Jak dlouho existuje jsoucno?

…zdá se, že původně udávaná hodnota 13,75 Ga přece jen platí!

Jelikož článek je v češtině, doplním pod textem pouze odkaz. K tomu pak přidám ze svého (přesně po vzoru Marka Antonia na Caesarově pohřbu po přečtení závěti) jen velmi málo slov. Ať už je však vesmír starý 16 nebo 14 miliard let, spousta otázek zůstává nezodpovězených. Obnovuje se například vesmír v jakési cyklické spirále? Je tento náš, 13,75 až 13,80 miliardy let starý vesmír nejzazší dobou vší existence? Nebo existovalo již mnoho předchozích vesmírů, které vždy nakonec skončily ve „Velkém krachu“? A jakou fyzikální veličinou je potom tedy čas? Jak ho lze chápat v relevanci mnoha počátků časoprostoru? Nezbývá než uznat, že nejenom paleontologie je fascinujícím vědním oborem…

Odkaz: http://www.osel.cz/index.php?clanek=2083

———

7 Comments

Filed under Astronomie a vesmír

7 Responses to Jak dlouho existuje jsoucno?

 1. Jo, vesmír. Ten ještě skrývá spousty otázek.

 2. Milý dinosaure …… jsoucno exituje od té doby, co ho velký Aristotelés ze Stageiry vymyslel a tak-tak definoval …… do té doby žádné jsoucno nebylo … … takže to jde docela dobře spočítat, ne? … 🙂

 3. autor

  Ach jak podnětná úvaha! Je pravda, že Aristotelova autorita v přírodních vědách trvala až do samotného osvícenství, tedy celé dvě tisícovky let, potom ale byl velký učenec a Alexandrův učitel překonán exaktní vědou. Díky tomu jsme se taky od metafyzických měřítek dobrali zcela konkrétních čísel při výpočtu stáří hornin i mikrovlnného pozadí ;o) Scientia, sapientia, joci ridiculi…

 4. 😯Radši věřit, že svět je placka, kterou nesou na zádech 4 sloni stojící na hřbetě želvy A-Tuin…

 5. autor

  Existuje jen to, co je v našich představách ;o)

 6. No, ono ani tak …… nejde o „přírodní vědy“ … ty neexistovaly pomalu až do pokročilého osvícenství, jako spíš o ono „jsoucno“ … tento pojem nemá s „přírodními vědami“ ale vůbec nic společného … 🙂

 7. autor

  I v exaktní vědě, zvlášť jde-li o popularizační text (kterému se tématicky snažím přibližovat) je možné prohřešit se proti rigorózním pravidlům vědeckého jazyka použitím jakési abstraktní, leč příhodné formulace faktů ;o)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *