All Yesterdays

…aneb krátký pohled na skvělou knihu

Nová kniha All Yesterdays (v překladu „všechny včerejšky“) je vlastně velmi zdařilým a novátorským pokusem o prozkoumání možností nových přístupů k rekonstrukci vyhynulých živočichů za pomoci umění, či cizojazyčně řečeno – paleoartu. Autoři, kterými jsou zkušený (původem australský) ilustrátor John Conway, jeho britský krajan, paleontolog Darren Naish a turecký umělec C. M. Kosemen (dříve vystupoval pod pseudonymem „Nemo Ramjet“) připravili vědecky korektní a umělecky krásný svazek s více než šedesáti nádhernými a podnětnými ilustracemi, z nichž mnohé byly uveřejněny poprvé. Kniha se zabývá především jednou základní otázkou – co je v paleontologické rekonstrukci možné, co je již pravděpodobné a co se v tomto odvětví obvykle neprávem ignoruje. Řečeno slovy knihy samotné: Jak spekulativní je už příliš spekulativní? Závěrečná část tohoto dílka obsahuje zdařilé rekonstrukce v současnosti žijících zvířat, ovšem v podání hypotetických rekonstrukcí budoucích paleontologů, vyvedených jen na základě znalosti zkamenělých koster. Tento umělecký experiment úchvatným způsobem dokládá, jak  špatně lze odvodit skutečnou podobu živočichů jen ze znalosti neúplných pozůstatků, a to i za použití moderních vědeckých postupů rekonstrukce.

 

 

Autoři dále naráží na skutečnost, že nikdy nebudeme znát všechny podrobnosti vzhledu dávno vyhynulých zvířat. Můžeme sice s jistou mírou pravděpodobnosti odhalit tvar a proporce tělních částí, umístění a velikost svalů nebo držení těla – nikdy ale nebudeme znát barevné schéma (až na některé opeřené dinosaury) ani přesnou skulpturu tělního povrchu. Je zkrátka možné, že dinosauři a jiná vyhynulá zvířata vypadala úplně jinak, než jak jsou dnes obvykle zobrazována. Také chováním se mohli dinosauři vymykat našim běžným představám o tom, co je „normální“. Autoři to krásně dokazují na příkladu protoceratopsů, lezoucích na větve stromů (podobně jako dnešní kozy) nebo elasmosaurů synchronně vystrkujících krky z vody či konečně kamptosaura, pochodujícího kolem odpočívajícího alosaura (který své potenciální kořisti nevěnuje žádnou pozornost). Nápadité ilustrace doplňují ještě skeletální diagramy Scotta Hartmana, které dobře známe z internetu. Kniha je věnována památce nedávno zesnulého paleo-ilustrátora Dana Varnera a rozhodně stojí za přečtení. Osobně jsem tento svůj narozeninový dárek přelouskal za několik hodin – není to sice příliš obsáhlá publikace, ale svými podněty a myšlenkami patří mezi ty skutečně velké.

 

Odkazy:

http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2012/12/20/all-yesterdays-the-talks/

http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2012/12/11/all-yesterdays-book-and-launch-event/

 

1 Comment

Filed under Literatura, O dinosaurech obecně, Paleoart, Pozvánky a tipy, Recenze a hodnocení, Spekulativní paleontologie

One Response to All Yesterdays

  1. O téhle knize už nějakou dobu vím, ale že na ní pracoval i Darren Naish, to se dozvídám až teď…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *