Velký návrat dinosauroida

…aneb Stenonychosaurus je zpět

O hypotetických dinosauroidech a možnostech vytvoření civilizace sapientními teropodními dinosaury již byla na blogu řeč v některých z dřívějších příspěvků. Jak ale souvisí tato tematika s nově popsaným troodontidním teropodem jménem Latenivenatrix mcmasterae, který byl zhruba před dvěma týdny představen v nové studii v periodiku Canadian Journal of Earth Sciences, o níž je především tento článek? Velmi jednoduše – výsledkem této práce je mimo jiné i velmi zásadní závěr, který „zneplatňuje“ vědecké jméno teropoda druhu Troodon formosus a naopak vynáší k platnosti po dlouhé době taxon Stenonychosaurus inequalis. A zde už jsme u tematiky dinosauroidů, tento taxon byl totiž modelovým druhem pro vizionářského paleontologa Dalea Russella, který právě na jeho základě vystavěl svou představu evoluce sapientních dinosaurů. Později v 80. letech ale převážil názor, že toto vědecké jméno je vlastně neplatné a jemu přiřazený fosilní materiál přísluší ve skutečnosti k druhu T. formosus. Nová studie tuto vědeckou historii staví opět na hlavu. S tímto výzkumem přichází doktorand Univerzity v Albertě Aaron van der Reest a jeho mentor, slavný kanadský paleontolog Philip J. Currie.

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Stenonychosaurus_skull.jpg

Zadní část lebky nově popsaného troodontida nazvaného Latenivenatrix mcmasterae (původně ale zařazené do druhu Stenonychosaurus inequalis, který se nyní zdá být opět validním taxonem). Šlo o relativně velkého zástupce své čeledi, dosahujícího délky 3,5 metru a hmotnosti dospělého člověka. Kredit: Roland Tanglao, Wikipedie (CC BY 2.0)

———

Vše začalo v červnu roku 2014, kdy van der Reest objevil velmi dobře zachovanou pánevní kost troodontida na území Dinosauřího provinčního parku a rozhodl se lépe prozkoumat dříve nalezený lebeční materiál troodontidů z Alberty. Brzy se potom potvrdil trend, který v poslední době zjišťují i další vědci nejen z Kanady – dinosauří biodiverzita byla mnohem vyšší, než se dříve předpokládalo (a u troodontidů to platí dvojnásob). Jen v rámci souvrství Dinosaur Park byly nepochybně zastoupeny přinejmenším dva rozdílné druhy těchto opeřených dravců – větší Latenivenatrix o délce až 3,5 metru a výšce 1,8 metru (a lebkou o délce 45 cm) a o trochu menší Stenonychosaurus. Druh S. inequalis byl tedy pomyslně vzkříšen z mrtvých. Dalším zajímavým zjištěním je, že v rámci střídání těchto dvou rodů můžeme pozorovat obměnu troodontidní fauny zmíněného souvrství, což odpovídá i druhové obměně velkých hadrosauridů ve stejném období. Nově popsaný druh je fylogeneticky blíže příbuzný mongolským druhům, což napovídá, že stenonychosauři byli možná pozvolna a postupně nahrazováni asijskými formami troodontidů, kteří na konci kampánu (asi před 73 m. l.) migrovali na území Severní Ameriky. Stejně jako megateropod Tyrannosaurus rex tedy mohli být východoasijskými dinosauřími „imigranty“.

———

https://i0.wp.com/3c1703fe8d.site.internapcdn.net/newman/gfx/news/hires/2017/dinohipsdisc.jpg?resize=500%2C600&ssl=1

Rekonstrukce vzezření velkého troodontida druhu Latenivenatrix mcmasterae. Šlo zřejmě o rychlého a vytrvalého lovce menších a středně velkých obratlovců, včetně mláďat některých větších dinosaurů. Kredit: Julius Csotonyi

———

Short English Summary: Stenonychosaurus inequalis, a troodontid species on which Russell´s „dinosauroid“ was based back in 1982, is probably a valid taxon again, according to a new scientific study.

———

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Latenivenatrix

http://phys.org/news/2017-08-dino-hips-discovery-unravels-species.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170808145519.htm

Aaron J. van der Reest, Philip J. Currie (2017). Troodontids (Theropoda) from the Dinosaur Park Formation, Alberta, with a description of a unique new taxon: implications for deinonychosaur diversity in North America. Canadian Journal of Earth Sciences, 2017; 919, doi: 10.1139/cjes-2017-0031

———

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *