Třetihorní dinosauři z Nového Mexika

…aneb James Fassett to stále nevzdává

O domnělých paleocenních (neptačích) dinosaurech z pánve San Juan v Novém Mexiku, objevených paleontologem Jamesem Fassettem, už bylo na tomto webu pojednáno dříve. Od roku 2000 Fassett publikoval několik kontroverzních prací, ve kterých přicházel s tvrzením, že jím objevené fosilie kachnozobých dinosaurů a obřího sauropoda alamosaura pocházejí z paleocenních vrstev, a jsou tedy mladší než katastrofa na konci křídy, která měla neptačí dinosaury před asi 66,04 milionu let zcela vyhubit.[1] Fassett svým tvrzením vyvolal poměrně bouřlivou debatu, jeho závěry však většinová paleontologická obec odmítla.[2] Podle Fassettových kolegů jsou za domnělými paleocenními dinosaury buď chybná datace sedimentů či jejich záměna nebo skutečnost, že dané fosilie byly druhotně uloženy v mladších vrstvách (například působením silného říčního proudu při záplavách). Fassettovo datování jeho domnělých třetihorních dinosaurů (64,4 a 64,8 milionu let, resp.) navíc vycházelo ze staršího a dnes již upraveného datování vrstev z nejpozdnější křídy.[3] V současnosti vycházíme ze zatím nejpřesnějšího datování argon-argonovou metodou Paula Renneho, který v roce 2013 stanovil pro katastrofu na konci křídy (resp. dopad planetky do Mexického zálivu) časový údaj 66,043 (± 0,43) milionu let.[4] Kdo by si ale myslel, že James Fassett se v rámci nových údajů vzdal hledání prvního potvrzeného kenozoického neptačího dinosaura, ten by se velmi mýlil – od roku 2000 už publikoval řadu dalších prací, ve kterých upravuje datování a využívá i nové technologie výzkumu za účelem dokázat, že měl nakonec přece jen pravdu. Pravdu v tom, že paleocenní dinosauři zde kdysi skutečně žili.[5] Na území Nového Mexika podle jeho zjištění existovali hadrosauridní dinosauři ještě asi před 65,7 milionu let, tedy přibližně 300 000 let po osudné srážce Země s planetkou na konci křídy. Z čeho tedy Fassett vychází tentokrát?

———

Přibližná podoba ekosystému geologického souvrství Ojo Alamo (zde přibližně před 68 až 67 miliony let). V popředí dromeosaurid Dineobellator notohesperus, vpravo v pozadí ceratopsid Ojoceratops fowleri a zcela vzadu obří titanosaurní sauropod Alamosaurus sanjuanensis. Kredit: Sergej Krasovskij (z práce Jasinsky S. E.; et al. 2020); Wikipedie (CC BY 4.0)

———

Fassett reviduje stáří sedimentů obou souvrství, ve kterých byly kontroverzní fosilie údajných paleocenních dinosaurů objeveny. Vrstvy Ojo Alamo Sandstone (nebo také souvrství Ojo Alamo) byly nověji datovány tak, že jejich styk s bází mladších vrstev souvrství Nacimiento činí asi 65,76 milionu let. Fassett se domnívá, že sedimentace v rámci Ojo Alamo Sandstone započala zhruba před 65,95 milionu let a zde objevené dinosauří fosilie tak musí být nepochybně již paleocenního stáří.[6] Asi 130 cm dlouhá pravá stehenní kost kachnozobého dinosaura (hadrosaurida), objevená 1,8 metru nad bází zmíněné geologické formace má vzhledem k předpokládané rychlosti sedimentace stáří kolem 65,90 milionu let, tedy zhruba 150 000 let po katastrofě na konci křídy. Rozbor palynologického záznamu, paleomagnetické orientace a savčích fosilií z pánve San Juan pak naznačuje, že tu neptačí dinosauři možná žili ještě asi o 200 tisíciletí později. Podle Fassetta je jedním z nejpádnějších důkazů i jednoduchý fakt, že velmi těžkou a masivní stehenní kost hadrosaurida by řeka sotva dokázala druhotně uložit do mladších vrstev.[7] V posteru ke konferenci americké geologické společnosti (GSA) z roku 2019 již Fassett uvádí, že paleocenní stáří vrstev Ojo Alamo Sandstone na území Nového Mexika a Colorada je již bezpečně prokázané.[8] Vzhledem k tomu, že se zde nachází množství fosilií (neptačích) dinosaurů, jednalo by se také o první prokázaný výskyt těchto živočichů v období kenozoika. Autor se odvolává na výzkum vzorků fosilií za pomoci geochemie stopových prvků, údajně potvrzující, že se nejedná o druhotně uložené zkameněliny. Stáří fosilií má mít rozpětí 65,70 až 65,95 milionu let, tedy přibližně 250 tisíciletí. Pokud by se dalším výzkumem tyto údaje potvrdily, znamenalo by to, že alespoň některé druhy kachnozobých dinosaurů přežily v menších populacích snad po dobu dalších 100 až 350 tisíc let po dopadu planetky do oblasti současného Mexického zálivu.

———

Ojo Alamo Bisti.jpg

Sedimenty souvrství Ojo Alamo v oblasti Bisti Wilderness na severozápadě Nového Mexika (USA). Byli tu skutečně objeveni první prokazatelně paleocenní (neptačí) dinosauři? Kredit: Kent G. Budge; Wikipedia (CC0)

———

Vzhledem k tomu, že zmíněná oblast na jihozápadě Spojených států amerických se nacházela poměrně blízko k místu dopadu, a tedy i vzhledem ke skutečnosti, že míra devastace zde musela být značná, je pravděpodobné, že případné „lazarovské“ populace hadrosauridů sem migrovaly teprve o tisíciletí později z mnohem severněji položených oblastí. Muselo se každopádně jednat o nepříliš rozšířené a mnohem méně početné populace, které již byly prakticky funkčně vyhynulé. V tuto chvíli jsou ale jakékoliv podobné úvahy pouhou spekulací. Problém s Fassettovou interpretací spočívá zejména v tom, že těsně pod bází sedimentů s dinosauřími fosiliemi je výrazný stratigrafický hiát, tedy časová a přeneseně pak i prostorová mezera, kde se vrstvy z nejpozdnější křídy neusazovaly. Radiometrická datace metodou uran-olovo v přímém okolí fosilie navíc udává mnohem mladší časový údaj 64,8 (± 0,9) milionu let, který se prakticky o celý milion let liší od údajů, shromážděných pro horniny Ojo Alamo Sandstone a zhruba o půl milionu let oproti sedimentům souvrství Nacimiento.[9] Ačkoliv horní mez rozptylu činí lépe odpovídajících 65,7 milionu let, je to stále o 200 tisíc let méně než předpokládané stáří této fosilie na základě sedimentologických údajů. Fassett sám k tomuto rozporu uvádí, že na vyjasnění datace se pracuje, o čtyři roky později nicméně stále nemáme žádný hmatatelný výsledek. Jeho interpretaci fosilního záznamu však v současnosti věří jen málo vertebrátních paleontologů, což je také případ domnělých paleocenních dinosaurů z Montany.[10] Jako obvykle, i v tomto případě si musíme ještě počkat. Budoucí výzkumy by snad měly ozřejmit, zda na území dnešního Nového Mexika někteří neptačí dinosauři skutečně žili ještě několik stovek tisíciletí poté, kdy už podle dosud uznávaných znalostí „měli“ zcela a definitivně vyhynout.

———

undefined

Výtvarná rekonstrukce kachnozobého dinosaura rodu Edmontosaurus. Je možné, že stehenní kost objevená v údajně již paleocenních vrstvách starých 65,7 až 65,9 milionu let patřila právě zástupci tohoto velmi úspěšného severoamerického hadrosaurida? Kredit: Natee Puttapipat (z práce Drumheller, S. K. et al., 2022); Wikipedia (CC BY 4.0)

———

Short Summary in English: According to James Fassett the Ojo Alamo Sandstone of the San Juan Basin, New Mexico and Colorado, is early Paleocene in age (based on contained palynologic data from numerous localities). The Ojo Alamo contains abundant non-avian dinosaur fossils found in multiple localities in the basin. Evidence allegedly shows that these dinosaur bones have not been reworked and were fossilized in place (as evidenced by trace-element geochemistry of these fossil bones). If it can be confirmed independently, this would make these fossil bones the first known non-avian dinosaur fossils from the Cenozoic.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ojo_Alamo_Formation

https://laelaps.wordpress.com/2007/06/21/the-lazarus-dinosaurs-of-james-fassett/

https://fossil.fandom.com/wiki/Paleocene_dinosaurs

https://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110127141707.htm

https://phys.org/news/2009-04-evidence-lost-world-dinosaurs.html

———

[1] Fassett, J. E.; et al. (2001). Compelling new evidence for Paleocene dinosaurs in the Ojo Alamo Sandstone San Juan Basin, New Mexico and Colorado, USA (PDF). International Conference on Catastrophic Events and Mass Extinctions: Impacts and Beyond, 9–12 July 2000. Vol. 1053. Vienna, Austria. pp. 45–46.

[2] Sullivan, R. M. (2003). No Paleocene dinosaurs in the San Juan Basin, New Mexico. Palaeontologia Electronica. 12 (2).

[3] Mason, I. P.; Heizler, M. T.; Williamson, T. E. (2013). 40Ar/39Ar sanidine chronostratigraphy of K-Pg boundary sediments of the San Juan Basin, NM, (abs.). New Mexico Geological Society 2013 Spring Meeting Proceedings. 222. Volume, Socorro, NM, 12. dubna, 2013.

[4] Renne, P. R.; et al. (2013). Time Scales of Critical Events Around the Cretaceous-Paleogene Boundary (PDF). Science. 339 (6120): 684–687.

[5] Fassett, J. (2009). Response to critique by lucas et al. (2009) of paper by Fassett (2009) documenting Paleocene dinosaurs in the San Juan Basin. Palaeontologia Electronica. 12 (2).

[6] Fassett, J. E.; Heizler, M. T.; McIntosh, W. C. (2010). Geologic implications of a 40Ar/39Ar single-crystal sanidine age for an altered volcanic ash bed from the Paleocene Nacimiento Formation in the southern San Juan Basin. In Fassett, J. E., and Zeigler, K. E., eds., Geology of the Four Corners Country: New Mexico Geological Society 61st Annual Field Conference Guidebook, p. 147-156.

[7] Fassett, J. E. (2009). New geochronologic and stratigraphic evidence confirms the Paleocene age of the dinosaur-bearing Ojo Alamo Sandstone and Animas Formation in the San Juan Basin, New Mexico and Colorado: Palaeontologia Electronica. 12 (1). 146 p.

[8] Viz odkaz https://gsa.confex.com/gsa/2019AM/webprogram/Paper340586.html

[9] Fassett, J. E.; Heaman, L. M.; Simonetti, A. (2012). Direct U-Pb dating of Cretaceous and Paleocene dinosaur bones, San Juan Basin, New Mexico. Geology. 40 (4): e263-e264.

[10] Sloan, R. E.; et al. (1986). Gradual dinosaur extinction and simultaneous ungulate radiation in the Hell Creek formation. Science. 232 (4750): 629–633.

———

Leave a Comment

Filed under Chicxulub, Dějiny paleontologie, O dinosaurech obecně, Spekulativní paleontologie, Vymírání K-T

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *