Pohlednice ze souvrství Hell Creek

…aneb Na skok za posledními dinosaury

Nestává se často, že bych věnoval celý příspěvek jedné jediné ilustraci, nyní ale udělám výjimku. Jedná se totiž o nádhernou malbu Petra Modlitby, která měla být původně součástí mé nové knihy s názvem Nová cesta do pravěku, nakonec se ale do jejího obsahu nevešla. Se souhlasem autora si tedy dovolím tuto ilustraci popsat alespoň v rámci tohoto příspěvku. Příspěvek zároveň věnuji blížícímu se desátému výročí odletu do Montany (28. 6. 2009), kde jsme spolu s trojicí dalších Čechů – včetně Daniela Madzii – pracovali pod vedením Museum of the Rockies na vykopávkách v souvrství Hell Creek. Jak již název příspěvku napovídá, jedná se o ztvárnění jakési idylické krajiny právě v ekosystému pozdně křídového severoamerického souvrství Hell Creek, v jehož sedimentech se nám zachovaly fosilie těch úplně posledních neptačích dinosaurů, žijících na konci křídové periody druhohorní éry (asi před 67,2 až 66,0 milionu let).[1] Slovem „idylická“ zde není míněno to, že by se snad jednalo o jakýsi ráj na Zemi, ale pouze tolik, že se nám do zidealizovaného obrazu vešli mnozí z hlavních protagonistů dávného dramatu života v pozdní křídě, tedy alespoň v rámci souvrství Hell Creek. Jaké dinosaury a další organismy tu tedy nalezneme? Zaměřme se nejprve na zobrazenou květenu, která nám již vzdáleně připomíná tu dnešní. Metasekvoje a další nahosemenné stromy stejně jako četné krytosemenné druhy a nižší keřovité jehličiny jsou naší představě přírody mnohem bližší, než by nám byly nepovědomé rostlinné druhy z počátku éry dinosaurů v triasové periodě před více než 200 miliony let. Nacházíme se na břehu řeky v subtropickém klimatu s vysokou vlhkostí vzduchu, vyšším obsahem kyslíku v atmosféře (zhruba kolem 28 % oproti dnešním necelým 21 %) a s mírně vyššími průměrnými teplotami, které dosahovaly v těchto oblastech zhruba 15 až 19 °C.[2] Nalézáme se v oblasti dnešní východní Montany na severozápadě Spojených států amerických, tehdy asi na 55° severní šířky. Kteří živočichové se tu tedy vyskytují?

———

Ilustrace výtvarníka a malíře pravěku Petra Modlitby zachycuje jakousi idealizovanou scénu z ekosystému souvrství Hell Creek (podrobnější popis v textu příspěvku). Tak nějak to možná vypadalo v oblasti dnešní americké Montany nebo Jižní Dakoty na úplném konci křídové periody v době před 67,2 až 66,0 milionu let. Kredit: Petr Modlitba (publikováno se svolením autora – další šíření tohoto díla je možné pouze po výslovném souhlasu P. Modlitby).

———

Samozřejmě jich tu drtivou většinu nevidíme, protože v současnosti už známe ze sedimentů souvrství Hell Creek přibližně 30 druhů neptačích dinosaurů a mnoho dalších suchozemských i sladkovodních obratlovců.[3] Dominantní postavou na malbě i ve skutečnosti je samozřejmě obří teropod Tyrannosaurus rex, který na obrázku vlevo pojídá uloveného kachnozobého dinosaura druhu Edmontosaurus annectens. Dospělého tyranosauřího jedince pak doprovázejí jeho dvě mláďata, která ve svých zhruba 10 letech mohla měřit přes pět metrů na délku. Přítomnost tělesného opeření je v jejich případě možná, ale nikoliv přímo prokázaná. V pozadí napravo se nachází stádečko ohromných ceratopsidních dinosaurů druhu Torosaurus latus, blízkých příbuzných známějšího a ve skutečnosti mnohem početnějšího triceratopse (podle některých paleontologů se však jedná pouze o různá věková stadia stejného dinosaura, konkrétně torosaurus by dle jejich názoru měl být plně dospělým triceratopsem).[4] Tato hypotéza ale dnes není obecně přijímána všemi paleontology. Zvířecí menažerii nám doplňují krokodýlovití plazi druhu Brachychampsa montana. Tito menší příbuzní dnešních aligátorů a kajmanů přežili dokonce velké vymírání na konci křídy a rod Brachychampsa existoval ještě asi 3 miliony let po začátku paleocénu.[5] Velmi hojné byly v ekosystémech souvrství Hell Creek také želvy, dále praptáci, savci, sladkovodní ryby a různí další menší obratlovci, nad hlavou jim prolétávali spíše vzácní azdarchidní ptakoještěři. Na ty už se tentokrát na obrázku nedostalo, ale to je pochopitelné – málokdy by se ve skutečném světě objevilo tolik různých druhů blízko u sebe najednou (zejména pak ne v přítomnosti tyranosaurů!). Ilustrace Petra Modlitby má každopádně velmi poutavou atmosféru a svým nezaměnitelným způsobem nám ukazuje, jak by možná ekosystémy v souvrství Hell Creek namaloval s dnešními vědeckými poznatky například i sám Mistr Zdeněk Burian.

———

Short Summary in English: A painting by Czech paleoartist Petr Modlitba depicting biota of the Hell Creek Formation in eastern Montana as it looked some 67 million years ago.

———

Odkazy:

https://www.petrmodlitba.cz/cs/

https://en.wikipedia.org/wiki/Hell_Creek_Formation

https://paleonerdish.wordpress.com/2015/09/21/a-brief-introduction-to-the-hell-creek-formation/

———

[1] David A. Eberth & Sandra L. Kamo (2019). First high-precision U-Pb CA-ID-TIMS age for the Battle Formation (Upper Cretaceous), Red Deer River valley, Alberta, Canada: implications for ages, correlations, and dinosaur biostratigraphy of the Scollard, Frenchman, and Hell Creek formations. Canadian Journal of Earth Sciences. doi: https://doi.org/10.1139/cjes-2018-0098

[2] Pearson, A.; et al. (2002). Vertebrate biostratigraphy of the Hell Creek Formation in southwestern North Dakota. Geological Society of America, Special Paper 361, str. 145-167.

[3] Horner J. R., Goodwin M. B., Myhrvold N. (2011). Dinosaur Census Reveals Abundant Tyrannosaurus and Rare Ontogenetic Stages in the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (Maastrichtian), Montana, USA. PLoS ONE 6(2): e16574. doi: 10.1371/journal.pone.0016574

[4] Scannella, J. and Horner, J. R. (2010). „Torosaurus Marsh, 1891, is Triceratops Marsh, 1889 (Ceratopsidae: Chasmosaurinae): synonymy through ontogeny.“ Journal of Vertebrate Paleontology, 30(4): 1157–1168. doi: 10.1080/02724634.2010.483632

[5] Bona P.; et al. (2018). „A new Palaeocene crocodylian from southern Argentina sheds light on the early history of caimanines“. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 285 (1885): 20180843. doi: 10.1098/rspb.2018.0843

———

Leave a Comment

Filed under Česká paleontologie, Literatura, O dinosaurech obecně, Paleoart, Vymírání K-T, Ze života

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *