Nejjurštější ze všech dinosaurů

…aneb Představuje se Tianchisaurus nedegoapeferima

Zřejmě „nejvíc jurským“ ze všech jurských dinosaurů je nepříliš známý ankylosaur z Číny, jehož fosilie byly objeveny již roku 1974. A proč by měl být právě tento tyreoforní dinosaurus tak výjimečný? Jeho původní rodové jméno totiž znělo „Jurassosaurus“ a stále platné druhové nedegoapeferima je poctou hercům z prvního Jurského parku! Odkazuje totiž k protagonistům hlavních rolí ve zmíněném snímku, a to v pořadí Sam Neill (paleontolog Alan Grant), Laura Dern (paleobotanička Ellie Sattlerová), Jeff Goldblum (matematik Ian Malcolm), Richard Attenborough (tvůrce parku John Hammond), Robert Peck (správce parku Robert Muldoon), Martin Ferrero (právník Donald Gennaro), Ariana Richards (Hammondova vnučka Alexis Murphyová) a Joseph Mazello (Hammondův vnuk Tim Murphy). Protože režisér snímku Steven Spielberg finančně podporoval čínské vykopávky, mělo původní rodové jméno dinosaura na počest jeho snímku, který měl v roce popisu dinosaura (1993) světovou premiéru, znít právě „Jurassosaurus“. Později však od tohoto jména paleontolog Tung Č’-ming upustil a rozhodl se pro pojmenování Tianchisaurus, což znamená doslova „ještěr od nebeského jezera“. Fosilie dinosaura byly totiž objeveny právě u jezera Tchien-čch’, přičemž „Tchien“ znamená nebeský, zatímco „čch’“ je jezero nebo vodní nádrž. V průběhu doby se objevilo několik nesprávných variant rodového jména, například „Tenchisaurus“ nebo „Teinchisaurus“, správně je nicméně pouze tvar Tianchisaurus (podle některých zdrojů pak spíše Tianchiasaurus).[1] Zkameněliny tohoto starobylého ankylosaura byly objeveny v sedimentech souvrství Tchou-tchun-che na území pánve San-kung-che v pohoří Ťan-šan (provincie Sin-ťiang na severozápadě Číny). Zkameněliny objevili studenti Univerzity v Sin-ťiangu v místě vzdáleném asi 35 kilometrů severozápadně od hlavního města provincie Urumči.

———

Rekonstrukce ankylosaurida druhu Gobisaurus domoculus z rané svrchní křídy Mongolska. Podobně nejspíš vypadal i Tianchisaurus nedegoapeferima. Jurský tyreofor z Číny byl však o celých 75 milionů let starším a vývojově primitivnějším zástupcem skupiny Ankylosauria. Kredit: Foolp; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Holotyp dinosaura (IVPP V. 10614) popsaný formálně v roce 1993[2], sestává z několika fragmentů lebky, celkem 21 obratlů napříč celou páteří, částmi kostí končetin, fragmenty osteodermů a několika neidentifikovatelných kostních fragmentů, náležejících zřejmě ke stejné kostře. Stáří tohoto dinosaura z oblasti Džungarie odpovídá střední juře, konkrétně době před asi 170 až 166 miliony let (geologické věky bajok až bath). V současnosti se někteří paleontologové domnívají, že Tianchisaurus mohl představovat jednoho z vývojově nejprimitivnějších známých ankylosauridů, dále jednoho z mála známých středně jurských ankylosaurů z oblasti východní Asie a pravděpodobně i historicky prvního jurského ankylosaura, který se ukázal být vědecky platným taxonem. Tento druh byl poměrně malý (při délce kolem 3 metrů je jeho hmotnost odhadována asi na 200 kilogramů)[3] a nesl kombinaci vývojově primitivních (tvar lebky a obratlů) i relativně vyspělých anatomických znaků. Stejně jako jeho pozdější příbuzní měl i tento ankylosaur svůj hřbet a krk pokrytý tělesným „brněním“ v podobě zkostnatělých dermálních destiček a dále výčnělků, majících podobu různě tvarovaných trnů a bodců. Ty jej chránily před velkými predátory, jako byli středně velcí až velcí teropodní dinosauři. Na stejné lokalitě byly objeveny fosilní pozůstatky jakéhosi dosud nepopsaného megalosaurida, který mohl představovat hlavního predátora tianchiasaurů i dalších býložravých dinosaurů tehdejších ekosystémů. Přesnější systematické zařazení, anatomii a paleoekologii tohoto „nejjurštějšího“ dinosaura však budeme znát pouze v případě, že budou časem objeveny další a v ideálním případě ještě lépe zachované fosilie. Případné kompletnější zkameněliny tianchiasaura pak snad umožní jeho důkladnější výzkum. Pouze v takovém případě budeme mít možnost seznámit se s tímto „Spielbergovým“ dinosaurem poněkud detailněji.

———

Sam Neill 2010.jpg

Jedním z herců v prvním Jurském parku, jehož jméno bylo zvěčněno v druhovém jméně čínského dinosaura, byl také Novozélanďan Sam Neill, který ztvárnil hlavní roli paleontologa Alana Granta. Zde na snímku z roku 2010. Kredit: sean.koo; Wikipedie (CC BY-SA 2.0)

———

Aktuálně: O fantastické lokalitě zvané „Tanis“, o níž jsem již dříve na blogu psal, vyšla před několika dny konečně i jakási úvodní vědecká studie. Toto místo bude paleontology nadále zkoumáno a je pravděpodobné, že nám o účincích dopadu planetky Chicxulub v oblasti severoamerického (laramidijského) severozápadu ještě mnohé prozradí. Více o ní se dočtete v některém z budoucích příspěvků v průběhu příštích týdnů.

———

Short Summary in English: Tianchiasaurus was a genus of ankylosaurian thyreophoran dinosaur living during the Middle Jurassic Period (about 170 to 166 million years ago) in what is now western China. It was a small and quite primitive member of the group Ankylosauria, although according to some researchers it can be the most primitive member of the family Ankylosauridae.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tianchisaurus

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/t/tianchisaurus.html

http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=171152

http://www.dinochecker.com/dinosaurs/TIANCHIASAURUS

http://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_t/tianchisaurus.php

———

[1] Dong, Z. (1994). Erratum. Vertebrata PalAsiatica 32(2): 142.

[2] Dong, Z. (1993). An ankylosaur (ornithischian dinosaur) from the Middle Jurassic of the Junggar Basin, China. Vertebrata PalAsiatica 31(4): 257-266.

[3] Holtz, Thomas R., Jr.; Rey, Luis V. (2007). Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages (Aktualizovaný internetový dodatek, str. 40). New York: Random House. ISBN 978-0-375-82419-7.

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Jurský park a jiné filmy, Ptakopánví dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.