Dinosauří lupič z Thajska

…aneb Představuje se Siamraptor

Fosilní pozůstatky dinosaurů z jihovýchodní Asie byly s výjimkou Číny dlouhou dobu poměrně vzácné a nepříliš známé. V posledních desetiletích ale začalo přibývat zajímavých objevů například z Laosu, Myanmaru (Barmy – především v podobě jantaru) a zejména pak z Thajska. Tento velký stát s rozlohou přes půl milionu kilometrů čtverečních a s téměř 70 miliony obyvateli se stal poměrně rychle jedním z nejbohatších východoasijských států, co se počtu popsaných dinosauřích druhů týká – konkrétně jich je dnes už dvanáct. Zhruba pět z nich přitom pochází z nyní již známého geologického souvrství Khok Kruat, které paleontologům poskytlo množství fosilií ryb, žraloků, želv, ptakoještěrů a právě i neptačích dinosaurů.[1] Kromě malého rohatého dinosaura druhu Psittacosaurus sattayaraki[2] jsou to tři iguanodontní ornitopodi (Ratchasimasaurus suranareae[3] a Siamodon nimngami[4], popsaní roku 2011, a dále druh Sirindhorna khoratensis, popsaný roku 2015[5]). Posledním z pětice dosud známých dinosaurů ze sedimentů tohoto souvrství je nový karcharodontosauridní teropod Siamraptor suwati, představený světu teprve před několika dny.[6] O jakého dinosaura se tedy jedná? Jak už bylo uvedeno, v tomto případě šlo o teropoda náležejícího do čeledi Carcharodontosauridae, tedy velkých až obřích dravých dinosaurů, jejichž nejslavnější a největší zástupce známe ze severní Afriky a Jižní Ameriky (Carcharodontosaurus, Giganotosaurus, Mapusaurus ad.). Mírně geologicky starší rod Siamraptor sice nebyl tak velký jako tyto gigantické rody, s odhadovanou tělesnou délkou 6 až 8 metrů však přesto musel budit hrůzu v širokém okolí. V rámci svých ekosystémů představoval nejspíš dominantního vrcholového predátora, lovícího velké ornitopodní dinosaury i jiné býložravce ve svém dosahu. Přesná doba jeho existence není známá, zmíněné souvrství je datováno do geologického věku apt, což představuje časové rozpětí celých 13 milionů roků (před 125 až 112 miliony let). Přesto je Siamraptor velmi významným příspěvkem k lepšímu pochopení evolučních trendů ve vývoji karcharodontosauridů, zejména pak na území východní Asie.

———

Siamraptor.png

Skeletární diagram nového karcharodontosaurida druhu Siamraptor suwati – znázorněny jsou dochované fosilní části skeletu. I na základě takto nepočetných fragmentů bylo možné stanovit, že se jedná o nový rod a druh karcharodontosauridního teropoda. Při délce až 8 metrů představoval nejspíš ve svém ekosystému dominantního predátora. Kredit: Chokchaloemwong et al., 2019; Wikipedie (CC BY 4.0)

———

Zkameněliny siamraptora byly objeveny mezi roky 2007 a 2009 v průběhu Japonsko-thajského výzkumného projektu, při kterém byly prováděny vykopávky u vsi Saphan Hin v provincii Nakhon Ratčasima, zhruba 200 kilometrů severovýchodně od Bangkoku. Mezi množstvím jiných fosilií byly tehdy vykopány také fosilie dosud neznámého velkého teropoda, který byl formálně popsán až o deset let později, tedy v říjnu letošního roku. Holotyp nese označení NRRU-F01020008 a jedná se pouze o části čelistí a lebky. Další materiál pochází od nejméně tří dalších jedinců a má podobu izolovaných fragmentů lebky, obratlů a některých kostí pletenců a končetin. Ačkoliv není známá převážná část kostry, unikátní anatomické znaky na lebce a obratlech dokládají, že se jedná o nový, dosud neznámý druh karcharodontosauridního teropoda. Rodové jméno Siamraptor znamená doslova „lupič ze Siamu“ (přičemž Siam je starobylé označení Thajska) a druhové suwati je poctou jistému Suwatimu Liptapanlopovi, který dlouhodobě finančně podporuje thajskou paleontologickou instituci, podílející se na výzkumu nového dinosaura. Co je na tomto objevu nejvýznamnější, je každopádně geologický věk a místo výskytu siamraptora. Karcharodontosauridi zatím nebyli z jihovýchodní Asie s jistotou známí (nepočítáme-li jeden nejistý objev, oznámený roku 2012)[7] a předpokládalo se, že jejich celosvětové rozšíření se datuje až do pozdější doby. Nyní už víme, že v období spodní křídy, asi před 120 miliony let, byla tato skupina teropodů rozšířená nejen v Evropě a Africe, ale i o tisíce kilometrů dál na východ. Je to tedy další doklad velkého evolučního úspěchu karcharodontosauridů, kteří se stali jednou z nejvíce dominantních a přitom globálně rozšířených skupin velkých teropodů dávno před ikonickými tyranosauridy z období pozdní svrchní křídy. Siamraptor je podle provedené fylogenetické analýzy velmi bazálním (vývojově primitivním) zástupcem karcharodontosauridů a představuje tak názornou ukázku toho, jak zřejmě vypadalo jedno z prvních evolučních odštěpení v rámci skupiny – vedoucí k východoasijským zástupcům těchto „ještěrů se žraločími zuby“.

———

Zobrazení dochovaných částí lebky siamraptora. Ačkoliv je větší část krania zcela neznámá, některé anatomické znaky jasně poukazují na příslušnost nového teropoda k čeledi Carcharodontosauridae. Jednalo se tedy o velmi rozšířenou a úspěšnou skupinu dravých dinosaurů. Kredit: Chokchaloemwong et al., 2019

———

Short Summary in English: Siamraptor was a genus of large carcharodontosaurian theropod dinosaur, containing the single species S. suwati. It was formally described in October 2019 from the Khok Kruat Formation of Thailand and it represents the first definitive named carcharodontosaurian species known from Southeast Asia.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Siamraptor

https://phys.org/news/2019-10-siamraptor-suwati-species-giant-predatory.html

http://www.sci-news.com/paleontology/siamraptor-suwati-07681.html

https://www.nationalgeographic.com/science/2019/10/huge-new-shark-toothed-dinosaur-siamraptor-found-in-thailand/

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191009142855.htm

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/newly-discovered-dinosaur-was-giant-shark-tooth-predator-rival-tyrannosaurs-180973304/

———

[1] Eric Buffetaut (2009). Late Palaeozoic and Mesozoic Ecosystems in SE Asia. Geological Society of London. p. 146. ISBN 978-1-86239-275-5.

[2] Buffetaut, Eric & Suteethorn, Varavudh. (1992). A new species of the ornithischian dinosaur Psittacosaurus from the Early Cretaceous of Thailand. Palaeontology, 35: 801-812.

[3] Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, and Yoichi Azuma (2011). „A New Iguanodontian Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation, Nakhon Ratchasima in Northeastern Thailand“. Acta Geologica Sinica – English Edition. 85 (5): 969–976. doi: 10.1111/j.1755-6724.2011.00230.x

[4] Eric Buffetaut and Varavudh Suteethorn (2011). „A new iguanodontian dinosaur from the Khok Kruat Formation (Early Cretaceous, Aptian) of northeastern Thailand“. Annales de Paléontologie. 97 (1–2): 51–62. doi: 10.1016/j.annpal.2011.08.001

[5] Masateru Shibata, Pratueng Jintasakul, Yoichi Azuma and Hai-Lu You (2015). „A New Basal Hadrosauroid Dinosaur from the Lower Cretaceous Khok Kruat Formation in Nakhon Ratchasima Province, Northeastern Thailand“. PLoS ONE. 10 (12): e0145904. doi: 10.1371/journal.pone.0145904

[6] Chokchaloemwong, Duangsuda; Hattori, Soki; Cuesta, Elena; Jintasakul, Pratueng; Shibata, Masateru; Azuma, Yoichi (2019). Liu, Jun (ed.). „A new carcharodontosaurian theropod (Dinosauria: Saurischia) from the Lower Cretaceous of Thailand“. PLoS ONE. 14 (10): e0222489. doi: 10.1371/journal.pone.0222489

[7] Buffetaut, Eric & Suteethorn, Varavudh. (2012). A carcharodontosaurid theropod (Dinosauria, Saurischia) in the Sao Khua Formation (Early Cretaceous, Barremian) of Thailand. Fundamental, 20: 27-30.

———

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *