Nejstarší evropské zpodobnění dinosauří fosílie

…aneb Když oslík váží desítky tun

Obvykle je za první evropské ztvárnění dinosauřích zkamenělin považována ilustrace kurátora Ashmolean Museum v Oxfordu Roberta Plota (1640-1696) z roku 1677. Na ilustraci je patrný dolní konec stehenní kosti teropoda megalosaura (v roce 1763 popsaný R. Brooksem jako Scrotum humanum). Prvenství v tomto ohledu patří bez debat „motherlandu“ dinosauří paleontologie, tedy Anglii (odkud byli dinosauři poprvé popsáni také vědecky). Zajímavé však je, že úplně nejstarší ztvárnění dinosauřích ichnofosílií v Evropě nepochází z Anglie, nýbrž z Pyrenejského poloostrova, konkrétně pak z Portugalska.

Pochopitelně se však nejedná o ztvárnění byť jen se špetkou pochopení a správné představy o původci nálezu. V tomto případě navíc nejde ani o kosterní fosílie, nýbrž velké otisky stop sauropodního dinosaura z období svrchní jury (asi před 150 miliony let). Ty jsou zachovány na kolmé stěně útesu v zálivu Lagosteiros a dnes jsou známy jako série stop Pedra da Mua. Samotný název, jehož objekt se již stal také součástí národního folklóru, je sám o sobě poněkud zvláštní. Vysvětlí jej však celá pointa příspěvku, k níž se tímto konečně dostáváme.

Jedním z největších známých evropských dinosaurů byl bezpochyby Turiasaurus riodevensis, popsaný v roce 2006 ze španělské provincie Teruel. Takto si středověcí poutníci svého „oslíka“ jistě nepředstavovali…(Image: AAAS/Science/Carin L Cain, převzato z webu BBC NEWS)

 …

Stopy sauropodního dinosaura byly objeveny nejpozději již někdy ve 14. století našeho letopočtu a pochopitelně neušly pozornosti středověkého člověka (jsou na skále poměrně výrazné a dobře viditelné). Interpretace starých Portugalců (byť tehdy ještě tento stát neexistoval) byla poplatná jejich víře, se kterou postupně vytlačovali ze svého území muslimy. Stopy pro ně byly dokladem dávného biblického příběhu, ve kterém hrál roli oslík a panenka Marie, jedoucí na tomto vpravdě užitkovém kopytníkovi. Osel takto od moře k vršku útesu (v tomto směru jsou stopy skutečně polohovány) Marii údajně nesl a jeho obří stopy zůstaly v útesu zvěčněny až do skonání času. Již během 14. století se otisky na Praie dos Lagosteiros staly poutním místem, kde byly k vidění „stopy oslíka, vynořujícího se s Pannou Marií z moře“. Celý výjev je také ztvárněn na obraze, vyvedeném na čtvercových kachlících azulejos v nedalekém kostelíku na mysu Cabo Espichel. Kaple má název „Capela de Memória“ a pochází z 18. století (samotné výtvarné dílo pochází asi z poloviny 18. století, předcházelo mu však nejspíš ještě starší ztvárnění). Konvent nedaleko skály vznikl kolem roku 1410, tedy v době, kdy u nás působil například Mistr Jan Hus.

Na modro-bíle tónovaném výtvarném díle je skutečně vidět oslík (zřejmě v nadživotní velikosti), vezoucí Marii a malého Ježíška. Osel právě vystoupal nad okraj útesu a pod ním se nachází dobře patrná skální stěna se dvěma řadami kulatých stop, táhnoucích se až k mořskému pobřeží pod útesem. Právě toto je možná vůbec nejstarší zobrazení dinosauřích (ichno)fosílií na světě (mnohem starší čínské objevy dinosauřích zkamenělin v podstatě nikdy zobrazovány nebyly). Zajímavé je, že moderní věda definitivně rozeznala dávnou náboženskou „relikvii“ jako paleontologický doklad o někdejší přítomnosti sauropodů až v roce 1971 (Antunes, 1976). Dinosauří stopy byly v Portugalsku známy již od roku 1884, až v roce 1915 je však poprvé popsal paleontolog Jacinto Pedro Gomes (1844-1916) z Lisabonského muzea při tehdejší polytechnické škole. V posledních letech se právě Pyrenejský poloostrov stává jedním z nejslibnějších regionů pro objevy nových dinosauřích fosílií v Evropě. Jak tedy můžeme vidět, bylo tomu tak vlastně už ve středověku. Snad jen toho mnohatunového oslíka si nelze dost jasně vybavit…

Odkazy:

http://www.mnhn.ul.pt/dinos/public_html/Jazidas/indexing.html (další informace pak z prezentace na londýnské konferenci Dinosaurs – A Historical Perspective (V. F. Santos a L. A. Rodrigues), květen 2008)

1 Comment

Filed under Protopaleontologie a geomytologie, Sauropodní dinosauři

One Response to Nejstarší evropské zpodobnění dinosauří fosílie

  1. autor

    Také na oslíkovi: http://www.osel.cz…hp?clanek=4690

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *