Skutečný drak z Krakova

…a další zajímavosti z Horního Slezska

Jak jsem na blogu již avizoval, minulý týden jsem se spolu s klasickou „montanskou“ skvadrou (Jirka, Jakub a Dan) zúčastnil vykopávek na nyní již poměrně známé paleontologické lokalitě v Lisowicích (Horní Slezsko, jižní Polsko). Malá obec, která leží asi 54 kilometrů severozápadně od Krakova hostí ve své (nyní již pomalu zavírané) cihelně jeden zajímavý unikát – zhruba 200 milionů let staré svrchnotriasové sedimenty, které se v posledních letech zapsaly do paleontologických příruček. Vrstvy, pocházející z rétu – posledního stupně triasové periody – jsou staré asi 205-200 milionů let a vydaly již svědectví o existenci obřích rauisuchů, dicynodontů, dinosauromorfů a mnoha dalších druzích živočichů. Na této lokalitě jsme pracovali pod vedením paleobiologa Tomasze Suleje, autora popisu mnoha zajímavých polských obratlovců z období triasu.

Nejpopulárnějším a také nejzajímavějším objevem, učiněným již roku 2007, se ale stal „smok“. Toto polské slovo se dá do češtiny volně přeložit jako drak. Původně byl smok, známý podle částí lebky a neúplné postkraniální kostry, považován za teropodního dinosaura, jednoho z největších své doby. Již v roce 2008 bylo částečně i díky jeho věhlasu otevřeno přímo v Lisowicích malé paleontologické muzeum. Byl dokonce označován za přímého předka populárních teropodů, jako byl mnohem mladší Allosaurus nebo dokonce Tyrannosaurus. To je ale samozřejmě nesmysl. Nejen, že smok není předkem ani jednoho ze zmíněných, tento záhadný archosaur není téměř s jistotou ani dinosaurem. Přestože má na kostře některé anatomické detaily, shodné s dinosaury, většina znaků ho řadí mnohem spíše do skupiny Rauisuchia. Co to však znamená?

Původní rekonstrukce „smoka“, představující jej jako vývojově primitivního teropodního dinosaura. Dnes je již zřejmé, že neodpovídá skutečnosti. Převzato z Niedźwiedzki et al., 2011

Rauisuchové byli triasoví predátoři, patřící do velké skupiny archosaurů a blízce příbuzní krokodýlům. Nohy měli stejně jako dinosauři vzpřímené pod tělem a jejich masivní lebky byly vyzbrojeny velkými a ostrými zuby s pilovitým ostřím. Dosahovali délky až kolem 7 metrů a představovali nepochybně dominantní predátory svrchnotriasových pevninských ekosystémů (teropodní dinosauři je nahradili až počátkem jurského období). Mezi největší zástupce patřil například argentinský Saurosuchus galilei s délkou snad až 9 metrů. Také v Polsku samotném již byli tito dravci objeveni, v nedalekém Krasiejowě byl v roce 2005 popsán Teratosuchus silesiacus (dnes Polonosuchus silesiacus). Jak se dnes zdá, také smok patřil spíše mezi tyto pravěké predátory. Alternativní možností je pak jeho příslušnost k ornitosuchidním krurotarsanům nebo již zmíněným teropodním dinosaurům. Přání autorů popisu, aby šlo o „prvního polského dravého dinosaura“ se tedy nejspíš nevyplní. Zatím však byla v polském vědeckém periodiku Acta Paleontologia Polonica publikována pouze předběžná studie, více se tedy veřejnost dozví až z publikované doktorské práce Grzegorze Niedźwiedského.

Archosaur z Lisowic už má nicméně své oficiální jméno, které je skutečně malebné. To bylo poprvé publikováno právě v době našeho pobytu v Lisowicích. Zní Smok wawelski a odkazuje ke stejnojmenné mytické či přímo pohádkové postavě krakovského draka. Skutečný smok za svým jmenovcem při tom rozměry ani odstrašujícícm zjevem nijak nezaostával. Na délku měřil asi 5-6 metrů a jeho lebka mohla přesahovat délku 60 cm. Jako vrcholový predátor lovil zřejmě především obří savcovité plazy dicynodonty, jejichž fosílie byly v Lisowicích také objeveny (jedná se o největší známé exempláře této skupiny, dosahující velikosti hrocha). Dalšími dravci v ekosystémech smoka byli malí célofyzoidní dinosauři, dinosauromorfové a poposauroidi ze skupiny rauisuchů. Žili zde však také četné ryby a velcí obojživelníci, kteří mohli zmíněným dravcům sloužit za potravu. Jak se zdá, svrchnotriasové ekosystémy dnešního jižního Polska byly nepochybně velmi bohaté faunou i flórou.

Odkazy:

http://www.app.pan.pl/archive/published/app56/app20100045_acc.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Smok_(archosaur)

http://archeowiesci.pl/2011/08/17/smok-wawelski-z-gornego-slaska/

http://blogs.smithsonianmag.com/dinosaur/2011/08/the-dinosaur-that-wasnt/

http://chinleana.fieldofscience.com/2011/08/smok-wawelski-new-late-triassic.html

Leave a Comment

Filed under Jiné pravěké organizmy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *