Ankylosaurus reloaded

…aneb Jak se nejslavnější „křídový tank“ znovu zvětšil

Ankylosaurus magniventris je jedním z nejslavnějších zástupců skupiny „obrněných“ dinosaurů, tyereoforů. Dal název celé rozsáhlé čeledi ankylosauridů, dinosaurů chráněných před útoky predátorů kostěnými tělními „pancíři“. A v neposlední řadě byl také současníkem celebrity dinosauřího světa i tohoto blogu, obřího teropoda druhu Tyrannosaurus rex.[1] Jako součást fauny ekosystémů souvrství Hell Creek byl již ankylosaurus zmíněn i v samostatném článku. Problém je pouze v tom, že fosilní materiál tohoto tyreofora je velmi nekompletní, a tak představa o jeho velikosti a anatomii nebyla dosud příliš dobrá. Nyní se ale na druh A. magniventris zaměřila odbornice na ankylosaury Victoria M. Arbourová a její kolega Jordan C. Mallon. Dvojice kanadských paleontologů se rozhodla, že ačkoliv fosilní materiál ankylosaura nemá kvalitu a kvantitu srovnatelnou se zkamenělinami geologicky starších rodů Euoplocephalus nebo Anodontosaurus, musí se postarat o jeho řádnou revizi. A k té skutečně došlo s vydáním jejich studie v periodiku FACETS dne 12. října 2017. Autoři studie potvrzují, že druh A. magniventris byl největším, nejmladším a vývojově nejodvozenějším ankylosauridem. Zajímavým zjištěním však bylo, že oproti starším laramidijským ankylosauridům prošel jejich největší zástupce významnými anatomickými změnami v oblasti nozder (nasální části lebky) a vykazuje různé adaptace, související s navýšením tělesných rozměrů. Uplynulo již 13 let od doby, kdy byl A. magniventris naposledy detailně zkoumán (ve studii Kennetha Carpentera z roku 2004)[2], a významné množství nových fosilních objevů i celkově lepší pochopení taxonomie a evoluce této skupiny umožnily podívat se na dostupný fosilní materiál detailnějším pohledem.[3]

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Ankylosaurus_magniventris_reconstruction.png

Rekonstrukce vzezření druhu Ankylosaurus magniventris. Nová studie dokládá, že největší exempláře byly podstatně větší, než se v posledních dvou desetiletích předpokládalo. Délka tohoto dinosaura totiž mohla dosahovat asi 8 až 9 metrů a hmotnost činila kolem 8 tun. Kredit: Emily Willoughby, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

V současnosti je známo pouze několik fragmentárně zachovaných jedinců druhu A. magniventris, jde například o exemplář AMNH 5895 (holotyp) a AMNH 5214 (nejlépe zachovaný exemplář i s ocasní palicí) nebo obří exemplář lebky CMN 8880. Množství izolovaných fosilních zubů a zkostnatělých kožních destiček (osteodermů) je rovněž známo z nalezišť pozdně křídového stáří na jihu Kanady a ve státech Wyoming a Montana v USA.[4] Rozdíly mezi ankylosaurem a příbuznými druhy objevila Arbourová zejména ve stavbě nozder, ve vzorování tělního „pancíře“ především v oblasti krku i ve stavbě a tvaru ocasní palice (která je proporcionálně menší než například u rodu Anodontosaurus). Díky identifikaci dalšího fosilního materiálu, který byl dosud neoznačen nebo nesprávně určen, bylo možné vytvořit nový model distribuce osteodermů a také stanovit přesnější odhad celkové velikosti a tvaru těla ankylosaura. Zatímco původně byla délka dinosaura odhadována asi na 7,5 metru[5] a v roce 2004 Carpenter přichází s nízkým odhadem 6,25 metru pro exemplář CMN 8880[6], Arbourová s Mallonem ankylosaurovy rozměry značně navyšují. Na základě rozměrů této lebky (maximální délka 67 cm a šířka 77 cm) docházejí autoři studie při porovnání s exemplářem AMNH 5214 k závěru, že délka tohoto jedince dosahovala 7,56 až 9,99 metru! Nejpravděpodobnější je rozmezí 8 až 9 metrů, i to je ale podstatně více, než se obecně předpokládalo. Hmotnost tohoto velkého exempláře byla za použití speciální počítačové metody hrubě odhadnuta na 7,95 (± 2,04) tuny, což opět překonává dřívější odhady (které se pohybovaly kolem 3 až 6 tun). Ankylosaurus magniventris tedy skutečně mohl patřit k největším býložravcům svých ekosystémů a hmotností zřejmě překonával i velkého samce slona afrického (a blížil se odhadům hmotnosti velkých exemplářů druhu T. rex).[7]

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Ankylosaurus_skull_CMN_8880.gif

Částečně zachovaná lebka dosud největšího známého exempláře druhu A. magniventris s kat. ozn. CMN 8880, včetně fragmentu spodní čelisti (E-F) a zubu s kořenem (G). Délka lebky činí v nejvzdálenějších bodech krania 67,1 cm a její maximální šířka pak přesně 77 cm. Kredit: Arbour et Mallon, FACETS; Wikipedia (CC BY 4.0)

———

Short English Summary: A new redescription of Ankylosaurus by Victoria Arbour and Jordan Mallon, based on comparisons with other ankylosaurids, estimates a length of 6.02–7.95 m for AMNH 5214, 6.5 m for AMNH 5895, and 7.56–9.99 m for the largest individual CMN 8880. Authors also obtained a weight of 4.78 tonnes for AMNH 5214 and estimated CMN 8880 to weigh about 7.95 tonnes.

———

Odkazy:

http://www.facetsjournal.com/doi/pdf/10.1139/facets-2017-0063

http://pseudoplocephalus.com/2017/10/12/so-you-think-you-know-ankylosaurus/

http://blog.everythingdinosaur.co.uk/blog/_archives/2017/10/13/ankylosaurus-not-your-typical-ankylosaur.html

Victoria M. Arbour & Jordan C. Mallon (2017). Unusual cranial and postcranial anatomy in the archetypal ankylosaur Ankylosaurus magniventris. FACETS 2: 764–794. doi: https://doi.org/10.1139/facets-2017-0063

———

[1] Horner J. R., Goodwin M. B., and Myhrvold N. (2011). Dinosaur census reveals abundant Tyrannosaurus and rare ontogenetic stages in the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (Maastrichtian), Montana, USA. PLoS ONE 6: e16574. doi: 10.1371/journal.pone.0016574

[2] Carpenter K. (2004). Redescription of Ankylosaurus magniventris Brown 1908 (Ankylosauridae) from the Upper Cretaceous of the Western Interior of North America. Canadian Journal of Earth Sciences, 41: 961–986. doi: 10.1139/e04-043

[3] Arbour V. M., and Currie P. J. (2016). Systematics, phylogeny and palaeobiogeography of the ankylosaurid dinosaurs. Journal of Systematic Palaeontology, 14: 385–444. doi: 10.1080/14772019.2015.1059985

[4] Lillegraven J. A., and Eberle J. J. (1999). Vertebrate faunal changes through Lancian and Puercan time in southern Wyoming. Journal of Paleontology, 73: 691–710. doi: 10.1017/S0022336000032510

[5] Brown B. (1908). The Ankylosauridae, a new family of armored dinosaurs from the Upper Cretaceous. Bulletin of the American Museum of Natural History, 24: 187–201.

[6] Carpenter K. (2004). Redescription of Ankylosaurus magniventris Brown 1908 (Ankylosauridae) from the Upper Cretaceous of the Western Interior of North America. Canadian Journal of Earth Sciences, 41: 961–986. doi: 10.1139/e04-043

[7] Hutchinson, J. R.; Bates, K. T.; Molnar, J.; Allen, V.; Makovicky, P. J. (2011). A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth. PLoS ONE. 6 (10): e26037. doi: 10.1371/journal.pone.0026037

———

3 Comments

Filed under Dějiny paleontologie, Ptakopánví dinosauři, Rekordy a statistika, Spekulativní paleontologie

3 Responses to Ankylosaurus reloaded

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *