Rodilý Brazilec Irritator

…pterosaurožravý dinosaurus působící vztek

Přesně za rok se v kinech po dlouhých 14 letech konečně objeví nový film ze série Jurských parků, který se nebude jmenovat Jurský park 4, ale Jurský svět (Jurassic world – více o něm již brzy také na tomto blogu).  Nejspíš si vzpomenete, že hlavním záporným hrdinou zatím posledního dílu (Jurský park 3 z roku 2001) byl obří spinosauridní teropod Spinosaurus aegyptiacus, který je v současnosti také největším známým teropodem. S délkou až 18 metrů a hmotností kolem 9 tun překonával výrazně i tyranosaura nebo giganotosaura. Severoafrický Spinosaurus však nebyl zdaleka jediným „obojživelným“ dinosaurem s dlouhými štíhlými čelistmi, do čeledi Spinosauridae dnes totiž započítáváme již deset dalších rodů. Jedním z nich je také Irritator challengeri, starší a mnohem menší příbuzný spinosaura, pocházející  z Jižní Ameriky. Tento asi 8 metrů dlouhý rybožravý teropod obýval území dnešní Brazílie (souvrství Santana) v období křídového stupně albu (asi před 110 miliony let). Jeho lebka byla dlouhá asi 84 centimetrů a zuby dosahovaly délky od 6 do 40 milimetrů. Vědecky popsán byl v roce 1996 a jeho jméno patří nepochybně k těm vtipnějším. Irritator doslova znamená „ten, co působí vztek“. Důvodem je přitom stav zachování fosilní lebky – té dobráci z řad komerčních sběratelů natolik vylepšili koncovou část rostra a hřebene dodatečnou sádrou, že paleontologové museli následně dlouhé hodiny rekonstruovat původní podobu fosílie. Druhové jméno challengeri zase odkazuje k jedné z hlavních postav Doyleova románu Ztracený svět, profesoru G. E. Challengerovi. Zřejmě zcela totožným druhem dinosaura je také Angaturama limai, spinosaurid objevený ve stejných geologických vrstvách a popsaný ve stejném roce.

Irritator challengeri – kompletní kostra středně velkého brazilského spinosaurida. Kredit: FunkMonk, Wikimedia Commons

Irritator nejspíš obýval vlhké tropické prostředí v okolí velkých lagun či jezer, kde postával částečně ponořený do vody a chytal svoji hlavní kořist – ryby a jiné vodní živočichy. Jídelníček si ale nepochybně spestřoval i suchozemskými obratlovci (včetně menších dinosaurů) a dokonce i ptakoještěry. Důkaz pro toto tvrzení máme v podobě objevu zubu spinosaurida, vetknutého do krční páteře ptakoještěra. Zub patřil téměř s jistotou právě irritatorovi, není však zřejmé, zda dravec pojídal jen náhodně objevenou mršinu nebo svůj vlastní úlovek. Je možné, že spinosauridi lovili především ryby (a paryby, želvy i další vodní obratlovce), v případě potřeby nebo možnosti však nepohrdli ani úlovkem jiného druhu. Evropský spinosaurid Baryonyx si například zpestřoval jídelníček i velkým ornitopodem iguanodonem, jak ukázal jeden fosilní exemplář se zachovanými fosíliemi v břišní dutině. Irritator měl podobně jako jeho příbuzní dlouhé úzké čelisti se štíhlými a špičatými zuby kónického tvaru. Jeho hlava se tak podobala hlavě dnešního gaviála indického, který se potravně rovněž specializuje zejména na ryby. Nozdry byly navíc posunuty hodně nahoru a dozadu, takže nebránily hlubokému ponoření rostra do vody. Malý hřebínek na hlavě irritatora bývá někdy vysvětlován jako místo upnutí masivní čelistních a krčních svalů, které musely být velmi silné, aby při skousnutí bleskově překonaly odpor vody. Téměř veškeré úvahy o stravování a ekologii tohoto spinosaurida se točí kolem vody a ryb, to ale nemusí odpovídat skutečnosti (ačkoliv víme, že spinosauři byli do značné míry obojživelní). Stejně jako u většiny dnešních predátorů mohl být i irritator spíše potravním oportunistou, který nepohrdl jakýmkoliv úlovkem nebo i mršinou, po které možná na březích vodních ploch aktivně pátral. Dokonce i při své asi dvoutunové hmotnosti byl Irritator challengeri jen malým evolučním statistou, skromnou předzvěstí příchodu giganta, který se měl objevit na severu Afriky o deset milionů let později – čtyřikrát těžšího a dvakrát delšího krále teropodů spinosaura.

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Irritator_challengeri

http://en.wikipedia.org/wiki/Spinosaurus

http://www.skeletaldrawing.com/home/scaling-issues-a-minor-irritation712013

http://blogs.scientificamerican.com/tetrapod-zoology/2013/06/02/brilliant-brazilian-spinosaurids/

Leave a Comment

Filed under Jurský park a jiné filmy, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *