Rohatý dinosaurus jaderného fyzika

…aneb Infekce a pokračující ceratopsí revoluce

V posledních letech zažíváme doslova revoluci v množství nově objevených a vědecky popsaných neptačích dinosaurů. Jen v roce 2010 jsme se dostali na fantastických více než šedesát nových rodů, z toho bylo přitom celých čtrnáct ceratopsů (rohatých dinosaurů). A tato „rohatá revoluce“ stále pokračuje, takže pozoruhodní ptakopánví dinosauři s masivními lebkami se pomalu, ale jistě stávají jednou z nejlépe prozkoumaných skupin druhohorních vládců pevnin. Dalším z mnoha důkazů z poslední doby je nově popsaný ceratopsid, objevený před 11 lety v centrální části státu Montana. Historie tohoto objevu je přitom velmi zajímavá a dokládá, že k významným nálezům může docházet i v nečekaných souvislostech a za neobvyklých okolností. V roce 2000 koupil jaderný fyzik Bill D. Shipp pozemek Paradise Point Ranch nedaleko města Winifred v montanském kraji Ferguson. Dobře věděl, že se na ploše tohoto pozemku nacházejí i výchozy geologického souvrství Judith River pozdně křídového stáří. Shipp později najal místního zkušeného sběratele fosilií, aby jeho pozemek po této stránce prozkoumal. V září 2005 potom v jeho společnosti sám Shipp objevil stehenní kost nového dinosaura, vyčnívajícího z útesu Judith River Breaks. Podle vlastních slov byl tímto šťastným objevem nadšen a v současnosti již jako bývalý vědec na penzi touží po kariéře amatérského hledače dinosauřích zkamenělin. Ale nepředbíhejme – Shipp po objevu najal amatérského paleontologa jménem Joe Small a investoval několik stovek tisíc dolarů do vykopání, vyproštění a preparace fosilií nového ceratopsida. V roce 2007 byly získány všechny zbývající dochované kosti a mohlo se začít se závěrečnou preparací, tvorbou odlitků a vyjednáváním ohledně formálního popisu a umístění fosilií v muzejní instituci. V té době byl exemplář znám pod přezdívkou „Judith“, a to podle geologického souvrství, v jehož sedimentech byl objeven. V loňském roce byl přizván profesionální paleontolog Jordan Mallon a kostra byla zakoupena za 350 000 dolarů Kanadským přírodovědeckým muzeem v Ottawě (provincie Ontario). Díky tomuto obnosu i financím utrženým za prodej odlitků fosilií různým muzeím se Shippovi jeho nemalá investice postupně vrátila. Velkým zadostiučiněním je pro něj také druhové jméno dinosaura, které je poctou právě tomuto někdejšímu jadernému fyzikovi i jeho rodině. Nový ceratopsid byl totiž pojmenován jako Spiclypeus shipporum. Rodové jméno znamená v doslovném překladu „štít s bodci“, což odkazuje k jeho zdobenému lebečnímu límci, osazenému špičatými osifikovanými výběžky.

———

https://i0.wp.com/cdn.sci-news.com/images/enlarge2/image_3877_1e-Spiclypeus-shipporum.jpg?resize=500%2C278

Spiclypeus shipporum se zvednutou přední končetinou, zasaženou infekcí. Toto závažné onemocnění zřejmě mohutnému rohatému dinosaurovi ztrpčovalo život po mnoho let. Kredit: Mike Skrepnick, převzato z webu Sci-News.com

———

Spiclypeus byl zřejmě tvarově i velikostně typickým představitelem ceratopsidů své doby, dosahoval délky kolem pěti až šesti metrů a hmotnosti asi 3 až 4 tuny. Jen jeho lebka měla po celkovém zrekonstruování délku 167 cm. Kromě lebky zachované zhruba z 50 % se dochovaly také fragmenty žeber, obratlů a kostí končetin. Holotyp nese označení CMN 57081 a jde o exemplář, objevený ve vrstvách tzv. Coal Ridge Member souvrství Judith River (přesně stanovené stáří má rozpětí 76,24±0,18 až 75,21±0,12 milionu let před současností). Unikátní znaky tohoto zajímavého dinosaura představují jeho nadočnicové rohy, které jsou orientovány netypicky do stran a dále pak špičaté zkostnatělé výběžky na okraji lebečního límce. Ty navíc vykazují různé směry ohnutí, některé jsou totiž namířeny dopředu a jiné dozadu. Podle paleontologa Mallona jde tedy o jakousi přechodnou vývojovou formu mezi primitivnějšími rody a naopak pokročilejšími typy, jakým byl například Kosmoceratops. Na záplavových nížinách Laramidie se tedy kdysi procházelo velké množství rohatých dinosaurů s pozoruhodnou biodiverzitou a zřejmě i rozdílnými potravními a ekologickými nároky. Zajímavé jsou také doklady o těžkém životě dinosaura, provázeném nemocí a velkou bolestí. Do jeho lebečního límce a zejména pak levé končetiny se zaživa dostala těžká infekce, která možná v posledku ceratopsida zahubila. Přední levá noha byla infikována v okolí pažní kosti a loketního kloubu. Zasažena byla celá spodní polovina kosti a kloub byl zřejmě nefunkční, což muselo působit velké problémy v pohybu (kloub byl dokonce otočen o celých 90° oproti fyziologické poloze!). Kosti vykazují přítomnost artritidy, osteomyelitidy a jakési pomalu postupující infekce, způsobené snad nějakou formou tuberkulózy nebo plísňového onemocnění. Přesto zřejmě dinosaurus žil s tímto handicapem poměrně dlouhou dobu a podle histologického rozboru fosilních kostí se dožil dospělého věku nejméně deseti let. Spiclypeus byl zástupcem podčeledi Chasmosaurinae a mezi jeho blízké příbuzné patří rody Pentaceratops, Kosmoceratops nebo Vagaceratops. Nový rohatý dinosaurus byl vědeckému světu představen v popisné studii, která vyšla nedávno v periodiku PLoS ONE. Je tak dalším vítaným střípkem do ohromné a navždy již nekompletní skládačky, kterou představuje náš obraz o rozmanitosti života v dávných druhohorách.

———

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/Spiclypeus.PNG

Rekonstruovaná lebka při pohledu z více stran. Zajímavá je ornamentace lebečního límce tohoto rohatého dinosaura. Odlitky lebek, zhotovené Peterem Larsonem, byly postupně prodány do mnoha přírodovědeckých muzeí, a to včetně vídeňského. Kredit: Jordan C. Mallon, Christopher J. Ott, Peter L. Larson, Edward M. Iuliano, David C. Evans; periodikum PLoS ONE

———

Odkazy:

http://www.sci-news.com/paleontology/spiclypeus-shipporum-new-dinosaur-species-montana-03877.html

http://www.livescience.com/54788-new-frilly-necked-dinosaur-identified.html

http://www.sciencedaily.com/releases/2016/05/160518152908.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Spiclypeus

Jordan C. Mallon, Christopher J. Ott, Peter L. Larson, Edward M. Iuliano and David C. Evans (2016). „Spiclypeus shipporum gen. et sp. nov., a Boldly Audacious New Chasmosaurine Ceratopsid (Dinosauria: Ornithischia) from the Judith River Formation (Upper Cretaceous: Campanian) of Montana, USA“. PLoS ONE 11 (5): e0154218. doi:10.1371/journal.pone.0154218.

———

Leave a Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *