-2017/when-dinosaurs-went-bad

———

[1] Bakker, R. T. (1986). The Dinosaur Heresies: New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and Their Extinction. Zebra Books, New York. ISBN 978-0821756089

[2] Mareš, J. (1993). Záhada dinosaurů. Svoboda-Libertas, Praha. ISBN 80-205-0374-9

[3] Prum, R (2003), „Are current critiques of the theropod origin of birds science? Rebuttal To Feduccia 2002“. The Auk, 120 (2): 550–561, doi: 10.1642/0004-8038(2003)120[0550:ACCOTT]2.0.CO;2

[4] Bakker, R. T. (1971). “Dinosaur Physiology and the Origin of Mammals.” Evolution 25: 636-658. doi: 10.1111/j.1558-5646.1971.tb01922.x

[5] Lee, Michael S. Y.; Cau, Andrea; Naish, Darren; Dyke, Gareth J. (2014). „Sustained miniaturization and anatomical innovation in the dinosaurian ancestors of birds“. Science. 345 (6196): 562–566. doi: 10.1126/science.1252243

[6] Alvarez, L. W.; Alvarez, W.; Asaro, F.; Michel, H. V. (1980). „Extraterrestrial Cause for the Cretaceous-Tertiary Extinction: Experiment and Theory“. Science. 208 (4448): 1095–1108. doi: 10.1126/science.208.4448.1095

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Literatura, O dinosaurech obecně, Paleoart, Recenze a hodnocení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *