Ten úplně poslední tyranosaurus

…aneb Deset metrů od katastrofy

Na blogu jsem již dříve psal o kontroverzním objevu údajného paleocenního tyranosaura, žijícího několik desítek tisíciletí po dopadu asteroidu Chicxulub. Protože je však tento objev z východní Montany (v podobě fosilního zubu, nacházejícího se asi 1,3 metru nad jílovou vrstvou)[1] neověřený a pravděpodobně vzniklý druhotným uložením fosilního materiálu, musíme se při pátrání po posledním známém jedinci druhu Tyrannosaurus rex poohlédnout jinde. Konkrétně trochu více severně, na území kanadské provincie Alberty. Ve zdejších sedimentech souvrství Scollard, které časově do značné míry odpovídá souvrství Hell Creek, byl objeven fosilní materiál zmíněného teropoda přesně 10,5 metru pod jílovou vrstvičkou, označující hranici mezi nejsvrchnější křídou (geologickým stupněm maastricht) a nejspodnějším paleocénem (geologický stupeň dan).[2] Tuto hranici datujeme do doby před ~66,0 miliony let[3][4] a představuje jeden z nejvýznamnějších mezníků v dějinách rozvinutého života na Zemi. Zmíněný jedinec tyranosaura s označením RTMP 81.12.1 („Huxley T. rex“; objeven roku 1946 a vykopán roku 1981, dnes vystaven v Royal Tyrrell Museum of Paleontology)[5] přitom rozhodně nebyl posledním dinosaurem, známým ze zmíněných vrstev – fosilie ceratopsida triceratopse se v daném místě nacházely dokonce jen 2,3 metru pod zmíněnou vrstvou. Ostatně nejblíže hranici K-Pg se nacházel fragment nadočnicového rohu triceratopse z jihovýchodní Montany, objevený roku 2011. Vzdálenost činila jen asi 13 centimetrů (ne všichni ale věří, že jde o primární uložení bez redepozice).[6] Co se týká „Huxleyho rexe“, je velmi těžké odhadnout průměrnou akumulační rychlost sedimentu v daném souvrství, pokud se ale jedná o nepřerušený sled kontinuální sedimentace, pak by mohlo deset metrů představovat několik desítek tisíc až několik málo stovek tisíc let.[7] Na poměry druhohorní éry je to jen okamžik, na poměry našeho „kvartéru“ ale takřka celá věčnost. Definitivní důkaz, že se druh T. rex dožil až samotného rozhraní K-Pg, tedy zatím stále nemáme.

———

Scollard.jpg

Výchozy souvrství Scollard při řečišti Red Deer River v kanadské Albertě. Právě v těchto vrstvách byl objeven zatím geologicky nejmladší známý exemplář druhu T. rex. Žil maximálně asi 300 000 let před katastrofou K-Pg. Kredit: Anky-man, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Co však naopak máme, je fantastický důkaz o tom, že alespoň někteří dinosauři žili ještě v době dopadu planetky Chicxulub do oblasti současného Mexického zálivu před ~66,04 miliony let. Již v roce 2011 ukázal holandský geolog a paleontolog Jan Smit, že byly objeveny fosilie jakéhosi obratlovce (pravděpodobně teropodního dinosaura) přímo ve vrstvě tsunamitů s tektity, generovaných impaktem.[8] Ještě průkaznější je ale výzkum, který byl zveřejněn v podobě přednášky paleontologa Roberta DePalmy a jeho kolegů, prezentované na každoročním setkání Americké geologické společnosti, která se v roce 2016 konala v Denveru. Jak už bylo na blogu dříve uvedeno, DePalma zde prezentoval objevy tsunamitů ze souvrství Hell Creek. Ty dokazují, že tsunami vzedmuté po dopadu skutečně překonaly vzdálenost tisíců kilometrů a při výšce desítek metrů udeřily i na severovýchodní pobřeží tehdejšího Velkého vnitrozemského moře.[9] Jedná se přitom o nejseverněji ležící lokalitu s dokladem o impaktních tsunami po dopadu asteroidu Chicxulub. Sedimenty z vrstvy K-Pg v lokalitě zvané Tanis vykazují přítomnost iridiové anomálie i dalších průvodních jevů impaktu, mimo jiné vrstvy o mocnosti 1,5 cm obsahující četné impaktity.[10] Ve zmíněné vrstvě související s impaktní tsunami byly objeveny fosilie ryb, obsahující početné exempláře tektitů. Tyto ryby tedy nepochybně žily v době dopadu a nejspíš se jim stala osudnou příchozí tsunami, generovaná impaktem. Podstatnější však je, že hned pod vrstvou sedimentu související s tsunami paleontologové objevili fosilní otisky stop nejméně dvou různých druhů dinosaurů. To dokazuje, že přinejmenším v ekosystémech souvrství Hell Creek dinosauři žili až do samotného dopadu. Byli mezi nimi i tyranosauři? To zatím nevíme…

———

Struthiomimus isolated.png

Možná posledními přímými svědky zkázonosného dopadu planetky byli pštrosí dinosauři (ornitomimidi), žijící před 66 miliony let na jihu Laramidie, tedy zhruba oblasti dnešního Nového Mexika a Texasu. Kredit: MCDinosaurhunter, Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

O této problematice se mnohem více dozvíte také z nové autorovy knihy s názvem Velké vymírání na konci křídy (vyšla v září 2017 v nakl. Pavel Mervart) a z knihy Poslední den druhohor, která vyjde letos v březnu v nakl. Vyšehrad.

———

Short English Summary: The last known individual of Tyrannosaurus rex (RTMP 81.12.1) is a fossil found about 10.5 meters below the K-Pg boundary in Alberta, Canada. This gap may represent a few tens or a few hundreds of thousands of years of geologic time.

———

Odkazy:

Encyclopedia of Dinosaurs

Tyrannosaurus rex, The Tyrant King

Tsunamigenic record of the Chicxulub impact

———

[1] Sloan, R. E., Rigby, K,. Van Valen, L. M., Gabriel, Diane (1986). Gradual dinosaur extinction and simultaneous ungulate radiation in the Hell Creek formation. Science. 232 (4750): 629–633. doi:10.1126/science.232.4750.629

[2] Braman, D. R.; et al. (1995). Upper Cretaceous paleontology, stratigraphy and depositional environments at Dinosaur Provincial Park and Drumheller, Alberta. Canadian Paleontology Conference Field Trip Guidebook No. 4. Fifth Canadian Paleontology Conference, pp. 119. Geological Association of Canada.

[3] Renne, Paul R.; et al. (2013). Time Scales of Critical Events Around the Cretaceous-Paleogene Boundary. Science. 339 (6120): 684–687. doi:10.1126/science.1230492

[4] Husson, D. E.; et al. (2011). Astronomical calibration of the Maastrichtian (Late Cretaceous). Earth and Planetary Science Letters. 305 (3–4): 328–340. doi:10.1016/j.epsl.2011.03.008

[5] Currie, P. J. (1993). Black Beauty. Dino Frontline, 4: 22-36.

[6] Tyler R. Lyson; et al. (2011). Dinosaur extinction: closing the ‘3 m gap’. Biol. Lett. 2011 7 925-928; doi: 10.1098/rsbl.2011.0470.

[7] Johnson, K. R., Nichols, D. J., and Hartman, J. H. (2002). Hell Creek Formation: A 2001 synthesis, in Hartman, J.H., Johnson, K.R., and Nichols, D.J., eds., The Hell Creek Formation and the Cretaceous-Tertiary boundary in the northern Great Plains: An integrated continental record of the end of the Cretaceous: Boulder, Colorado, Geological Society of America Special Paper 361, p. 503–510.

[8] https://www.youtube.com/watch?v=bdOledzfaXk (čas 31:35 min.)

[9] DePalma R. A. (2016). Tsunamigenic record of the Chicxulub impact in the Hell Creek formation, North America. GSA Annual Meeting in Denver, Colorado (2016), 48 (1): 55-2. (ústní prezentace).

[10] Impaktit je hornina vzniklá šokovou přeměnou (metamorfózou) při impaktu. Obvykle rozlišujeme impaktity drcené (impaktní brekcie) a impaktity tavené (impaktní taveniny, impaktní skla).

———

Leave a Comment

Filed under O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři, Vymírání K-T

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *