Mikropachycefalosaurátko

…aneb Miniaturní dinosaurus s nejdelším jménem

Zhruba před dvaceti lety jsem se spolužákem na gymnáziu hrál jakousi slovní hru a jedním z úkolů bylo vymyslet co nejdelší slovo, končící na „-ko“. Na mysl mi přišlo „mikropachycefalosaurátko“, tedy mládě dinosaura rodu Micropachycephalosaurus. Myslím, že jsem tehdy soutěž vyhrál. Každopádně snad nebude od věci představit si nyní tohoto malého asijského dinosaurka s nejdelším rodovým jménem (tvořeným 23 písmeny) blíže. Zajímavý je především právě tímto svým rekordním jménem, které znamená v doslovném překladu „malý tlustolebý ještěr“. Toto jméno odkazuje k původní představě paleontologů, že se jedná o malého zástupce skupiny Pachycephalosauria, tedy „tlustolebých“ ptakopánvých dinosaurů, z nichž největším a nejznámějším představitelem je pozdně křídový severoamerický Pachycephalosaurus wyomingensis. Dnes nicméně převládá názor, že se sjednalo spíše o vývojově primitivního zástupce skupiny Ceratopsia, tedy rohatých dinosaurů. Ať už je tomu jakkoliv, o tomto čínském dinosaurovi bohužel mnoho informací nemáme. Fosilie tohoto pravěkého tvora byly objeveny a vykopány roku 1972 v sedimentech souvrství na stěně útesu jihozápadně od města Laj-jang (lokalita u vlakového nádraží Laj-jang) v provincii Šan-tung na východě Číny. Stáří těchto hornin činí asi 74 až 69,5 milionu let, takže mikropachycefalosaurus žil v období geologického věku kampán až maastricht, několik milionů let před katastrofickým koncem křídové periody. Formálně byl popsán na základě několika kosterních fragmentů jediného exempláře (dnes IVPP V.5542) slavným čínským paleontologem Tung Č’-mingem v roce 1978.[1] Typový druh nese jméno M. hongtuyanensis. Tehdy ještě platil předpoklad, že se jedná o zástupce pachycefalosaurů. V roce 2000 však stanovil americký paleontolog Paul Sereno, že se jedná o nomen dubium (pochybné jméno), protože fosilie postrádala jakékoliv definovatelné apomorfie (unikátní znaky, které by jej odlišovaly od jiných příbuzných dinosaurů).[2] Nebylo také jisté, zda se nejedná pouze o fosilie mláděte nějakého již popsaného druhu pachycefalosaura nebo rohatého dinosaura. Osud mikropachycefalosaura tak byl najednou nejistý…

———

Přibližná představa o možném vzezření druhu Micropachycephalosaurus hongtuyanensis. Tento malinký ptakopánvý dinosaurus nebyl ve skutečnosti zástupcem „tlustolebých“ pachycefalosaurů, ale spíše miniaturním a vývojově primitivním (byť z hlediska geologického času pozdním) ceratopsem, tedy „rohatým“ dinosaurem. Žil na území dnešní východní Číny v době před asi 70 miliony let. Kredit: IJReid; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Teprve v roce 2006 přímo zpochybnil dřívější systematické zařazení paleontolog Robert Miles Sullivan, který prováděl souhrnnou taxonomickou revizi všech do té doby známých pachycefalosauridů.[3] O tři roky později byla publikována přehledná studie, jejíž autoři rovněž odmítli přisouzení příslušnosti mikropachycefalosaura k „tlustolebým dinosaurům“. Vzhledem k tomu, že u fosilie chyběla horní část lebky, která by svým charakteristickým zesílením tuto příslušnost doložila, nebylo možné ji jakkoliv prokázat. Autoři studie Butler a Čao konstatovali, že se nejspíš jednalo o blíže neurčitelného zástupce velkého a obsažného kladu Cerapoda (kam společně spadají všichni ornitopodní dinosauři a také marginocefalové, tedy pachycefalosauři a rohatí dinosauři).[4] Další posun pak nastal v roce 2011, kdy opět Richard Butler s týmem kolegů provedl kladistickou analýzu a zjistil, že Micropachycephalosaurus byl nejspíš vývojově primitivním (bazálním) zástupcem skupiny Ceratopsia.[5] V tom případě by se jednalo o vzdáleného příbuzného takových dinosaurů, jako byl Triceratops, Spiclypeus nebo třeba Psittacosaurus. Přesné zařazení tohoto dinosaura je však i po více než čtyřiceti letech od jeho vědeckého popisu věcí spornou a stále diskutovanou. Vzhledem ke svým drobným rozměrům (jeho celková délka se pohybovala nejspíš jen kolem 50 až 60 centimetrů a patřil tak k nejmenším známým ptakopánvým dinosaurům vůbec)[6] byl nejspíš pohyblivým býložravcem, který dokázal poměrně rychle utíkat po zadních končetinách. Při hmotnosti několika kilogramů a bez jakýchkoliv zbraní typu velkých zubů a drápů nebo alespoň tělesného brnění byl jeho jedinou formou obrany před většími predátory zřejmě jen rychlý útěk. Takovým predátorem mohl být například i mladý jedinec tyranosaurida druhu Zhuchengtyrannus magnus nebo některý z menších teropodů, jako byli dromeosauridi či oviraptorosauři. Bohužel více o paleoekologii nebo anatomii mikropachycefalosaura nevíme, protože jeho fosilní nález je skutečně jen velmi fragmentární. Nezbývá tedy než doufat, že budoucí výzkum v terénu přinese další objevy, které povedou k lepšímu pochopení tohoto velmi malého dinosaura s velmi dlouhým rodovým jménem.

———

Micropachycephalosaurus ilium.jpg

Ilustrace fosilie kyčelní kosti mikropachycefalosaura. Z tohoto malého býložravého dinosaura o velikosti domácí kočky se bohužel dochovaly jen fragmenty, které neumožňují vytvořit si spolehlivou představu o tvaru jeho těla, přesné velikosti nebo třeba přítomnosti hypotetického tělesného pokryvu v podobě „proto-peří“. Bude tedy nezbytné objevit další, kompletnější fosilie tohoto dinosaura s nejdelším rodovým jménem. Kredit: Ghedoghedo; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Micropachycephalosaurus was a genus of primitive ceratopsian dinosaur, living in what is now eastern China during the Late Cretaceous period (about 70 milliony years ago). It was very small (about 0.6 meters long) herbivorous dinosaur, probably living in small herds.

———

Odkazy:

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/m/micropachycephalosaurus.html

http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=54840

http://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_m/micropachycephalosaurus.php

https://en.wikipedia.org/wiki/Micropachycephalosaurus

———

[1] Dong, Z. (1978). A new genus of Pachycephalosauria from Laiyang, Shantung. Vertebrata PalAsiatica. 16(4): 225-228.

[2] Sereno, P. C. (2000). The fossil record, systematics and evolution of pachycephalosaurs and ceratopsians from Asia. In M. J. Benton, M. A. Shishkin, D. M. Unwin, and E. N. Kurochkin (eds.), The Age of Dinosaurs in Russia and Mongolia. Cambridge University Press, New York, 480-516.

[3] Sullivan, R. M. (2006). A taxonomic review of the Pachycephalosauridae (Dinosauria: Ornithischia). New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 35: 347-365.

[4] Butler, R. J. & Zhao, Q. (2009). The small-bodied ornithischian dinosaurs Micropachycephalosaurus hongtuyanensis and Wannanosaurus yansiensis from the Late Cretaceous of China. Cretaceous Research. 30 (1): 63–77. doi: 10.1016/j.cretres.2008.03.002

[5] Butler, R. J.; et al. (2011). The postcranial osteology and phylogenetic position of the small ornithischian dinosaur Changchunsaurus parvus from the Quantou Formation (Cretaceous: Aptian–Cenomanian) of Jilin Province, north-eastern China. Palaeontology. 54 (3): 667–683. doi: 10.1111/j.1475-4983.2011.01046.x

[6] Holtz, Thomas R., Jr.; Rey, Luis V. (2007). Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages (Aktualizovaný internetový dodatek, str. 49). New York: Random House. ISBN 978-0-375-82419-7.

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Ptakopánví dinosauři, Rekordy a statistika, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *