Den, kdy se Řím poklonil Germánům

…poprvé a rozhodně ne naposledy

„Kdyby s plavými hordami, Hermann by nevyhrál půtku, tu veta po německé svobodě, z nás, byli by Římané vskutku“…to jsou slova Heineho lyrického díla „Německo: Zimní pohádka“, které je typickým, byť poněkud ironickým výplodem německého romantismu. Bitva, kterou zmiňuje, se odehrála v první polovině září roku 9 n. l., touto dobou tedy od ní uplynulo již 1997 let. Na počátku prvního století našeho letopočtu byl Řím mocným státním útvarem na vrcholu své existence, s územím zabírajícím 5 milionů čtverečních kilometrů a čtvrtinu celé tehdejší světové populace. Legie Říma pronikaly stále dál do území barbarů a připojovaly pod vlajku SPQR další a další území (největší územní rozmach dosáhla říše až za císaře Marca Ulpia Traiana roku 117 n.l.). Příznačné datum (někdy tradičně zasazované k 9.9. roku 9 n.l.) se stalo významným předělem ve vojenské historii.“Mocné legie byly hrozivě pokořeny, tentokrát barbarskými Germány ze severu. Bylo to (téměř) poprvé ale zdaleka ne naposledy (i když poté byl nadlouho klid, až do Markomanských válek v letech 166-180 n.l.).

Celé tři legie pod císařovým příbuzným, legátem Quinctiliem Varem byly po zradě svých gemánských „spojenců“ rozdrceny během třídenné bitvy (i když po prvním dnu už šlo spíše o pronásledování prchajících Římanů než o regulérní bitvu) vůdcem germánského kmene Cherusků, Arminiem (němečtí romantici 19. století si ho překřtili na více vyhovující jméno „Hermann“ (které ovšem paradoxně více odpovídá historické pravdě, jelikož „Arminius“ byl ryze latinský tvar) a postavili mu roku 1875 pomník díkuvzdání v Detmoldu). Dlouho také nebylo známo skutečné místo bitvy, až koncem 80. let minulého století byla objevena lokalita Kalkriese u Bramsche nedaleko vestfálského Osnabrücku, a jak se později ukázalo, jde o skutečné místo dva tisíce let staré bitvy. Při archeologických průzkumech zde bylo objeveno množství militárií, mincí, zbytků oděvů apod. ale i například kostra koně s povozem. Celá lokalita je velmi rozsáhlá a nasvědčuje dlouho trvající (asi 4 dny) krvavé bitvě. Webová stránka pojící se k této lokalitě je zde:

http://www.geschichte.uni-osnabrueck.de/projekt/

———

 

Leave a Comment

Filed under Archeologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *