Revír T. rexe a trocha matiky

Zase ten Tyrannosaurus. Jak dlouho už není na trůnu největšího terestrického predátora? Fakticky celých 91 let (od objevu Spinosaura Stromerem). Přesto stále dominuje nejen zájmu laické veřejnosti, nýbrž má své pevné místo i v hledáčku vědců. Paleontolog je totiž člověk se spoustou neortodoxních nápadů, jehož briskní imaginace ho často dovede k zajímavým a neočekávaným závěrům…

Tentokrát se na DML rozjela debata ohledně pravděpodobné velikosti dinosaurova revíru. Dnešní největší suchozemští predátoři, jako jsou medvědovité a kočkovité šelmy, mají revíry o rozměrech řádově v tisících hektarech. Jak tomu ale bylo před 68-65 miliony let u druhu T. rex (Osborn, 1905)? Nejprve předpokládejme, že zvíře dělá pravidelné cyklické prohlídky po okrajích svého teritoria. Při takové prohlídce nespěchá a pohybuje se energeticky úsporně, na úrovni klidné chůze. Víme podle zachovaných fosilních stop, že klidový krok T. rexe měřil asi 1.76 m (při běhu ale 3.8 m!). Dále zvolme konzervativní hodnotu krokové frekvence zdravého zvířete jako 2 vteřiny. Pro volantní bipední dravce velikosti Tyrannosaura (hmotnost ca 6.4 tuny) je předpoklad maximálního energetického výdeje na 6 km. Tuto vzdálenost dosáhne při předpokládaném způsobu chůze teropod za 1.9 hodiny (1:54 min) a za předpokladu ne zcela uniformního obloukového pohybu dokáža rex v takovém případě monitorovat ve stacionární pozici přehledný terén o 113 čtverečních kilometrech (11340 hektarů)!


Velmi zajímavé a podnětné. Nakolik věrohodné, je však otázkou. Podle jiných názorů je rychlost pro „prowling“ rexe pouhých 3 km/h podhodnocená. Podle Froudova vzorce Fr = v^2/ gL a skutečnosti, že noha T. rexe byla až 4krát vyšší než u člověka (je však nutno brát v potaz jiné proporcionální rozložení svalstva a také těžiště mezi tělěm člověka a teropoda) by taková „klidová“ rychlost odpovídala spíše 10-12 km/h. Pomineme-li tedy požadavek rovného a prostupného terénu, lze akceptovat i podstatně vyšší čísla pro rozlohu revíru i „dojezdový“ čas (nemohu si odpustit otrocký překlad ad hoc vtipného anglického termínu „arrival time“) by tedy byl podstatně kratší než ony 2 hodiny. Ostatně maximální rychlost T. rexe, o které už byly popsány stohy papíru, byla podstatně vyšší než rychlost klidová (nejpravděpodobnější bio-mechanický odhad je kolem 36 km/h, tedy 10 m/s.). Debata stále pokračuje….


 

Leave a Comment

Filed under Nezařazené

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.