Chatrč z dinosauřích kostí

…aneb O jedné paleontologické legendě na začátek roku

Některé příběhy z dějin paleontologie připomínají spíše výňatky ze scénářů hollywoodských snímků a často je jejich podání skutečně do značné míry upravené a vylepšené tak, aby bylo lépe pochopitelné či akceptovatelné lidmi v pozdějších dobách. Takovou legendou je například údajný objev fosilního zubu iguanodona Mary Ann Mantellovou v roce 1822 (který měl být vlastně objevením dinosaurů pro vědu)[1] nebo třeba okolnosti objevu a ztráty gigantického obratle sauropoda druhu Maraapunisaurus fragillimus v roce 1878[2]. Další podobnou legendou je objev chatrče, údajně celé postavené z dinosauřích fosilních kostí, na jihovýchodě Wyomingu v roce 1897. Je ale tento zajímavý příběh pravdivý? Abych zkraje roku dlouho nenapínal, rovnou milé čtenáře ujistím, že v tomto případě vesměs ano – taková chatrč se před 125 lety nedaleko městečka Laramie skutečně nacházela. V létě roku 1897 se vertebrátní paleontolog Walter Willis Granger (1872–1941), pracující pro Americké přírodovědecké muzeum v New Yorku (dále AMNH), dostal do oblasti Como Bluff, představující výraznou terénní vyvýšeninu s množstvím fosilií pozdně jurského stáří. V těchto sedimentech geologického souvrství Morrison pracovaly již týmy obou znesvářených paleontologů Othniela C. Marshe a Edwarda D. Copea v letech 1872 až 1889.[3] Granger tedy nepátral ve zcela neprozkoumaném terénu, navíc se z této oblasti koncem 19. století stále množily zprávy od místních obyvatel, vypovídající o velkém množství dosud neobjevených fosilií dinosaurů a jejich jurských současníků. Granger zanedlouho narazil na fascinující scenérii – úbočí kopce plného vystupujících fragmentů zkamenělých dinosauřích kostí a nedaleko postavenou chatrč místního chovatele ovcí, zhotovenou téměř kompletně z tohoto fosilního materiálu. Grangerovy bylo jasné, že narazil na fantasticky bohatou lokalitu, pro kterou bude potřebovat početný tým pracovníků. Objev lokality, pojmenované jako Bone Cabin Quarry, tedy „lom u kostěné chatrče“, proto tajil až do léta příštího roku, kdy se na místo dostavil početný tým z AMNH a zahájil rozsáhlé vykopávky.[4] Tým vedl sám Henry Fairfield Osborn, známý také jako muž, který v pozdější době popsal a pojmenoval populární dravé dinosaury druhu Tyrannosaurus rex[5] nebo Velociraptor mongoliensis[6].

———

Bone Cabin Quarry 1898.jpg

Část týmu z Amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku, pracující v roce 1898 na lokalitě Bone Cabin Quarry. Původní „kostěná chatrč“, jejíž základy byly nevědomky vytvořeny z fragmentů dinosauřích kostí, už tu v té době pravděpodobně nestála. Kredit: Century Magazine; Wikipedia (volné dílo).

———

Vykopávky zde probíhaly až do roku 1905, kdy se míra nových nálezů výrazně snížila. V té době už bylo na lokalitě objeveno asi 483 dinosauřích fosilií, transportovaných do muzea v 275 bednách o celkové hmotnosti kolem 45 tun.[7] Lokalita Bone Cabin Quarry měla rozlohu asi 700 metrů čtverečních, nebyla ale v této oblasti jediná. V roce 1899 byla například otevřena nedaleká lokalita pojmenovaná Nine Miles Quarry, z níž byla získána nekompletní kostra sauropoda rodu Brontosaurus. V lokalitě Bone Cabin Quarry však byly objeveny i fosilie dalších dobře známých dinosauřích rodů, jako byl tyreofor Stegosaurus, teropod Allosaurus, sauropodi Apatosaurus, Camarasaurus a Diplodocus, ornitopodi Camptosaurus a Dryosaurus nebo mnohem později také tyreofor (ankylosaur) Gargoyleosaurus. Celkem zde byly odkryty fosilní pozůstatky 64 druhů dinosaurů, pěti druhů želv a čtyř druhů krokodýlovitých plazů.[8] Toto místo je dodnes významnou historickou památkou, náležející k prestižním lokalitám v dějinách paleontologie na území Severní Ameriky. I dnes se dá snadno najít jako Dinosaur Graveyard („dinosauří pohřebiště“) při dálnici Highway 30. Stejně tak se dá nalézt i budova „kostěné chatrče“, postavená přibližně na místě oné původní chatrče v roce 1932.[9] Od roku 1933 je tato budova otevřena ve své aktuální podobě jako malé muzeum, jehož stěny jsou skutečně postaveny zejména z fragmentů fosilních dinosauřích kostí. Nese název „Fossil Cabin“ a dnes je tato menší budova v soukromých rukách, přičemž slouží střídavě jako rezidenční objekt i jako malé muzeum. Je dobře udržovaná, ve své 90 let dlouhé historii měla zatím jen dva majitele a objevila se například i v americké sérii článků o pozoruhodných věcech „Ripleyho Věřte nevěřte“ (Ripley’s Believe It or Not). Nedaleko „fosilní chatrče“ byla postavena rezidenční budova v takových rozměrech, aby odpovídala délce a výšce sauropoda diplodoka (což umožnilo návštěvníkům učinit si lepší představu o velikosti tohoto dinosaura). Muzeum má ilustrovat houževnatost obyvatel této pustinné oblasti, kteří si dokázali poradit v každé situaci a nedostatek stavebního materiálu vyřešili s velkou dávkou důvtipu. Mnohé zdroje stále referují o tomto objektu jako o oné rekonstruované původní chatrči, jedná se ale o velký omyl – ta skutečná chatrč z dinosauřích kostí se totiž do současnosti vůbec nedochovala. I dnes jsou nicméně na této a blízkých lokalitách prováděny výzkumy menšího rozsahu a dochází zde pravidelně k dalším zajímavým paleontologickým objevům.[10]

———

Členové expedice Amerického přírodovědeckého muzea na lokalitě Bone Cabin Quarry v roce 1899. Zcela vlevo sedí paleontolog Walter Granger, který lokalitu o dva roky dříve objevil. Příbytek postavený z dinosauřích kostí však už tehdy nejspíš neexistoval, zbyly pouze jeho základy, které skutečně tvořily fragmenty kostí sauropodů a dalších pozdně jurských dinosaurů. Kredit: William D. Matthew (Dinosaurs); Wikipedia (volné dílo)

———

Ale zpět ke kostěné chatrči z roku 1897 – opravdu byla tak unikátní a objevil ji teprve paleontolog Walter Granger? V roce 2002 byla publikována zpráva o výzkumu archivních dokumentů o této lokalitě, která oficiální verzi poněkud komplikuje.[11] Uvádí například na pravou míru nesprávnou a v populární literatuře často uváděnou informaci, že kostry alosaura a brontosaura v expozici AMNH byly odkryty právě na lokalitě Bone Cabin Quarry (ve skutečnosti šlo o lomy Como Bluff a 9-Miles Crossing). Podstatnější je ale informace, že o kostěné chatrči mohli dobře vědět paleontologové i místní pasáci ovcí nebo trappeři již v 70. letech 19. století. Prvním písemným pramenem, který se o tomto objektu zmiňuje, je však až zpráva úřadu americké vlády pro správu pozemků z roku 1881. Koncem 19. století tímto územím procházela skupina zaměstnanců zmíněného úřadu a vytyčovala hranice jednotlivých pozemků. Vzhledem k tomu, že v této poměrně jednolité a ploché krajině není mnoho vhodných orientačních bodů, využili k tomuto účelu právě fosilní kosti na lokalitě a zároveň i stavbu, která využívala jediný dostatečně početný materiál v okolní krajině – fragmenty velkých fosilních kostí druhohorních dinosaurů. Tým geografů a dalších badatelů vedený jistým Williamem Owenem pak využíval k orientaci a rozvržení hranic rovněž velké úlomky dinosauřích kostí. Další dokumenty upřesnily, že původní chatrč byla Grangerem znovuobjevena koncem srpna roku 1897 a postavil ji rančer (či trapper) a chovatel ovcí mexického původu. Je velmi pravděpodobné, že tento muž paleontologa Grangera na fosilie sám upozornil. Podle jiných údajů zase neměla být z dinosauřích kostí postavena celá chatrč – těmi měly být pouze zpevněny základy tohoto objektu a jinde se tak na jeho „fasádě“ fosilie nevyskytují. Tomu odpovídá i Grangerův snímek jakéhosi nakupení dinosauřích fosilií na místě údajného výskytu chatrče.[12] Tato stavba tedy nakonec v roce 1897 již neexistovala a měla podobu pouhé hromádky zkamenělých fragmentů velkých kostí sauropodů a dalších dinosaurů, žijících na tomto místě asi před 150 až 154 miliony let.[13] Co je však vůbec nejzajímavější skutečností, je údajná nevědomost stavitele chatrče – netušil prý totiž, že základy svého obydlí staví z kostí dávno vyhynulých gigantických obyvatel této části světa. Pro něho to byly jen vhodné kameny, které mohl díky jejich pevnosti a početnosti takto prakticky využít. A díky tomu před jedním a čtvrt stoletím vznikl další památný příběh, spojený s dějinami výzkumu dinosaurů.

———

Fossil Cabin.JPG

Současný vzhled nepravé „kostěné chatrče“, otevřené v roce 1933 jako místní muzeum u lokality Bone Cabin Quarry. Tato tzv. „fosilní chatrč“ (Fossil Cabin) je dnes v soukromých rukách a na jejích zdech jsou dobře patrné fragmenty tisícovek dinosauřích kostí. O původní chatrč postavenou z dinosauřích fosilií, od níž paleontologická lokalita odvozuje svůj název, se ale nejedná. Kredit: Jeffrey Beall; Wikipedia (CC BY 3.0)

———

Short Summary in English: Bone Cabin Quarry is a dinosaur quarry that lay close to Laramie near Como Bluff in Wyoming. During the summer of 1897 Walter Granger, a vertebrate paleontologist from the American Museum of Natural History, came upon a hillside littered with Late Jurassic period dinosaur bone fragments (belonging to the Morrison Fm.). Nearby was a sheepherder cabin built entirely (or partially) out of fossil dinosaur bone fragments, hence the name Bone Cabin Quarry. Archival evidence suggests that this small building was perhaps already known to paleontologists and sheepherders in the 1870’s.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bone_Cabin_Quarry

https://www.atlasobscura.com/places/fossil-bone-cabin

http://www.wyomingtalesandtrails.com/bonewars2.html

https://www.wsgs.wyo.gov/public-info/guide-como-bluff.aspx

https://www.mindat.org/paleo_loc.php?id=28509

———

[1] Sues, H.-D. (1997). European Dinosaur Hunters. In James Orville Farlow; M. K. Brett-Surman (eds.). The Complete Dinosaur. Bloomington: Indiana University Press. (str. 14)

[2] Carpenter, K. (2018). Maraapunisaurus fragillimus, N.G. (formerly Amphicoelias fragillimus), a basal Rebbachisaurid from the Morrison Formation (Upper Jurassic) of Colorado. Geology of the Intermountain West. 5: 227–244.

[3] Wallace, D. R. (1999). The Bonehunters‘ Revenge: Dinosaurs, Greed, and the Greatest Scientific Feud of the Gilded Age. Houghton Mifflin Books. (str. 149 – 150)

[4] Brinkman, P. D. (2010). The second Jurassic dinosaur rush: museums and paleontology in America at the turn of the twentieth century. Chicago: University of Chicago Press.

[5] Osborn, H. F. (1905). Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs. Bulletin of the AMNH. 21 (14): 259–265.

[6] Osborn, H. F. (1924). Three new Theropoda, Protoceratops zone, central Mongolia (PDF). American Museum Novitates. (144): 1−12.

[7] Viz např. odkaz https://www.newspapers.com/clip/115551566/chattanooga-daily-times/

[8] Viz např. odkaz https://research.amnh.org/paleontology/photographs/1898-wyoming-jurassic/

[9] McIntosh, J. (1990). The Second Jurassic Dinosaur Rush. Earth Sciences History. History of the Earth Sciences Society. 9 (1): 22–27.

[10] Foster, J. (2007). Appendix. Jurassic West: The Dinosaurs of the Morrison Formation and Their World. Indiana University Press. (str. 327–329)

[11] Southwell, E. H.; Breithaupt, B. H.; Adams, T. L. (2002). Bone Cabin Quarry: myths, fables and untold tales. Journal of Vertebrate Paleontology Abstracts with Programs, v. 22, no. 3. p. 110A.

[12] Viz např. odkaz https://www.sciencebuzz.org/blog/building-used-walk

[13] Trujillo, K. C.; Chamberlain, K. R.; Strickland, A. (2006). Oxfordian U/Pb ages from SHRIMP analysis for the Upper Jurassic Morrison Formation of southeastern Wyoming with implications for biostratigraphic correlations. Geological Society of America Abstracts with Programs. 38 (6): 7.

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Protopaleontologie a geomytologie, Sauropodní dinosauři, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *