Stoletý Elaphrosaurus bambergi

…aneb Představení rychlonohého teropoda z Tendaguru

Stejně jako vloni si i letos připomeneme dinosaury, kteří byly vědeckému světu představeni přesně před sto lety. V tomto případě se tedy vrátíme k roku 1920, kdy se výzkum dinosaurů a zájem o ně dostával poněkud do pozadí. Přesto bylo i v tomto roce pojmenováno pět nových dinosauřích rodů, ovšem pouze jeden z nich je platný a jeden potenciálně platný, ostatní jsou pouze mladšími synonymy již dříve pojmenovaných taxonů. Zatímco „Aristosaurus“ a „Dromicosaurus“ ve skutečnosti spadají do rodu Massospondylus (vývojově primitivní jihoafrický sauropodomorf), „Procheneosaurus“ je mladším synonymem rodu Lambeosaurus (severoamerický kachnozobý dinosaurus). Eucnemesaurus fortis je druh vývojově primitivního sauropodomorfa, popsaného Egbertem C. Nicolaasem van Hoepenem z dnešní provincie Svobodný stát na území Jihoafrické republiky.[1] V současnosti je tento druh považován za platný a v roce 2015 byl dokonce popsán ještě jeden druh stejného rodu, E. entaxonis.[2] Fosilní materiál domnělého obřího teropoda druhu Aliwalia rex (o kterém se dlouho předpokládalo, že mohl být prvním velkým teropodem v období triasu) spadá ve skutečnosti rovněž do rodu Eucnemesaurus.[3] Protože však o tomto sauropodomorfovi nemáme k dispozici mnoho informací, zaměříme se na jiný druh afrického dinosaura, popsaného v roce 1920. Je jím menší pozdně jurský teropod Elaphrosaurus bambergi ze slavné lokality Tendaguru na území současné východoafrické Tanzanie. Typový exemplář, známý pod označením HMN Gr.S. 38-44, byl objeven německou paleontologickou expedicí na lokalitu Tendaguru v roce 1910. Tým vědců pod vedením Wernera Janensche vykopal fosilie elafrosaura z vrstev tzv. Středního dinosauřího členu souvrství Tendaguru, jehož stáří je odhadováno na 157 až 152 milionů let (geologický věk kimmeridž, svrchní jura). Nález se skládal z množství obratlů, pánevního pletence, téměř kompletní kostry levé nohy, izolovaných zápěstních kůstek a kosti pažní. Janensch sám pak dinosaura formálně popsal v roce 1920.[4] Ještě o několik let později (v roce 1925 a 1929) potom k tomuto druhu přiřadil další fosilní materiál z depozitáře berlínského Přírodovědného muzea, ačkoliv přiřazení těchto zkamenělin k rodu Elaphrosaurus není dodnes zcela průkazné. Jakým dinosaurem ale elafrosaurus byl a co o něm v současnosti s dostatečnou jistotou víme?

———

Elaphrosaurus bambergi byl středně velký, extrémně štíhlý a lehkonohý teropod. Obýval oblasti dnešní východní Afriky a možná i Severní Ameriky a některých dalších částí světa v období svrchní jury. Žil v době před 157 až 152 miliony let a byl tak současníkem známých dinosaurů, jako jsou sauropodi Giraffatitan a Dicraeosaurus nebo stegosaurid Kentrosaurus. Způsob života je u tohoto druhu vzhledem k jeho neobvyklé anatomii stále poněkud nejasný. Kredit: Michael B. H.; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Elafrosauři byli lehce stavění dravci s relativně malou hlavou a dlouhým krkem. Také nohy byly dlouhé, štíhlé a pravděpodobně umožňovaly tomuto dinosaurovi rychle běhat. Trup elafrosaura byl velmi úzký a dlouhý, takže vypadal spíše jako trup dnešních varanů, než torzo mohutnějších teropodů.[5] Odhady délky tohoto teropoda se pohybují v rozpětí 5,5 až 7,5 metru[6], jeho hmotnost však byla vzhledem k tělesné stavbě poměrně nízká – zhruba v rozmezí 200 a 250 kilogramů[7]. Kombinace neobvyklých tělesných parametrů naznačuje, že elafrosauři rozhodně nebyli lovci velké kořisti, naopak se možná jednalo o všežravce nebo dokonce přednostní býložravce.[8] Zařazení elafrosaura do systému prošlo v průběhu století od jeho popisu množstvím změn. Původně byl považován za célurosaura (ovšem skupina Coelurosauria byla v té době jakýmsi „odpadkovým košem“ pro obtížně identifikovatelné taxony), později za ornitomimosaura (zástupce rychlonohých „pštrosích“ dinosaurů) a dále třeba za zástupce čeledí Coeluridae nebo Coelophysidae.[9] Později byl přiřazen do kladu Ceratosauria a v roce 2016 bylo na základě anatomických vlastností jeho skapulokorakoidu (lopatky) a metatarzálních kůstek doloženo, že se jedná o zástupce čeledi Noasauridae (a to ve vlastní podčeledi Elaphrosaurinae). Spolu s africkým teropodem má do ní spadat ještě podivný čínský druh Limusaurus inextricabilis, žijící jen o několik milionů let dříve.[10] V průběhu doby bylo popsáno pět dalších druhů rodu Elaphrosaurus, z nichž žádný se ale neukázal být platným. Je ovšem možné, že některé objevy z amerického souvrství Morrison a z lokalit na území Nigeru a Izraele mohou patřit rovněž elafrosaurům.[11] A jak tito podivní teropodi žili? Už bylo zmíněno, že pravděpodobně nelovili velkou kořist, spíše možná využívali svých běžeckých schopností k chycení a ulovení malých ornitopodů. Vzhledem k proporcím jejich lebky a poměrně neohebnému krku se však mohlo jednat i o všežravce nebo býložravce, kteří živou kořist nelovili. Vysoko nad hlavami elafrosaurů čněly krky obřích sauropodů druhu Giraffatitan brancai a v jejich prostředí se potulovali i dinosauři jako velký karcharodontosaurid Veterupristisaurus, obrněný stegosaurid Kentrosaurus nebo ornitopod Dysalotosaurus. Elafrosauři zůstávají i sto let po svém objevení poněkud záhadnými teropody, o nichž nám více prozradí jen případné budoucí objevy.

———

alternativní popis obrázku chybí

Část repliky kostry elafrosaura v berlínském Přírodovědném muzeu. Fosilie tohoto teropoda objevili účastníci německé paleontologické expedice do své někdejší kolonie Německé východní Afriky v letech 1909 až 1911. Dinosaurus pak byl formálně popsán přesně před sto lety, tedy v roce 1920. Kredit: Vlastní snímek, Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Elaphrosaurus was a genus of Late Jurassic theropod dinosaur living in what is now Tanzania about 154 million years ago. It was a slender and agile dinosaur with a shallow chest and relatively small head. It was probably 6 to 7 meters long and its weight was probably less than 300 kilograms.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Elaphrosaurus

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/e/elaphrosaurus.html

http://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_e/elaphrosaurus.php

http://www.dinochecker.com/dinosaurs/ELAPHROSAURUS

http://fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=38546

———

[1] van Hoepen, E. C. N. (1920). „Contributions to the knowledge of the reptiles of the Karroo Formation. 6. Further dinosaurian material in the Transvaal Museum“. Annals of the Transvaal Museum 7(2): 93-141.

[2] McPhee, B. W.; Choiniere, J. N.; Yates, A. M. and Viglietti, P. A. (2015). A second species of Eucnemesaurus Van Hoepen, 1920 (Dinosauria, Sauropodomorpha): new information on the diversity and evolution of the sauropodomorph fauna of South Africa’s lower Elliot Formation (latest Triassic). Journal of Vertebrate Paleontology 35(5): e980504: 1-24.

[3] Yates, A. M. (2006). „Solving a dinosaurian puzzle: the identity of Aliwalia rex Galton“. Historical Biology, 1–31.

[4] Janensch, W. (1920). Ueber Elaphrosaurus bambergi und die Megalosaurier aus den Tendaguru-Schichten Deutsch-Ostafrikas [On Elaphrosaurus bambergi and the megalosaurs of the Tendaguru Formation of German East Africa]. Sitzungsberichte der Gesellschaft Naturforschender Freunde zu Berlin, 1920: 225-235.

[5] Paul, Gregory S. (1988). „Genus Elaphrosaurus“. Predatory Dinosaurs of the World. New York: Simon & Schuster. str. 265–266.

[6] Paul, G. S. (2016). The Princeton Field Guide to Dinosaurs (2nd Edition). Princeton University Press, str. 81

[7] Molina Pérez & Larramendi (2016). Récords y curiosidades de los dinosaurios Terópodos y otros dinosauromorfos. Barcelona, Spain: Larousse. str. 254. ISBN 9780565094973.

[8] Rauhut, O. W. M., and Carrano, M. T. (2016). The theropod dinosaur Elaphrosaurus bambergi Janensch, 1920, from the Late Jurassic of Tendaguru, Tanzania. Zoological Journal of the Linnean Society, 178(3): 546-610. doi: 10.1111/zoj.12425

[9] Galton, P. (1982). Elaphrosaurus, an ornithomimid dinosaur from the Upper Jurassic of North America and Africa. Paläontologische Zeitschrift. 56: 265−275.

[10] Rauhut, O. W. M., and Carrano, M. T. (2016). The theropod dinosaur Elaphrosaurus bambergi Janensch, 1920, from the Late Jurassic of Tendaguru, Tanzania. Zoological Journal of the Linnean Society, 178(3): 546-610. doi: 10.1111/zoj.12425

[11] Ginsburg, L.; Lapparent, A. F.; de Loiret, B.; Taquet, P. (1966). Empreintes de pas de Vertebres tetrapodes dans les series continentales a l’Ouest d’Agades (Republique du Niger). Compte Rendus de l’Académie des Sciences, Paris, 263: 28–31.

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *