Thanatův žnec novým tyranosauridem

…aneb Představuje se Thanatotheristes degrootorum

Neuběhl ani měsíc a máme tu opět nového tyranosauroida. Na rozdíl od čínského druhu Jinbeisaurus wangi se ale v tomto případě jedná o severoamerického, vývojově vyspělejšího zástupce čeledi Tyrannosauridae a podčeledi Tyrannosaurinae. K ikonickému druhu Tyrannosaurus rex má tedy vývojově i geograficky mnohem blíž, ačkoliv žil zhruba o 13 milionů let dříve. Nový přírůstek do stále bohatší „rodiny tyranských teropodů“ dostal jméno Thanatotheristes degrootorum a výrazně vylepšil naše dosavadní povědomí o biodiverzitě a paleogeografii severoamerických tyranosauridů.[1] Rodové jméno dinosaura odkazuje k mytologické postavě Thanatose, řeckého boha, představujícího ztělesněnou smrt, slovo theristes zase znamená cosi jako „žnec“ nebo přeneseně i „smrťák“. Druhové jméno nového teropoda je pak poctou Johnovi a Sandře De Grootovým z kanadské Alberty, kteří objevili holotyp dinosaura a pomáhali i s vykopávkami. Holotyp nese označení TMP 2010.5.7 a představuje fragmentárně zachovanou lebku velkého subadultního (dosud nedospělého) jedince o odhadované kompletní délce 800 mm. Ačkoliv tento exemplář ještě nebyl plně dorostlý, na základě vyvinuté lebeční ornamentace byl už zřejmě pohlavně dospělý. Délka tohoto konkrétního exempláře mohla činit asi 7 až 8 metrů, hmotnost se pravděpodobně pohybovala v rozmezí 1 až 2 tun. Fosilie byly objeveny ve strmém útesu na břehu řeky Bow nedaleko soutoku s řekou Oldman v kanadské Albertě. Sedimenty zde spadají do geologického souvrství Foremost, které je datováno zhruba na 80 milionů let (raný kampán, pozdní svrchní křída). Radiometrické měření uloženin vulkanického popela v blízkosti zkameněliny poskytlo přesnější dataci 79,5 milionu let. Thanatotheristes byl tedy přímým současníkem ceratopsida druhu Xenoceratops foremostensis[2] nebo pachycefalosaurida druhu Colepiocephale lambei[3]. Thanatotheristes je tak nejstarším potvrzeným tyranosauroidem známým z území Kanady a příbuzné druhy Gorgosaurus libratus a Daspletosaurus torosus časově předchází přibližně o 2,5 milionu let. Zhruba stejně starý je pak druh Dynamoterror dynastes ze souvrství Menefee v Novém Mexiku a jediným známým starším druhem tyranosaurida ze Severní Ameriky je Lythronax argestes ze souvrství Wahweap na území Utahu (stáří 79,9 až 80,6 milionu let).[4]

———

Rekonstrukce druhu Daspletosaurus torosus, nejbližšího vývojového příbuzného nového tyranosaurida. Daspletosauři žili zhruba o 2 až 5 milionů let později a mohli tak být přímými evolučními potomky rodu Thanatotheristes. Společně tvoří tyto dva rody klad Daspletosaurini. Kredit: Steveoc 86; Wikipedie (CC BY-SA 2.5)

———

Thanatotheristes tedy výrazně zpřesňuje výčet druhů tyranosauridů, známých z území Severní Ameriky a doplňuje naše znalosti o evoluci této skupiny. Fylogenetická analýza autorů studie ukázala, že sesterským rodem a nejbližším vývojovým příbuzným nového tyranosaurida je rod Daspletosaurus. S ním sdílí Thanatotheristes množství unikátních anatomických znaků na lebce a společně tak tvoří samostatný vývojový klad Daspletosaurini. Přesto je nový teropod dostatečně odlišný na to, aby mohl být považován za samostatný rod a nikoliv za další druh rodu Daspletosaurus. Thanatotheristes dokládá, že tyranosauridi byli poměrně rozrůzněnou skupinou, jejíž evoluční historie se vedla ve znamení vývoje různých morfologicky odlišných kladů. Autoři přicházejí se zajímavým zjištěním, že v případě vývojově vyspělých tyranosaurinů lze rozlišit tři rozdílné skupiny – právě daspletosauriny (druhy D. torosus, D. horneri a T. degrootorum), dále jakýsi „meziklad“ zahrnující rody Teratophoneus, Lythronax a zřejmě i Dynamoterror a konečně klad obřích tyranosaurinů s masivní lebkou, kam patří rody Zhuchengtyrannus, Tarbosaurus a Tyrannosaurus. Dalšími zástupci čeledi Tyrannosauridae jsou pak gracilnější formy z podčeledi Albertosaurinae a formy se štíhlými dlouhými lebkami, spadající do kladu Alioramini. V evoluční historii tyranosauridů se tedy objevilo přinejmenším pět nezávislých vývojových skupin s unikátním kosterním morfotypem. Tyto rozdíly nejspíš umožnily různým koexistujícím tyranosauridům sdílet společné ekosystémy a přitom si přímo potravně a ekologicky nekonkurovat.[5] Autoři dále konstatují, že u vývojové linie gigantických, původem asijských tyranosauridů, došlo ke zvětšení rozměrů v odpovědi na potřebu lovu velké kořisti (včetně titanosaurních sauropodů).[6] Daspletosaurini byli biogeograficky odděleni od jiných (obvykle štíhlejších a méně robustních) tyranosauridů, žijících v době jejich existence pouze v jižnějších oblastech Severní Ameriky. Studie tedy poskytuje i jakési první konkrétní kontury představy o rozšíření a evolučních trendech tyranosauridů, probíhajících v období pozdní křídy na území západu Severní Ameriky. V budoucnu bude tento zatím mlhavý obraz nadále zpřesňován novými objevy.

———

Foremost Fm 1.jpg

Výchozy geologického souvrství Foremost u řeky Milk River na území kanadské provincie Alberty. V současnosti je z vrstev této formace známo zhruba osm různých dinosauřích rodů, nejnovějším přírůstkem je právě tyranosaurid Thanatotheristes degrootorum. Stáří vrstev činí asi 80 až 77 milionů let, jsou tedy mírně starší, než například proslulé lokality v souvrství Dinosaur Park. Kredit: Georgialh; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Thanatotheristes was a genus of large tyrannosaurid theropod dinosaur, living in what is now Alberta (Canada) about 79.5 million years ago. It was a sister taxon to Daspletosaurus and together these two genera now form a clade Daspletosaurini.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Thanatotheristes

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195667119303611?via%3Dihub

http://fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=38606

———

[1] Jared T. Voris, François Therrien, Darla K. Zelenitsky & Caleb M. Brown (2020). A new tyrannosaurine (Theropoda:Tyrannosauridae) from the Campanian Foremost Formation of Alberta, Canada, provides insight into the evolution and biogeography of tyrannosaurids. Cretaceous Research Article, 104388. doi: https://doi.org/10.1016/j.cretres.2020.104388

[2] Ryan, Michael J.; Evans, David C.; Shepherd, Kieran M. (2012). „A new ceratopsid from the Foremost Formation (middle Campanian) of Alberta“. Canadian Journal of Earth Sciences. 49 (11): 1251–1262. doi: 10.1139/e2012-056

[3] Sullivan, R. M. (2003). „Revision of the dinosaur Stegoceras Lambe (Ornithischia, Pachycephalosauridae)“. Journal of Vertebrate Paleontology. 23: 181–207. doi: 10.1671/0272-4634(2003)23[181:rotdsl]2.0.co;2

[4] Loewen, M. A.; Irmis, R. B.; Sertich, J. J. W.; Currie, P. J.; Sampson, S. D. (2013). Evans, David C. (ed.). „Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans“. PLoS ONE. 8 (11): e79420. doi: 10.1371/journal.pone.0079420.

[5] Delcourt, R.; Grillo, O. N. (2018). „Tyrannosauroids from the Southern Hemisphere: Implications for biogeography, evolution, and taxonomy“. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 511: 379–387. doi: 10.1016/j.palaeo.2018.09.003

[6] Brusatte, S. L. and Carr, T. D. (2016). The phylogeny and evolutionary history of tyrannosauroid dinosaurs. Scientific Reports, 6: 20252. doi: 10.1038/srep20252

———

Leave a Comment

Filed under Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *