Jinbeisaurus – další čínský tyran

…aneb Představení nejnovějšího tyranosauroida

Protože bych rád zůstal věren tradici publikování příspěvku o každém novém zástupci svého oblíbeného kladu Tyrannosauroidea, výjimku neudělám ani na začátku nového roku. Teprve před několika týdny (v prosinci 2019) byl totiž předběžně publikován popis nového tyranosauroida ze severovýchodní Číny, který obdržel vědecké jméno Jinbeisaurus wangi.[1] Formální popis bude oficiálně publikován teprve letos v dubnu, paleontologický svět ale nového dinosaura přijal takříkajíc za svého již na přelomu loňského a letošního roku. Rodové jméno „nejnovějšího“ tyranosauroida odkazuje k místu objevu na severu provincie Šan-si, Jin je totiž staré označení této provincie a slovo bei znamená „severní“. Druhové jméno zase představuje poctu jistému Suo-ču Wangovi, který se zasloužil o paleontologický výzkum v této provincii, a to včetně organizování vědeckých expedic do terénu. Fosilie nového teropodního dinosaura, které sestávají z několika izolovaných lebečních kostí a fragmentů kostí postkraniálního skeletu, byly objeveny v sedimentech souvrství Chuej-čchüan-pchu (v anglickém přepisu Huiquanpu), v nichž jsou objevovány dinosauří fosilie již od 80. let minulého století.[2] Zatím byly odtud popsány čtyři platné dinosauří druhy, jmenovitě ankylosauři Tianzhenosaurus youngi[3] a Shanxia tianzhenensis[4] (oba 1998), dále sauropod Huabeisaurus allocotus[5] (2000) a nejnověji i hadrosauroid Datonglong tianzhenensis[6] (2016). Původně bylo stáří tohoto souvrství považováno za eocénní (56 až 34 milionů let před současností), dnes ale paleontologové předpokládají, že je nepochybně svrchnokřídové (geologické věky cenoman až kampán). Přesnější datace zatím není k dispozici, rozptyl odhadů geologického stáří nového dinosaura proto činí přes dvacet milionů let (zhruba před 95 až 72 miliony let).

———

Mezi nejbližší vývojové příbuzné nově popsaného tyranosauroida patřil i jiný čínský zástupce tohoto kladu, Xiongguanlong baimoensis (na obrázku). Ten byl jinbeisaurovi značně podobný velikostí a nejspíš i celkovým tvarem těla, žil ale zhruba o 20 až 30 milionů let dříve. Kredit: Conty, Wikipedie (CC BY 3.0)

———

Zkameněliny byly vyproštěny z hornin zmíněného souvrství v roce 2008 pracovníky Geologického muzea v Šan-si (Shanxi Museum of Geology, SMG), kde je originální holotyp uložen dodnes. J. wangi se tak koncem roku 2019 stal vůbec prvním identifikovaným druhohorním teropodem, známým z této čínské provincie. Ačkoliv byly objeveny jen fosilní fragmenty a zuby, některé z nich jsou natolik unikátní a diagnostické, že bylo možné na jejich základě stanovit zcela nový rod a druh tyranosauroidního dinosaura. Zejména tvar a anatomie úlomku horní čelisti (maxily) dokládá, že Jinbeisaurus byl vývojově vyspělejším (odvozenějším) tyranosauroidem než jiný v loňském roce popsaný tyranosauroid, severoamerický druh Suskityrannus hazelae z Nového Mexika.[7] Suskityrannus žil v období geologického věku turon (asi před 94 až 90 miliony let), Jinbeisaurus byl pravděpodobně stejně starým nebo spíše mírně geologicky mladším zástupcem kladu Tyrannosauroidea. Co tedy o tomto záhadném východoasijském „tyranovi“ zatím víme? Holotyp s označením SMG V003 sestává z páru maxil, fragmentu pravé dentální kosti, dvou krčních obratlů, pěti těl hrudních obratlů a nekompletní pravé kosti stydké. Vzhledem k tomu, že tyto fosilní kosti se nacházely na ploše necelých 8 m2, nebyly objeveny žádné duplikátní kosti a velikostně si fragmenty odpovídají, je vysoce pravděpodobné, že se jedná o fosilie jediného zvířete. Lépe dochovaná část horní čelisti má délku 34 cm a výšku 13,5 cm. Část jejího obvodu v kontaktu s kostmi premaxillare a nasale v přední části lebky je dlouhá 19,5 cm a maxilární fenestrum (otvor či doslova „okno“ v kosti) je vysoké 26 a dlouhé 38 mm. Dochovaný fragment pravé dentální kosti je dlouhý zhruba 30 cm a v nejužší části vysoký 53 mm. Bohužel těla všech dochovaných obratlů jsou značně poškozená erozí, což se dá říci i o ostatních fosilních částech skeletu.

———

Přímým současníkem jinbeisaura byl také středně velký sauropodní dinosaurus z čeledi Euhelopodidae Huabeisaurus allocotus, formálně popsaný roku 2000. Při délce kolem 20 metrů a hmotnosti asi 15 tun nebyl dospělý exemplář snadným úlovkem ani pro smečku jinbeisaurů (pokud lovili ve větším počtu). Spíše se tak asi zaměřovali na mláďata tohoto velkého sauropodního býložravce. Kredit: FunkMonk; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Provedená fylogenetická analýza ukázala, že J. wangi je „středně odvozeným“ tyranosauroidem, který spolu s asijskými druhy Xiongguanlong baimoensis a Timurlengia euotica (zároveň pak i z dosud nepopsaným exemplářem ze souvrství Iren Dabasu) a se severoamerickými druhy Dryptosaurus aquilunguis, Appalachiosaurus montgomeriensis a Bistahieversor sealeyi představuje méně fylogeneticky odvozenou skupinu, než tvoří zástupci čeledi Tyrannosauridae. Zároveň jde ale o vyspělejší tyranosauroidy, než je druh Suskityrannus hazelae. Tuto představu podporuje i 12 synapomorfií (sdílených odvozených znaků), objevených na fosilní kostře nového druhu. Na základě porovnání s velikostí maxilární části lebky u juvenilního i dospělého tarbosaura (s délkou lebky 29 a 122 cm, resp.) byla délka lebky druhu J. wangi odhadnuta na 66 cm. Tím pádem byl zhruba stejně velký jako zmíněný čínský rod Xiongguanlong a představoval tyranosauroida menší až střední velikosti. Anatomie obratlů a lebky přitom nasvědčuje plné dospělosti dochovaného jedince. Jinbeisaurus je tedy dalším důkazem donedávna netušené skutečnosti, že skupina středně velkých tyranosauroidů představovala po celé desítky milionů let důležitou ekologickou součást raně až pozdně křídových ekosystémů.[8] Tato skupina aktivních predátorů vyplňovala zdánlivě propastnou mezeru mezi jurskými bazálními tyranosauroidy na straně jedné a obřími tyranosauridy žijícími o více než 70 milionů let později na straně druhé. Pro více informací o vzhledu a ekologii nového tyranosauroida i o jeho postavení a významu v rámci evoluce celé skupiny však bude potřeba najít více fosilního materiálu. Nezbývá tedy než držet čínským paleontologům i jejich případným zahraničním kolegům palce…

———

Rekonstrukce přibližného vzezření hlavy tyranosauroida druhu Alectrosaurus olseni. Tento vzdálenější příbuzný jinbeisaura z pozdní křídy Mongolska dosahoval zhruba stejné velikosti a tvarem hlavy se od nového čínského druhu nejspíš příliš nelišil. Kredit: PaleoGeekSquared; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Jinbeisaurus was a genus of tyrannosauroid theropod dinosaur, living in what is now Shanxi Province in north-eastern China. It was a medium-sized predator that lived during the Late Cretaceous period (about 95 to 72 million years ago). Its exact size, postcranial anatomy and geological age are currently unknown.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Jinbeisaurus

https://en.wikipedia.org/wiki/Huiquanpu_Formation

https://en.wikipedia.org/wiki/Xiongguanlong

https://en.wikipedia.org/wiki/Timurlengia

https://en.wikipedia.org/wiki/Suskityrannus

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667119301909

———

[1] Wu Xiao-chun; et al. (2019). „A new tyrannosauroid from the Upper Cretaceous of Shanxi, China“. Cretaceous Research. in press: Article 104357. doi: 10.1016/j.cretres.2019.104357

[2] Weishampel, David B; et al. (2004). „Dinosaur distribution (Late Cretaceous, Asia).“ In: Weishampel, David B.; Dodson, Peter; and Osmólska, Halszka (eds.): The Dinosauria, 2nd Edition, Berkeley: University of California Press: 593-600. ISBN 0-520-24209-2.

[3] Pang, Q and Cheng, Z. (1998). „A new ankylosaur of the late Cretaceous from Tianzhen, Shanxi“. Progress in Natural Science, 8(3): 326-334.

[4] Barrett, P. M.; You, H.; Upchurch, P. & Burton, A. C. (1998). „A new ankylosaurian dinosaur (Ornithischia: Ankylosauria) from the Upper Cretaceous of Shanxi Province, People’s Republic of China“. Journal of Vertebrate Paleontology. 18 (2): 376–384. doi: 10.1080/02724634.1998.10011065

[5] Pang, Q. & Cheng, Z. (2000). „A new family of sauropod dinosaur from the Upper Cretaceous of Tianzhen, Shanxi province, China“. Acta Geologica Sinica. 74 (2): 117–125. doi: 10.1111/j.1755-6724.2000.tb00438.x

[6] Shi-Chao Xu; et al. (2016). „A new hadrosauroid dinosaur from the Late Cretaceous of Tianzhen, Shanxi Province, China“. Vertebrata PalAsiatica. 54 (1): 67–78. doi: 10.19615/j.cnki.1000-3118.2016.01.005

[7] Wolfe, D. G.; et al. (2019). „A mid-Cretaceous tyrannosauroid and the origin of North American end-Cretaceous dinosaur assemblages“. Nature Ecology & Evolution. 3 (6): 892–899. doi: 10.1038/s41559-019-0888-0

[8] Delcourt, R.; Grillo, O. N. (2018). „Tyrannosauroids from the Southern Hemisphere: Implications for biogeography, evolution, and taxonomy“. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 511: 379–387. doi: 10.1016/j.palaeo.2018.09.003

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *