Ve stopách posledních gigantů

…aneb Příběh jednoho objevu

Odvěkou touhou paleontologů bylo objevení otisku stopy obřího dravého dinosaura. Ačkoliv některé velké fosilní otisky byly získány již dříve, první prokazatelnou a přiřaditelnou fosilní stopou megateropoda se stal až exemplář z lokality Philmont Ranch v Novém Mexiku. Fosilie byla objevena v souvrství Raton a stratigraficky se nacházela pouze asi 20 metrů pod iridiem obohacenou vrstvou K-Pg. Původce stopy, kterým byl zřejmě dospělý Tyrannosaurus rex, žil tedy jen několik stovek tisíciletí před dopadem planetky Chicxulub do Mexického zálivu. Tříprstá stopa o délce 86 centimetrů byla v roce 1994 pojmenována jako nový ichnotaxon Tyrannosauripus pillmorei. Na jejím výzkumu se podíleli dva vědci, Martin G. Lockley a Adrian P. Hunt, kteří jsou zároveň „podepsáni“ pod popisnou studií.[1] V té je mj. uvedeno, že již neplatí tvrzení Jacka Hornera a Dona Lessema z jejich proslulé knihy The Complete T. rex z roku 1993, v níž se na straně 17 uvádí, že „ještě nebyla objevena žádná fosilní stopa, kterou by bylo možné připsat tomuto druhu“. Lockley a Hunt tak popsali první nepochybnou stopu tyranosaura (vzhledem k její velikosti a geologickému stáří jednoduše nemohla patřit žádnému jinému teropodovi). Otisk tříprsté, mírně asymetrické stopy s jasným otiskem menšího čtvrtého prstu objevil již v roce 1983 zaměstnanec Americké geologické služby Charles Pillmore a spolu s ještě jednou stopou je obě v roce 1993 ukázal Martinovi Lockleymu. Ten v otisku na uvolněném vápencovém bloku ihned odhalil světový unikát – první stopu „T. rexe“ v historii. Stopa pravé nohy dostala označení CU-MWC 225.1 a vykazovala i nádherné otisky drápů a další anatomické podrobnosti ve stavbě nohy dinosaura. Na počest objevitele otisku stanovil Lockley druhové jméno pillmorei. Objev byl i díky popularitě tehdy uvedeného snímku Jurský park zmíněn na stránkách mnoha periodik.[2]

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Philmont_Scout_Ranch_Tyrannosaurus_footprint.jpg

Otisk stopy zřejmě mladého dospělce druhu Tyrannosaurus rex, popsaný roku 1994 jako Tyrannosauripus pillmorei. Stopa měří na délku 86 centimetrů a na šířku kolem 70 cm (údaje se mírně rozcházejí). Otisk byl vytvořen v době, kdy do katastrofického konce křídy zbývalo několik stovek tisíciletí. Kredit: Rufous-crowned Sparrow, Wikipedie (GFDL)

———

Historie rodového jména je mírně složitější – stanovil jej již v roce 1955 Francouz J. Lessertisseur[3], ovšem pouze jako ukázku principu přidělování vědeckých jmen otiskům stop a jiným ichnitům. Nepřiřadil jméno žádné konkrétní fosilii, proto se jednalo o nomen nudum a mohlo být dále použito. V roce 1994 jej tedy Lockley a Hunt přiřadili zmíněné obří stopě v Novém Mexiku. Kromě toho autoři studie prokázali, že ichnotaxon Tyrannosauropus petersoni, popsaný roku 1971 na základě stopy objevené již roku 1924 v lomu u Castle Gate (Utah)[4], a to v sedimentech kampánského stáří[5]. Otisk je tedy o mnoho milionů let starší než fosilie tyranosaurů a navíc jde s největší pravděpodobností o fosilní stopu hadrosaurida, nikoliv teropoda. Stopa vyjmutá z celé série objevených otisků měřila na šířku 61 cm, šlo tedy o poměrně velkou stopu subadultního nebo již dospělého kachnozobého dinosaura. Stopa z lokality Philmont Ranch, nacházející se nedaleko tisícového městečka Cimmaron, měří na délku 86 cm a na šířku 64 až 72 cm, což odpovídá velikosti stopy dospělého nebo dospívajícího jedince druhu T. rex. Jak již bylo zmíněno, fosilie je také nezpochybnitelným důkazem, že tito obří teropodi žili ještě v době pozdních fází lancijské fauny, tedy relativně krátce před hromadným vymíráním na konci křídy. Minimální délka kroku dinosaura byla odhadnuta na 2,8 metru a rychlost jeho pohybu (odvozená z odhadnuté výšky a délky kroků podle Alexandrovy rovnice)[6] přibližně na 11,5 km/h. To mimochodem poměrně dobře odpovídá i pravděpodobné sérii stop subadultního tyranosaura z lokality Glenrock ve Wyomingu. U ní původní studie z loňského roku určila rychlost pohybu v rozmezí 4,5 až 8 km/h[7], nová „opravná“ studie z letošního září ale navýšila hodnotu těchto odhadů na 8,1 až 12,5 km/h.[8] Závěrem je vhodné dodat, že druhý pravděpodobný otisk stopy tyranosaura o délce 74 cm objevil v roce 2007 také britský paleontolog Phillip Manning v Montaně.[9]  O rok později byl tento nález ze souvrství Hell Creek v kraji Carter formálně popsán.[10]

———

https://i0.wp.com/news.nationalgeographic.com/news/2007/10/images/071011-dinosaur-picture.jpg?resize=461%2C546

Paleontolog Phillip L. Manning u dobře viditelného otisku stopy velkého teropodního dinosaura, nacházejícího se v sedimentech souvrství Hell Creek. Téměř s jistotou tak jde o fosilní stopu tyranosaura. Nález byl oznámen v říjnu roku 2007, v následujícím roce pak byl oficiálně popsán. Kredit: Phillip Manning / University of Manchester

———

Short English Summary: Tyrannosauripus pillmorei is a scientific name assigned to large tridactyl/tetradactyl footprint of a large Late Cretaceous theropod dinosaur, presumably Tyrannosaurus rex. The footprint was found in 1983 near Cimmaron (New Mexico) in the sediments of Raton Formation, dating to the last hundreds of thousands of years before the K-Pg boundary. It was described in 1994 and with the length of 86 centimeters it is still one of the largest theropod dinosaur footprints on record.

———

Aktualita: Česká republika má prvního popsaného (neptačího) dinosaura! Můj známý, nadějný paleontolog Dan Madzia, po 14 letech od objevu ornitopoda u Kutné Hory pro něj stanovil nádherné jméno Burianosaurus augustai. Více o objevu hned v příštím příspěvku!

———

Odkazy:

http://en.wikipedia.org/wiki/Tyrannosauripus

http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=142076

http://www.livescience.com/1939-tyrannosaur-footprint-montana.html

———

[1] Lockley, M. G.; Hunt, A. P. (1994). A track of the giant theropod dinosaur Tyrannosaurus from close to the Cretaceous/Tertiary Boundary, northern New Mexico. Ichnos, 3(3): 213-218.

[2] Např. Schraeder, A. (1993). Footprint of T. rex 1st ever found. Denver Post, 3. zaří, 1993, str. 1A, 20A. / Verengia, J. B. (1993). CU identifies first T. rex footprint. Rocky Mountain News, 3. září, 1993, str. 1A, 54A.

[3] Lessertisseur, J. (1955). Traces fossiles d’activite animale et leur signification paleobiologique. Memoires de la Societe Geologique de France, 74:1-149.

[4] Peterson, W. (1924). Dinosaur tracks in the roofs of coal mines. Natural History, 24:388-391.

[5] Haubold, H. (1971). Ichnia Amphiborum et Reptiliorum Fossilium. Handbuch der Palaeoherpetologie Teil 18. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 124 str.

[6] Alexander, R. Mc. N. (1976). Estimates of speeds of dinosaurs. Nature, 261:129-130.

[7] Smith, S. D., Persons IV, W. S., Xing L. (2016). A tyrannosaur trackway at Glenrock, Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming. Cretaceous Research 61, 1-4.

[8]  Ruiz, J. (2017). Comments on “A tyrannosaur trackway at Glenrock, Lance Formation (Maastrichtian), Wyoming” (Smith et al., Cretaceous Research, 61: 1–4, 2016), Cretaceous Research.

[9] Viz např. http://www.livescience.com/1939-tyrannosaur-footprint-montana.html

[10] Manning, P. L., et al. (2008). A probable tyrannosaurid track from the Hell Creek Formation (Upper Cretaceous), Montana, United States. Palaios 23(10):654-647.

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Jurský park a jiné filmy, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři, Vymírání K-T

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *