Objeven nový druh tyranosaurida

…aneb Osmirohá baletka z Mongolska

Jak asi pravidelní čtenáři blogu zaznamenali, s novými objevy a vědeckými studiemi tyranosauridů se v posledních týdnech doslova roztrhl pytel. Připomeňme si jen popis kontroverzního nového rodu i druhu Raptorex kriegsteini z Číny a studii o parazitárním onemocnění tyranosaurů z minulého týdne. Aby toho nebylo málo, přesně na den 104. výročí popisu populárního druhu Tyrannosaurus rex (5. října) byla do světa vypuštěna další zásadní novinka. Máme nyní nový druh již známého rodu Alioramus, žijícího ve svrchní křídě na území dnešního Mongolska. Nový druh teropoda je přitom zajímavý v několika ohledech.

Druh Alioramus remotus byl popsán sovětským paleontologem Sergejem Kurzanovem v roce 1976. Nález, pocházející z vrstev starých 70-66 milionů let sestával z nekompletní lebky a tří metatarzálů. Paleontologové si již tehdy povšimli lehké tělesné stavby tohoto tyranosaurida, žijícího současně se svým masivnějším příbuzným, tarbosaurem. Rozměry nebylo možné přesně odhadnout (činí asi 5-6 metrů délky), jelikož 45 cm dlouhá lebka patřila nedospělému jedinci. Alioramus byl považován za menšího tyranosaurida, plnícího ekologickou úlohu středně velkého dravce (jeho obří příbuzný druhu Tarbosaurus bataar pak představoval dominantního predátora). Nový objev, popsaný až letos v periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences, byl učiněn již v roce 2001.

———

tyrannosaur pictureRekonstrukce vzezření štíhlého dravce v jeho dávném ekosystému (nahoře) a výrazně „rohatá“, bezmála kompletní lebka (dole). Téměř dospělý čtyřmetrákový tyranosaurid zemřel asi ve věku 9 let v období pozdní svrchní křídy na území dnešního Mongolska. Převzato z http://news.nationalgeographic.com/news/2009/10/091005-eight-horned-trex-dinosaur-picture.html.

 ———

Nový materiál představuje poměrně kompletní lebku a značnou část postkraniální kostry. Byl objeven americko-mongolskou expedicí v poušti Gobi, kde žil na konci křídového období v prostředí horkého a vlhkého ekosystému záplavové nížiny. Jak bylo odhaleno pečlivým srovnáváním s dříve objevenými fosíliemi, nový materiál představuje zároveň nový druh – ten dostal název Alioramus altai. Jedním z paleontologů, podílejících se na jeho popisu je i americký paleontolog Stephen Brusatte z Amerického muzea přírodní historie v New Yorku. „Na rozdíl od svých velikých a zlých příbuzných byl tento chlapík spíš jako baletka“, prohlašuje s trochou nadsázky Brusatte. Poukazuje tím na velmi lehkou tělesnou stavbu tyranosaurida. Také nový materiál pochází z nedospělého jedince, jehož hmotnost byla odhadnuta na nějakých 369 kg. Byl zřejmě velmi rychlým běžcem, protože měl dlouhé a štíhlé nohy.

Dalším zajímavým rysem jsou výrazné rohy na dlouhé a štíhlé lebce. Kromě dvou párů rohů nad očima a před očnicemi (jako měli i jiní tyranosauridi) měl však Alioramus altai také pěticentimetrové rohy na lícní části lebky. Ty byly příliš krátké, aby mohly sloužit jako zbraň, zřejmě tedy představují prostředek sexuální signalizace mezi pohlavími. Celkově je kostra aliorama velmi lehká a také lebka není ve srovnání s většími rody příliš robustní. Zuby jsou poměrně tenké a tvarované do podoby „steakových“ nožů. Vše nasvědčuje tomu, že tento tyranosaurid „obětoval“ mohutnost a sílu ve prospěch rychlosti a agility. Nový objev doplňuje naše znalosti o rozmanitosti svrchnokřídových asijských ekosystémů. Dnes se v Africe uplatní také dva velcí dravci stejné čeledi (lev a gepard), kteří se specializují na jinou kořist. Podobně došlo k potravní diverzifikaci u tyranosauridů, i když v poněkud jiném velikostním měřítku. Tarbosauři lovili velké pomalé býložravce, zatímco alioramové se nejspíš specializovali na menší běhavé typy dinosaurů.

Nález byl rovněž podroben výzkumu počítačovou tomografií. Lebka odhalila v oblasti mozkovny výrazné vzdušné vaky, velké čichové laloky a relativně malé vnitřní ucho, u tyranosauridů předpokládané. Paleontolog Gregory Erickson z Floridské státní univerzity provedl analýzu kostní mikrostruktury a dospěl k závěru, že tento jedinec zemřel ve věku 9 let, kdy dosahoval asi 85% své dospělé velikosti. Ani druhý exemplář aliorama tedy není plně dorostlý dospělec. Každopádně však skvěle zachovaná fosílie umožňuje další zpřesnění našich představ o jedné z nejvíce fascinujících skupin dinosaurů – dravých tyranosauridech. Alioramus je v současnosti také jediným známým rodem tyranosaurida, který „oplývá“ hned dvěma druhy.

———

Zdroje:

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/10/091005-eight-horned-trex-dinosaur-picture.html (en)

http://www.livescience.com/animals/091005-new-horned-tyrannosaur.html (en)

———

1 Comment

Filed under Teropodní dinosauři

One Response to Objeven nový druh tyranosaurida

  1. autor

    A další dinosauří novinky, tentokrát obě paleoichnologické: http://www.sciencedaily.com…9.htm a http://aktualne.centrum.cz…649445

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *