Stopa nejmenšího stegosaura

…aneb Další fascinující objev dinosauří ichnofosilie

Když média referují o dinosaurech, obvykle si vybavíme velkého až obřího tvora, často nahánějícího strach. Stejně jako dnešní plazi a ptáci však i dinosauři začínali svůj život jako malá a poměrně křehká mláďata, čerstvě vylíhnutá z vajíčka. Fosilie malých dinosaurů jsou stále poměrně vzácné, i když nálezů embryí i menších juvenilních exemplářů přibývá. Zajímavé příklady této skutečnosti nám v poslední době poskytly například nálezy embryí titanosaurních sauropodů z jihoamerické Patagonie[1] nebo sotva vylíhnutých mláďat tyranosauridních teropodů ze Severní Ameriky[2]. Nově se k těmto objevům řadí také zkamenělá stopa malého stegosauřího mláděte, objevená nedávno v Číně. Stegosauria je vývojová skupina tyreoforních ptakopánvých dinosaurů, žijících v období střední jury až rané křídy (asi před 170 až 125 miliony let) na území současné Severní i Jižní Ameriky, Afriky, Evropy a Asie.[3] Patrně nejznámějším zástupcem je severoamerický Stegosaurus, populárními rody jsou například také africký Kentrosaurus a evropský Dacentrurus. Nejstarší nezpochybnitelné doklady o zástupcích této skupiny však pocházejí převážně z Číny (ačkoliv argentinský rod Isaberrysaura[4] a africký Adratiklit[5] jsou nejspíš ještě starší). Jedním z nejprimitivnějších zástupců skupiny je každopádně druh Huayangosaurus taibaii, žijící v době před 165 miliony let na území současné provincie S’-čchuan.[6] Právě v Číně byla nedávno mezinárodním týmem výzkumníků identifikována patrně první potvrzená stopa mláděte dinosaura z populární čeledi Stegosauridae. Domnělé ichnofosilie přisuzované stegosauřím mláďatům už byly dříve objeveny v sedimentech souvrství Morrison na území amerického státu Colorado[7], většina paleontologů se ale domnívá, že se ve skutečnosti jedná o kousky zkamenělého bahna vetknutého do pískovcového podkladu. Zkamenělé otisky stop stegosauridů jsou navíc ve fosilním záznamu velmi vzácné. Nový objev, publikovaný počátkem letošního března v periodiku Palaios, by tak mohl být skutečnou světovou raritou.[8] Nesmírně cenný otisk stopy stegosauřího mláděte byl objeven na území Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang na severozápadě Číny. Malá tříprstá stopa o délce zhruba 5,7 cm byla objevena spolu s většími otisky v sedimentech geologické skupiny Tchu-ku-lu (Tugulu), datované do období rané křídy, zhruba před 130 až 110 miliony let. Zkameněliny byly později zařazeny do ichnorodu Deltapodus, známého také ze západní Evropy a severní Afriky.[9]

———

https://i0.wp.com/cdn.sci-news.com/images/enlarge8/image_9561_1e-Stegosaur-Footprint.jpg?resize=500%2C312

Umělecká představa stáda raně křídových stegosauridů (nejspíše wuerhosaurů) na území současné severozápadní Číny. Roztomile vypadající mládě stegosaura v popředí nepřesahuje délku jednoho metru a váží asi tolik, co menší pes. Podobná scéna se mohla odehrát přibližně před 130 miliony let, přesnější stáří fosilního otisku stopy stegosauřího mláděte zatím neznáme. Kredit: Kaitoge, převzato z webu Sci-News.

———

Na stejné lokalitě jsou objevovány početné otisky stop větších stegosauridů, patrně starších exemplářů stejného druhu. Tyto stopy jsou v průměru dlouhé 29 centimetrů (zadní) a necelých 13 centimetrů (přední), patřily tedy nejspíš odrostlejším mláďatům. Stopy dospělých stegosauridů plné velikosti bývají ještě výrazně větší, jak ukazují například objevy ze Španělska nebo Austrálie (kde byly objeveny fosilní otisky stop o délce mezi 50 až 80 cm). Samozřejmě není známo, kterému druhu stegosaurida malá stopa patřila, přesto existuje velmi silné vodítko v podobě kosterních fosilií známých ze stejného souvrství. Ty patří stegosauridovi druhu Wuerhosaurus homheni, formálně popsanému v roce 1973 z několika lokalit v údolí Wuerho.[10] Fosilie tohoto dinosaura jsou spíše fragmentární, přesto ale dovolují učinit si představu o tvaru jeho těla, tělesné „zbroji“ a v neposlední řadě i o jeho celkové velikosti. Wuerhosaurus byl velkým zástupcem podčeledi Stegosaurinae, měřícím na délku asi 6 až 7 metrů a vážícím kolem 4 000 kilogramů.[11] Žil zhruba o 30 milionů let později než slavnější Stegosaurus a patří tak k posledním známým stegosauridům vůbec.[12] Pokud malou zaoblenou tříprstou stopu skutečně vytvořilo mládě wuerhosaura, pak si můžeme lépe představit jeho vzezření i paleoekologii. Na těle už měl nejspíš drobné zárodky budoucích hřbetních plátů a na ocase základ budoucích kostěných bodců. Podle absence otisku stopy přední tlapy se zdá být pravděpodobné, že mláďata stegosauridů možná do určité velikosti a věku kráčela pouze bipedně, tedy po svých zadních končetinách. Ke kvadrupedii pak tito fascinující dinosauři přecházeli až s dosažením určité tělesné hmotnosti. Podle prvních odhadů byl původce stop velký asi jako kočka domácí, což je ale téměř s jistotou nesmysl. Stopa dlouhá téměř 6 centimetrů musela patřit mláděti o délce kolem jednoho metru a hmotnosti nejspíš přes 10 kilogramů (stegosauridi byli se svým kostěným pancířem relativně těžcí dinosauři), spíše by se tedy jednalo o rozměry středně velkého psa. Zajímavější však je, že mládě evidentně našlapovalo pouze na prsty, což je patrně ancestrální znak z dávné minulosti kladu Dinosauria. Paleontologové mají zatím k dispozici jediný identifikovaný otisk stopy stegosauřího mláděte, to by se ale s postupujícím výzkumem v příštích měsících a letech mohlo změnit. Dosud velmi záhadná stegosauří mláďata bychom tak mohli v dohledné době poznat snad ještě o trochu lépe.

———

https://i0.wp.com/cdn.sci-news.com/images/enlarge8/image_9561_2e-Stegosaur-Footprint.jpg?resize=500%2C321

Výlitek otisku rekordně malé fosilní stopy mláděte stegosaurida, jejíž délka činí necelých 6 cm. V australském souvrství Broome Sandstone byly objeveny naopak největší známé stopy stegosauridů, mající průměr až 70 cm a délku kolem 80 cm. Jejich původce byl nepochybně obřím zástupcem této skupiny, dosahujícím ještě podstatně větších rozmerů, než dospělci čínského druhu Wuerhosaurus homheni. Kredit: Li-Ta Sing (Lida Xing), převzato z webu Sci-News.

———

Short Summary in English: A single fossilized footprint left by a dog-sized „baby“ dinosaur from the Early Cretaceous (living some 130 million years ago) has been discovered in northwestern China by an international team of paleontologists. The footprint is a mere 5.7 cm long and it was made by a small juvenile individual of a stegosaurid dinosaur.

———

Odkazy:

https://www.livescience.com/smallest-stegosaurus-footprint-cat-sized.html

https://www.uq.edu.au/news/article/2021/04/tiny-cat-sized-stegosaur-leaves-its-mark

https://www.sciencealert.com/palaeontologists-have-identified-the-footprint-of-a-tiny-cat-sized-stegosaur

https://en.wikipedia.org/wiki/Wuerhosaurus

https://en.wikipedia.org/wiki/Deltapodus

———

[1] Kundrát, M.; et al. (2020). Specialized Craniofacial Anatomy of a Titanosaurian Embryo from Argentina. Current Biology. doi: 10.1016/j.cub.2020.07.091

[2] Funston, G. F.; et al. (2021). Baby tyrannosaurid bones and teeth from the Late Cretaceous of western North America. Canadian Journal of Earth Sciences. doi: doi.org/10.1139/cjes-2020-0169

[3] Holtz, T. R., Jr.; Rey, L. V. (2007). Dinosaurs: the most complete, up-to-date encyclopedia for dinosaur lovers of all ages. New York: Random House. ISBN 978-0-375-82419-7.

[4] Salgado, L.; et al. (2017). A new primitive Neornithischian dinosaur from the Jurassic of Patagonia with gut contents. Scientific Reports. 7: 42778. doi: 10.1038/srep42778

[5] Maidment, S. C. R.; et al. (2019). North Africa’s first stegosaur: Implications for Gondwanan thyreophoran dinosaur diversity. Gondwana Research. 77: 82–97. doi: 10.1016/j.gr.2019.07.007

[6] Maidment, S. C. R.; Wei, G.; Norman, D. B. (2006). Re-description of the postcranial skeleton of the middle Jurassic stegosaur Huayangosaurus taibaii. Journal of Vertebrate Paleontology. 26 (4): 944–956. doi: 10.1671/0272-4634(2006)26[944:ROTPSO]2.0.CO;2

[7] Viz odkaz https://www.smithsonianmag.com/history/where-dinosaurs-roamed-36987235/

[8] Xing, L.; et al. (2021). STEGOSAUR TRACK ASSEMBLAGE FROM XINJIANG, CHINA, FEATURING THE SMALLEST KNOWN STEGOSAUR RECORD. PALAIOS. 36 (2): 68–76. doi: 10.2110/palo.2020.036

[9] Belvedere, M.; Mietto, P. (2010). First evidence of stegosaurian Deltapodus footprints in North Africa (Iouaridène Formation, Upper Jurassic, Morocco). Palaeontology. 53: 233–240. doi: 10.1111/j.1475-4983.2009.00928.x

[10] Maidment, S. C. R.; et al. (2008). Systematics and phylogeny of Stegosauria (Dinosauria: Ornithischia). Journal of Systematic Palaeontology. 6 (4): 367–407. doi: 10.1017/S1477201908002459

[11] Paul, G. S. (2016). The Princeton Field Guide to Dinosaurs (2nd Edition). Princeton University Press, str. 248

[12] Galton, P. M.; Ayyasami, K. (2017). Purported latest bone of a plated dinosaur (Ornithischia: Stegosauria), a „dermal plate“ from the Maastrichtian (Upper Cretaceous) of southern India. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie – Abhandlungen. 285 (1): 91–96. doi: 10.1127/njgpa/2017/0671

———

Leave a Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři, Rekordy a statistika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *