Nejpodivnější dinosauří jména

…aneb Zkuste to vyslovit!

V současnosti už známe přes 1400 druhů „neptačích“ druhohorních dinosaurů, přičemž všichni mají svá přidělená vědecká jména. Ne všechny tyto druhy jsou plně validní (vědecky platné) a čas od času je některý domnělý druh prohlášen za neplatný, je vyškrtnut nebo třeba přesunut do druhu jiného.[1] V následujícím přehledu najdete hned dvacítku rodových jmen dinosaurů, seřazených abecedně (dle anglické abecedy, místo „ch“ je zde tedy písmeno „c“). Jediným hlediskem při sestavování tohoto seznamu byla tentokrát obtížnost při čitelnosti jmen, nikoliv systematická příslušnost, rok objevu nebo jiné parametry jejich nositelů. Tedy žádný Brachiosaurus, Stegosaurus nebo Triceratops, což jsou zcela triviální a snadno zapamatovatelná jména. Samozřejmě bychom mohli podobných jmen zařadit ještě mnohem více, celkem jich je zhruba ještě desetinásobek (alespoň pro běžně jazykově disponovaného Čecha). Seznam je proto také nutně výběrový a odráží vlastní dojem o špatné vyslovitelnosti jmen u samotného autora webu. Začtěte se tedy sami a zkuste si na vlastní kůži (a zejména pak jazyk), jak dobře se Vám tato nejpodivnější dinosauří jména budou vyslovovat.

———

Ahshislepelta

Pozdně křídový „obrněný“ ankylosaurid, popsaný z území amerického Nového Mexika v roce 2011. Rodové jméno vychází z domorodého indiánského názvu lokality objevu (Ahshislepah Wash), tedy doslova „štít od Ahshislepah Wash“. Fosilie tohoto relativně malého ankylosaurida byly objeveny v roce 2005.[2]

———

Chinshakiangosaurus

Raně jurský sauropodomorfní dinosaurus z provincie Jün-nan na jihu Číny, možná jeden z nejbazálnějších (vývojově nejprimitivnějších) známých zástupců skupiny Sauropoda. Žil v době před asi 190 miliony let a na délku měřil zhruba 12 až 13 metrů. Formálně byl popsán roku 1992 a jeho rodové jméno vychází z názvu oblasti, ve které byl objeven.[3]

———

Dubreuillosaurus

Středně velký teropod z čeledi Megalosauridae, žijící v období střední jury (asi před 168 až 166 miliony let) na území současné Francie. Typový exemplář, objevený roku 1994 a pojmenovaný roku 2005 podle místního starosty, byl jen nedospělým mládětem s délkou kolem 5 metrů. Dospělci mohli být podle některých odhadů dlouzí asi 7 až 9 metrů.[4]

———

Gongpoquansaurus

Vývojově primitivní hadrosauroidní ornitopod, popsaný roku 2014 a pojmenovaný podle oblasti nálezu v čínské provincii Kan-su. Fosilie tohoto dinosaura byly objeveny již roku 1992 a o pět let později popsány nejprve jako Probactrosaurus mazongshanensis. Tento ornitopod žil v období rané křídy (asi před 110 miliony let).[5]

———

Huehuecanauthlus

Dinosauří rodové jméno, odvozené z jazyka nahuatl (aztéčtiny) znamenající doslova „prastará kachna“. Tento název odkazuje k faktu, že se jednalo o tzv. kachnozobého dinosaura (hadrosauroida, nikoliv přímo hadrosaurida), žijícího v období pozdní křídy na území současného západního Mexika.[6]

———

Jianianhualong

Malý opeřený troodontidní teropod o délce asi 1,1 metru a hmotnosti kolem 2,4 kilogramu. Žil v období rané křídy (asi před 124 miliony let) na území současné provincie Liao-ning na severovýchodě Číny. Formálně byl tento dinosaurus s dochovanými otisky per popsán v roce 2017, pojmenován byl podle místa objevu.[7]

———

Kholumolumo

Podivné rodové jméno, odkazující k mytologické příšeře domorodého etnika žijícího v oblasti nálezu dinosaura, bylo oficiálně stanoveno v roce 2020. Jednalo se o sauropodomorfa, žijícího v období pozdního triasu (asi před 210 miliony let) na území dnešního Lesotha. S délkou asi 9 metrů patřil k vůbec prvním obřím dinosaurům.[8]

———

Rekonstrukce celkového vzezření megalosauridního teropoda druhu Dubreuillosaurus valesdunensis, žijícího v období střední jury na území současné západní Evropy. Potravou tohoto středně velkého dravého dinosaura mohly být převážně ryby, případně pak i jiní mořští obratlovci, žijící v blízkosti tehdejších pobřeží. Kredit: Nobu Tamura; Wikipedia (CC BY 3.0)

———

Luoyanggia

Teropodní dinosaurus, pojmenovaný podle městské prefektury Luo-jang ve východočínské provincii Che-nan. Se stářím kolem 113 milionů let by mohl být zdaleka nejstarším známým oviraptoridem. Při délce asi 1 až 1,5 metru dosahoval tento menší opeřený teropod odhadované hmotnosti 5 až 9 kilogramů.[9]

———

Mnyamawamtuka

Sauropodní dinosaurus z východoafrické Tanzanie, formálně popsaný roku 2019 na základě fosilií, objevených již o 15 let dříve. Rodové jméno vychází z domorodého názvu místní řeky. Tento malý titanosaurní sauropod byl dlouhý asi jen 7,6 metru a dosahoval hmotnosti přibližně 1,5 tuny, nebyl však ještě plně dorostlý.[10]

———

Notatesseraeraptor

Jeden z několika dnes známých dinosaurů z území Švýcarska, menší teropod z období pozdního triasu (geologické stáří asi 209 milionů let). Jeho rodové jméno znamená v překladu „lupič s mozaikovými (vývojovými) znaky“. Fosilie dravého dinosaura byly objeveny roku 2006 a formálně byl popsán o třináct let později.[11]

———

Oohkotokia

Ankylosauridní dinosaurus z pozdní křídy současné Montany, jehož jméno vychází z jazyka indiánského kmene (či přesněji konfederace kmenů) Černonožců a znamená doslova „dítě kamene“. Mohutný „obrněný“ dinosaurus tohoto jména žil v době před 74 miliony let a dosahoval délky až kolem 6 metrů.[12]

———

Piatnitzkysaurus

Středně velký teropod dlouhý asi 6 až 7 metrů, žijící v období rané jury. Byl objeven v Argentině a formálně popsán roku 1979. Žil v době před asi 178 miliony let a patřil mezi megalosauroidy. Jeho rodové jméno je odvozeno od argentinského paleontologa ruského původu Alejandra Matvejeviče Piatnitzkého (1879-1959).[13]

———

Qingxiusaurus

Středně velký titanosaurní sauropod, žijící v období nejpozdnější křídy (před 72 až 66 miliony let) na území současné autonomní oblasti Kuang-si na jihu Číny. Jméno tohoto asi 15 metrů dlouhého a kolem 6 tun vážícího sauropoda znamená doslova „malebná scenérie hor a řek v Kuang-si“.[14]

———

Suuwassea

V nářečí Havraních indiánů znamená toto jméno „pradávný hrom“. Byl jím označen menší sauropodní dinosaurus, obývající území současné americké Montany v období pozdní jury, asi před 150 miliony let. Tento asi 15 metrů dlouhý zástupce čeledi Dicraeosauridae byl formálně popsán v roce 2004.[15]

———

Rekonstruovaná lebka ornitopoda druhu Theiophytalia kerri posazená na replice postkraniální kostry příbuzného rodu Camptosaurus. Tento býložravý dinosaurus z kladu Styracosterna žil v období rané křídy na území dnešního Colorada. Kredit: Eduard Solà; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

———

Theiophytalia

Ornitopodní dinosaurus, který žil v období rané křídy (asi před 112 miliony let) na území současného amerického Colorada. Lebka dinosaura byla objevena již roku 1878, formálně popsána byla ale až v roce 2006. Jméno znamená doslova „zahrada bohů“ a odkazuje ke stejnojmenné lokalitě objevu.[16]

———

Ulughbegsaurus

V letošním roce popsaný alosauroidní teropod, známý z území současného Uzbekistánu. Při délce až kolem 8 metrů a hmotnosti přes 1000 kilogramů byl dominantním predátorem v ekosystémech souvrství Bissekty. Jeho jméno znamená „Ulugbegův ještěr“ (podle středověkého vládce a zároveň milovníka věd).[17]

———

Wamweracaudia

Velký sauropodní dinosaurus, známý podle části ocasní páteře z východoafrické Tanzanie. Mamenchisauridní sauropod, jehož jméno znamená v překladu „ocas (domorodého kmene) Mwera“, žil v době před asi 150 miliony let a jeho fosilie z proslulého souvrství Tendaguru byly formálně popsány roku 2019.[18]

———

Xiongguanlong

Menší tyranosauroidní teropod, formálně popsaný roku 2009 z provincie Kan-su na severozápadě Číny. Jméno tohoto asi 4 až 5 metrů dlouhého a 200 až 300 kilogramů vážícího dravce znamená doslova „drak od Velkého průsmyku“. Žil v období rané křídy, před zhruba 112 miliony let.[19]

———

Yehuecauhceratops

Jméno tohoto malého rohatého dinosaura z Mexika vychází z jazyka nahuatl a znamená doslova „pravěká rohatá tvář“. Dinosaurus z podčeledi Centrosaurinae obýval území dnešního státu Coahuila v období pozdní křídy před asi 72 miliony let (geologické souvrství Aguja) a formálně byl popsán roku 2017.[20]

———

Zhanghenglong

V roce 2011 byly v sedimentech starých 85 milionů let na území čínské provincie Che-nan objeveny fosilie ornitopodního dinosaura. O tři roky později byl tento hadrosauroid popsán pod jménem, znamenajícím v překladu „drak Čanga Chenga“, podle významného starověkého čínského vědce, politika a učence.[21]

———

Přibližné vzezření malého rohatého dinosaura druhu Yehuecauhceratops mudei, žijícího na území současného mexického státu Coahuila v době před asi 72 miliony let. Dosahoval délky kolem 3 metrů a spadal do tribu Nasutoceratopsini. Kredit: FunkMonk; Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

———

[1] Tennant, J. P.; Chiarenza, A. A.; Baron, M. (2018). How has our knowledge of dinosaur diversity through geologic time changed through research history? PeerJ. 6: e4417. doi: 10.7717/peerj.4417

[2] Burns, M. E.; Sullivan, R. M. (2011). A new ankylosaurid from the Upper Cretaceous Kirtland Formation, San Juan Basin, with comments on the diversity of ankylosaurids in New Mexico (PDF). Fossil Record 3. New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin. 53: 169–178.

[3] Upchurch, P.; et al. (2007). A re-evaluation of Chinshakiangosaurus chunghoensis Ye vide Dong 1992 (Dinosauria, Sauropodomorpha): implications for cranial evolution in basal sauropod dinosaurs. Geological Magazine. 144 (2): 247–262. doi: 10.1017/S0016756806003062

[4] Allain, R. (2005). The postcranial anatomy of the megalosaur Dubreuillosaurus valesdunensis (Dinosauria Theropoda) from the Middle Jurassic of Normandy, France. Journal of Vertebrate Paleontology. 25 (4): 850–858. doi: 10.1671/0272-4634(2005)025[0850:TPAOTM]2.0.CO;2

[5] You, H.-I.; Li, D.-Q.; Dodson, P. (2014). Gongpoquansaurus mazongshanensis (Lü, 1997) comb. nov. (Ornithischia: Hadrosauroidea) from the Early Cretaceous of Gansu Province, Northwestern China. In Eberth, David A.; Evans, David C. (eds.). Hadrosaurs. Indiana University Press. pp. 73–76. ISBN 978-0-253-01390-3.

[6] Ramírez-Velasco, A. A.; et al. (2012). Huehuecanauhtlus tiquichensis, a new hadrosauroid dinosaur (Ornithischia: Ornithopoda) from the Santonian (Late Cretaceous) of Michoacán, Mexico. Canadian Journal of Earth Sciences. 49 (2): 379–395. doi: 10.1139/e11-062

[7] Xu, X.; et al. (2017). Mosaic evolution in an asymmetrically feathered troodontid dinosaur with transitional features. Nature Communications. 8: 14972. doi: 10.1038/ncomms14972

[8] Peyre de Fabrègues, C.; Allain, R. (2020). Kholumolumo ellenbergerorum, gen. et sp. nov., a new early sauropodomorph from the lower Elliot Formation (Upper Triassic) of Maphutseng, Lesotho. Journal of Vertebrate Paleontology. 39 (2): e1732996. doi: 10.1080/02724634.2019.1732996

[9] Lü, J.; et al. (2009). A preliminary report on the new dinosaurian fauna from the Cretaceous of the Ruyang Basin, Henan Province of central China. Journal of the Palaeontological Society of Korea. 25: 43-56.

[10] Gorscak, E.; O’Connor, P. M. (2019). A new African titanosaurian sauropod dinosaur from the middle Cretaceous Galula Formation (Mtuka Member), Rukwa Rift Basin, southwestern Tanzania. PLoS ONE. 2 (14): e0211412. doi: 10.1371/journal.pone.0211412

[11] Zahner, M.; Brinkmann, W. (2019). A Triassic averostran-line theropod from Switzerland and the early evolution of dinosaurs. Nature Ecology & Evolution. 3. doi: 10.1038/s41559-019-0941-z

[12] Penkalski, P. (2013). A new ankylosaurid from the late Cretaceous Two Medicine Formation of Montana, USA. Acta Palaeontologica Polonica. doi: 10.4202/app.2012.0125

[13] Bonaparte, J. F. (1979). Dinosaurs: A Jurassic Assemblage from Patagonia. Science. 205 (4413): 1377–1379. doi: 10.1126/science.205.4413.1377

[14] Jin-You, M.; et al. (2008). A new titanosaur (Dinosauria: Sauropoda) from the Late Cretaceous of Guangxi, China. Vertebrata PalAsiatica. 46 (2): 147–156.

[15] Harris, J. D.; Dodson, P. (2004). A new diplodocoid sauropod dinosaur from the Upper Jurassic Morrison Formation of Montana, USA. Acta Palaeontologica Polonica. 49 (2): 197–210.

[16] Brill, K.; Carpenter, K. (2006). A Description of a New Ornithopod from the Lytle Member of the Purgatoire Formation (Lower Cretaceous) and a Reassessment of the Skull of Camptosaurus. In Carpenter, Kenneth (ed.). Horns and Beaks: Ceratopsian and Ornithopod Dinosaurs. Bloomington: Indiana University Press. pp. 49–67.

[17] Tanaka K.; et al. (2021). A new carcharodontosaurian theropod dinosaur occupies apex predator niche in the early Late Cretaceous of Uzbekistan. Royal Society Open Science. 8 (9): Article ID 210923. doi: 10.1098/rsos.210923

[18] Mannion, P. D.; et al. (2019). Taxonomic affinities of the putative titanosaurs from the Late Jurassic Tendaguru Formation of Tanzania: phylogenetic and biogeographic implications for eusauropod dinosaur evolution. Zoological Journal of the Linnean Society. 185 (3): 784-909. doi: 10.1093/zoolinnean/zly068

[19] Daqing, L.; et al. (2009). A longirostrine tyrannosauroid from the Early Cretaceous of China. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 277 (1679): 183–190. doi: 10.1098/rspb.2009.0249

[20] Rivera-Sylva, H. E.; et al. (2017). Mexican ceratopsids: Considerations on their diversity and evolution. Journal of South American Earth Sciences. 75: 66–73. doi: 10.1016/j.jsames.2017.01.008

[21] Xing, H.; et al. (2014). A New Basal Hadrosauroid Dinosaur (Dinosauria: Ornithopoda) with Transitional Features from the Late Cretaceous of Henan Province, China. PLoS ONE. 9 (6): e98821. doi: 10.1371/journal.pone.0098821

———

2 Comments

Filed under Dějiny paleontologie, O dinosaurech obecně, Recese a humor

2 Responses to Nejpodivnější dinosauří jména

  1. Trachodon

    Zdravím
    Chtěl bych se jenom zeptat, jestli neplánujete napsat podobnou knihu jako byla Poslední dny dinosaurů. Prostě nějaký dobrodružný příběh, kde se cestuje časem do pravěku, nejlépe do druhohor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *