Nejmenší známí dinosauři

…aneb Trpaslíci pod nohama obrů

Nedávno jsme si v samostatném příspěvku představili ty největší zástupce nejvýznamnějších vývojových skupin neptačích dinosaurů. Právě pro své gigantické rozměry byli dinosauři již od doby svého objevení obdivovanými tvory, kteří brzy pronikli i do naší populární kultury. Ikonickými dinosaury jsou právě obří sauropodi, děsiví teropodi, majestátní ceratopsidi a skvěle „vyzbrojení“ tyreofoři. Zapomínáme ale na to, že pod nohama mnoho tun vážících kolosů žily také drobné druhy, které se velikostí ani zdaleka neblížily svým větším příbuzným, ba dokonce byly podstatně menší než dospělý člověk. Představme si tedy některé z nejmenších známých druhů v několika hlavních skupinách neptačích dinosaurů a přitom nezapomínejme na dvě věci. Za prvé, vzhledem k velmi omezenému množství fosilií je prakticky jisté, že skutečné „rekordmany“ nikdy nepoznáme (a ti současní mohou být ze svého pomyslného trůnu snadno sesazeni novými objevy nebo jinou interpretací dostupných zkamenělin). Za druhé, suverénně nejmenším známým dinosaurem je fakticky teropod kalypta nejmenší (Mellisuga helenae) ze skupiny kolibříků. Tento miniaturní ptáček je původním druhem na Kubě a některých sousedních ostrovech a menší samečci dosahují délky těla pouze kolem 5,5 cm a hmotnosti zhruba rovné 2 gramy. Jsou tak jen zhruba třikrát těžší než průměrný čmelák. Zde již nicméně následují druhohorní rekordmani z řad „neptačích“ dinosaurů.

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Anchiornis_martyniuk.png

Anchiornis huxleyi, dinosauří trpaslík z čínské svrchní jury. Nebyl o mnoho větší a těžší než dnešní vrabec. Kredit: Matthew Martyniuk, licence CC BY 3.0 (Wikipedie)

———

Theropoda (Teropodi)

Vědecké jméno: Anchiornis huxleyi

Popsán: Xu et al., 2009

Místo objevu: Čína, provincie Liaoning

Doba výskytu: Svrchní jura (stupeň Oxford), před 161 mil. let

Zařazení: Deinonychosauria (Avialae?)

Rozměry: Délka asi 34 cm, hmotnost kolem 110 g

Velmi zajímavý teropod, známý již podle zhruba tří stovek exemplářů, objevených v čínském Liaoningu. Zajímavostí také je, že jde o prvního dinosaura, u něhož byla v roce 2010 rozluštěna přibližná původní barva opeření. Není ovšem jisté, zda nejde ve skutečnosti již o příslušníka kladu Avialae, což by neodpovídalo našemu zařazení mezi neptačí teropody. V takovém případě by nejmenším známým dinosaurem podle dospělého exempláře byl mongolský alvarezsaurid Parvicursor remotus s délkou kolem 39 cm a hmotností kolem 150 gramů. Anchiornis byl ještě podstatně menší, dospělec zřejmě dosahoval délky kolem 34 centimetrů a odhadovaná hmotnost 110 gramů zhruba odpovídá dnešnímu drozdovitému pěvci kosovi černému. Největší teropodi typu spinosaura nebo giganotosaura byli přitom přibližně čtyřicetkrát delší a zejména pak 80 000krát těžší.

———

Eoraptor skutečně své obří sauropodní příbuzné z pozdějších dob příliš nepřipomíná. Dosahoval velikosti průměrného psa a vážil zhruba 10 000krát méně než obří titanosauři. Kredit: Marmalade, licence CC BY-SA 2.5 (Wikipedie)

———

Sauropodomorpha (Sauropodomorfové)

Vědecké jméno: Eoraptor lunensis

Popsán: Sereno et al., 1993

Místo objevu: Argentina, provincie San Juan

Doba výskytu: Svrchní trias (stupeň Karn), před 231 mil. let

Zařazení: Saurischia, Sauropodomorpha?

Rozměry: Délka asi 1 – 1,7 m, hmotnost zhruba 10 kg

Eoraptor byl dlouho považován za vývojově nejprimitivnějšího známého dinosaura a zároveň i za prvního skutečného teropoda. Dnes se předpokládá spíše jeho pozice u báze plazopánvých dinosaurů a různými autory je označován za bazálního teropoda nebo sauropodomorfa. Pokud platí druhá zmíněná varianta, pak představuje jednoho z nejmenších dobře známých sauropodomorfů. Při délce lehce přes metr a hmotnosti nepřesahující 10 kilogramů představuje skutečně jen velmi skromnou ukázku budoucího vývoje gigantických sauropodů. Podobně drobní zástupci této skupiny jsou pak také Saturnalia tupiniquim, Pampadromaeus barberenai a Chromogisaurus novasi s délkou kolem 1,5 metru a hmotností mezi 8 a 13 kg. Ještě menší přitom mohl být geologicky mladší rod Agnosphitys s délkou pouhých 70 cm, o tomto taxonu ale zatím mnoho jistého nevíme.

———

Gasparinisaura byl velmi malý ornitopod, který se při své velikosti před teropody zachraňoval pouze rychlým útěkem. Kredit: Nobu Tamura, licence CC BY 3.0 (Wikipedie)

———

Ornithopoda (Ornitopodi)

Vědecké jméno: Gasparinisaura cincosaltensis

Popsán: Coria a Salgado, 1996

Místo objevu: Argentina, provincie Río Negro

Doba výskytu: Svrchní křída (stupeň Kampán), před 83 mil. let

Zařazení: Cerapoda, Ornithopoda, Elasmaria

Rozměry: Délka asi 1,7 m, hmotnost zhruba 13 kg

Mezi ornitopody najdeme často mnohatunové giganty, tento argentinský dinosaurus ale nebyl těžší než průměrný pes (byť byl díky dlouhému ocasu podstatně delší). Jeho fosilie byly poprvé objeveny roku 1992 v Argentině a dnes známe i kostry tří mláďat. Ukázalo se, že tito malí ornitopodi využívali tzv. trávicí kameny (gastrolity), které jim pomáhaly rozmělňovat potravu v jejich zažívacím ústrojí. Tělesnou délku do dvou metrů však vykazovalo množství dalších ornitopodních dinosaurů, mezi jinými například australské druhy Leaellynasaura amicagraphica a Fulgurotherium australe nebo anglický druh Valdosaurus canaliculatus, čínský Siluosaurus zhangqiani a argentinský Notohypsilophodon comodorensis. Známe ještě několik dalších malých druhů, které zřejmě v dospělosti nepřesahovaly délku dvou metrů, problémem je ale jejich velmi skromný fosilní materiál. Uchazečů o titul nejmenšího známého ornitopoda je tedy stále mnoho.

———

Skutelosauři již byli „obrnění“ dinosauři, jejich tělesný kožní pancíř však ještě zdaleka nedosahoval úrovně vyspělosti brnění, kterým se honosili pozdější ankylosauři. Kredit: Pavel.Riha.CB, licence CC BY-SA 3.0 (Wikipedie)

———

Thyreophora (Tyreofoři)

Vědecké jméno: Scutellosaurus lawleri

Popsán: Colbert, 1981

Místo objevu: USA, Arizona

Doba výskytu: Spodní jura (stupeň Sinemur), před 196 mil. let

Zařazení: Thyreophora

Rozměry: Délka asi 1,2 – 1,3 m, hmotnost kolem 3 kg

Tento předchůdce obrněných „tanků“ z doby křídové je názornou ukázkou skutečnosti, že i tak masivní dinosauři, jako je Ankylosaurus, mohli mít lehce stavěné dvounohé předky trpasličích rozměrů. Scutellosaurus (v překladu zhruba „ještěr s malými štítky“) žil na počátku jurské periody a ačkoliv již vykazoval počínající nárůst tělního pancíře, rozhodně nebyl chráněn před většími teropody té doby. Při délce kolem 1,2 metru a výšce v plecích kolem 50 cm vážil jen něco mezi 3 a 10 kilogramy. Tito malí lehce obrnění býložravci obývali území dnešní Arizony v době, kdy se zde ukládaly sedimenty souvrství Kayenta. Dravými současníky skutelosaura tak byli například teropodi Dilophosaurus wetherilli nebo Coelophysis kayentakatae. Ve stejných ekosystémech se vyskytoval také další tyreofor Scelidosaurus, ten byl ale při své čtyřmetrové délce mnohem větší a mohutnější. Dalším uchazečem o titul nejmenšího tyreofora je naopak čínský druh Tatisaurus oehleri, známý ale jen podle fragmentárních pozůstatků.

———

Rekonstrukce hlavy miniaturního rohatého dinosaura rodu Aquilops. Tito malí ceratopsové o velikosti králíka obývali území Montany před 108 až 104 miliony let. Kredit: Brian Engh, licence CC BY 2.5 (Wikipedie)

———

Marginocephalia (Marginocefalové)

Vědecké jméno: Aquilops americanus

Popsán: Farke et al., 2014

Místo objevu: USA, Montana

Doba výskytu: Svrchní křída (stupeň Alb), před 107 mil. let

Zařazení: Cerapoda, Ceratopsia, Neoceratopsia

Rozměry: Délka asi 60 cm, hmotnost kolem 1,5 kg

Tento maličký rohatý dinosaurus představuje jeden z nejpřekvapivějších objevů poslední doby. Jde o nejstaršího známého ceratopse ze Severní Ameriky a zřejmě je i jedním z nejmenších. Jeho lebka měřila na délku pouze 8,4 cm a celková délka těla se dá odhadnout na 60 centimetrů. Hmotnost potom činila asi 1,5 kilogramu, méně než u dospělé kočky. Z podobných dinosaurů se přitom o 40 milionů let později vyvinuli mnohatunoví triceratopsové. Konkurence v boji o titul nejmenšího rohatého dinosaura je ale velká a například z Číny známe hned několik nadějných uchazečů s délkou pod 1 metr a odhadovanou hmotností do 2 kilogramů (Yamaceratops dorngobiensis, Archaeoceratops yujingzhiensis, Liaoceratops yanzigouenzis, Microceratus gobiensis, Chaoyangsaurus youngi a Xuahuanceratops niei. Žádný z čínských ceratopsů ale není prozkoumán dostatečně detailně, abychom si byli jistí, že dospělé exempláře byly skutečně takto malé.

———

Leave a Comment

Filed under O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *