Napodobitel veverky mění pohled na dinosaury

…aneb první megalosauroid se zachovanými otisky pernatého integumentu

Opeření dinosauři nepřestanou vědeckou ani laickou komunitu zřejmě nikdy nudit. Důkazem je i pozornost, které se jim v médiích neustále hojně dopřává. V dubnu to byl obří čínský tyranosauroid druhu Yutyrannus huali, který jakožto největší známý opeřený živočich všech dob uchvátil představivost paleontologicky orientované komunity. Nyní spatřil světlo světa další dinosauří opeřenec, tentokrát nám geograficky mnohem bližší. Jeho zkameněliny byly totiž nalezeny ve stejné oblasti Bavorska (vápencový lom u obce Painten), jako před půldruhým stoletím první fosílie praptáka archeopteryxe. Lokality v čínské provincii Liao-ning jsou zřejmě světovým unikátem, ale sedimenty na území našich západních sousedů mají rovněž co nabídnout.

Nově popsaný teropodní dinosaurus je známý podle kompletně zachované kostry mláděte. Patřil do nadčeledi Megalosauroidea a dostal vskutku kuriózní jméno Sciurumimus albersdoerferi. Rodové jméno znamená v překladu „napodobitel veverky“, což je humorný odkaz na „nadýchaný“ ocas dinosaura. Ten byl totiž zaživa pokryt pernatým (či spíše filamentózním) integumentem prvního typu. Šlo tedy bezmála o stejný vláknitý pokryv, jaký byl dříve objeven třeba u ptakopánvého tianyulonga a psitakosaura nebo dokonce i u některých ptakoještěrů.

Od roku 1996, kdy byl popsán první „opeřený“ neptačí teropod Sinosauropteryx prima, popsali paleontologové již zhruba tři desítky dinosauřích rodů, jež zdobilo více nebo méně primitivní opeření. Jedná se zejména o vývojově vyspělé zástupce – tyranosauroidy, terizinosauroidy, deinonychosaury či oviraptorosaury. Jde tedy zejména o primárně masožravé teropody ze skupiny Maniraptora. Objevily se však také výjimky, kterými jsou zejména oba zmiňovaní ptakopánví dinosauři. Ti jsou vývojově velmi vzdálení prakticky všem prokazatelně opeřeným teropodům, což by mohlo naznačovat, že tělesné opeření byl sdílený odvozený znak mnohem větší skupiny dinosaurů (nebo dokonce vyspělých archosaurů).

Detail lebky sciurumima, mláděte megalosauroidního teropoda ze svrchní jury Bavorska. Kredit: H. Tischlinger, Jura Museum Eichstätt

Mezeru mezi vyspělými teropody a ptakopánvými dinosaury nyní poněkud zacelil sciurumimus. Tento středně velký dravec žil v období svrchní jury (asi před 150 miliony let) a byl tedy současníkem „praptáka“ archeopteryxe, teropoda kompsognáta nebo třeba ptakoještěrů pterodaktyla a ramforyncha. Důležitá je ale zejména pozice tohoto teropoda na vývojovém stromě v rámci všech dravých dinosaurů. Jako megalosauroid byl totiž mnohem archaičtějším a vývojově primitivnějším (toto slovo však nemá nutně hanlivý význam) zástupcem než všichni ostatní „prokázaní“ opeřenci. Megalosauroidi, jejichž zástupcem byl i sám první vědecký popsaný dinosaurus Megalosaurus, totiž představují skupinu teropodů, stojící ještě mnohem blíže vývojové základně všech teropodů.

Německý paleontolog Oliver Rauhut zastává názor, že Sciurumimus je důkazem toho, že úplně všichni dinosauři mohli zdědit opeření jako odvozený tělesný znak od svého předka. Zdaleka ne každý paleontolog však s tímto závěrem souhlasí, protože k němu zatím chybí dostatečně široká informační základna. Bude zkrátka nutné najít víc zkamenělin opeřených dinosaurů, a to v podstatně širším systematickém spektru. Navíc totiž existuje i možnost, že se opeření objevilo v průběhu 165 milionů let vývoje dinosaurů víckrát nezávisle na sobě. Nezbývá tedy než doufat, že budoucí nálezy pomohou vyřešit i tuto fascinující hádanku.

Odkazy:

http://www.nature.com/news/rise-of-the-feathered-dinosaurs-1.10933

http://news.nationalgeographic.com/news/2012/07/120702-squirrel-tail-feathers-dinosaurs-fossil-science-proceedings/

http://archosaurmusings.wordpress.com/2012/07/03/sciurumimus/

http://blogs.smithsonianmag.com/dinosaur/2012/07/did-all-dinosaurs-have-feathers/

http://en.wikipedia.org/wiki/Sciurumimus

Leave a Comment

Filed under Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *