Nejbohatší geologická souvrství světa

…co se týká počtu objevených dinosauřích druhů

V průběhu doby jsem na tomto blogu publikoval již velké množství statistik všeho druhu (celkové počty a rozmanitost dinosaurů, největší sauropodi, největší teropodi, rekordní zástupci jednotlivých skupin, nejdelší známé lebky, nejstarší a nejmladší dinosauři, a mnoho dalšího). Samozřejmě byla diskutována také otázka nejbohatších států a kontinentů z hlediska počtu popsaných druhů (či rodů) neptačích dinosaurů. Ještě však nebyla učiněna zmínka o nejbohatších geologických souvrstvích, ze kterých známe nejvíce druhohorních dinosauřích taxonů. Podívejme se tedy alespoň na několik z nich, seřaďme je podle počtu známých taxonů a roztřiďme je také podle kontinentů, na kterých se nacházejí. Které geologické formace jsou zkrátka k dnešnímu datu nejbohatší a nabízejí nejpestřejší pohled na místní dinosauří biodiverzitu? To už se dozvíte v samotném článku. Jednotlivé kontinenty jsou v něm seřazeny podle počtu taxonů v jejich „nejbohatším“ souvrství.

———

Ilustrace zobrazující obřího sauropoda druhu Barosaurus lentus, stojícího na zadních a bránícího se před útokem dvojice teropodů druhu Allosaurus fragilis. Tato scéna se odehrála před zhruba 150 miliony let na západě Severní Ameriky a fosilie jejích protagonistů jsou objevovány v sedimentech geologického souvrství Morrison. Kredit: Fred Wierum; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Severní Amerika

Souvrství Morrison (svrchní jura (kimmeridž až tithon), před 156 až 146 miliony let)

Geologické souvrství Morrison patří k nejvýznamnějším a nejproslulejším souvrstvím druhohorního stáří na světě. Nejvýraznější jsou sedimentární výchozy na území amerických států Colorado a Wyoming, zabíhají ale i na území dalších jedenácti amerických států. Vrstvy o stejném stáří jsou známé také z Kanady. Souvrství zabírá rozlohu asi 1,5 milionu km2 a první objevy zde byly učiněny Arthurem Lakesem již roku 1877. Celkem je ze sedimentů tohoto souvrství známo kolem 73 druhů z přibližně 49 rodů neptačích dinosaurů, což je pomyslný „světový rekord“.

Populární taxony: Allosaurus fragilis, Apatosaurus ajax, Brachiosaurus altithorax, Diplodocus carnegii, Stegosaurus stenops a další.

Další v pořadí: Souvrství Dinosaur Park (Kanada, Alberta, 49 druhů); Souvrství Judith River (USA, Montana, 39 druhů); Souvrství Cedar Mountain (USA, Utah, 25 druhů).

———

Asie

Souvrství I-sian (Yixian) (spodní křída (barrem až apt), před 130 až 122 miliony let)

Toto souvrství je proslulé zejména tzv. Jeholskou biotou a množstvím úžasně dochovaných exemplářů „prokazatelně opeřených“ dinosaurů. Kromě nich však zde byly objeveny i fosilie rostlin, bezobratlých živočichů a mnoha nedinosauřích obratlovců, od ryb až po savce a ptáky. Významná byla také zdejší biodiverzita ptakoještěrů. Celkem odtud k roku 2021 známe asi 41 platných dinosauřích druhů ve 39 rodech. Paleontologické výzkumy zde byly prováděny už ve 30. letech minulého století za japonské okupace Číny, teprve v posledních třiceti letech je ale výzkum soustavný a intenzivní.

Populární taxony: Beipiaosaurus inexpectus, Mei long, Psittacosaurus lujiatunensis, Sinosauropteryx prima, Yutyrannus huali a další.

Další v pořadí: Souvrství Nemegt (Mongolsko, 27 druhů); Souvrství Djadochta (Mongolsko, 22 druhů); Souvrství Sia-ša-si-miao (Xiashaximiao) (Čína, 22 druhů).

———

Afrika

Souvrství Upper Elliot (spodní jura (hettang až sinemur), před 201 až 190 miliony let)

Toto souvrství, jehož výchozy nalezneme na území Jihoafrické republiky a Lesotha, zahrnuje asi prvních 10 milionů let jurské periody. Celé souvrství Elliot je nicméně časově rozsáhlejší a zahrnuje také přibližně posledních deset milionů let triasu. Se 14 známými dinosauřími druhy je člen Lower Elliot třetí v pořadí na africkém kontinentu. Navazující člen Upper Elliot nicméně aktuálně zahrnuje již 25 známých platných druhů ve 21 rodech, čímž na tomto kontinentu jasně „dominuje“. Z typů hornin zde převažují jílovce a pískovce a mocnost sedimentů celého souvrství může činit až kolem 500 metrů.

Populární taxony: Antetonitrus ingenipes, Heterodontosaurus tucki, Lesothosaurus diagnosticus, Massospondylus carinatus, Pegomastax africana a další.

Další v pořadí: Souvrství Tendaguru (Tanzanie, 17 druhů); Souvrství Lower Elliot (Jihoafrická republika, 14 druhů); Souvrství Elrhaz (Maroko, 9 druhů).

———

Rekonstrukce přibližného vzezření sauropodomorfa druhu Antetonitrus ingenipes. Tento vývojově primitivní sauropod z čeledi Lessemsauridae žil na území současné jižní Afriky v období rané jury, asi před 200 až 190 miliony let. S délkou v rozmezí 8 až 12 metrů patřil k prvním skutečně velkým dinosaurům. Jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství (Upper) Elliot. Kredit: Paleoequii; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Evropa

Souvrství Wessex (spodní křída (berrias až barrem), před 140 až 125 miliony let)

V Evropě nalezneme nejbohatší souvrství z hlediska dinosauří biodiverzity na britském poloostrově Purbeck v hrabství Dorset a na ostrově Wight. Nazývá se souvrství Wessex a jeho mocnost může činit až kolem 1000 metrů. Převažujícím druhem sedimentů jsou zde jílovce a v menší míře také pískovce. Kromě dinosaurů jsou zde nalézány i početné fosilie rostlin, bezobratlých a mnoha skupin obratlovců (včetně ryb, želv, krokodýlů, savců a ptakoještěrů). Celkem bylo odtud zatím popsáno 24 druhů neptačích dinosaurů ve 20 rodech, žijících zde v období rané křídy.

Populární taxony: Baryonyx walkeri, Eotyrannus lengi, Hypsilophodon foxii, Iguanodon bernissartensis, Polacanthus foxii a další.

Další v pořadí: Souvrství Trossingen (Německo, 15 druhů); Souvrství Lourinhã (Portugalsko, 11 druhů); Souvrství Grünbach (Rakousko, 9 druhů).

———

Jižní Amerika

Souvrství Anacleto (svrchní křída (kampán), před 84 až 74 miliony let)

V Jižní Americe je z hlediska dochovaných dinosauřích druhů zdaleka nejbohatším státem Argentina, přičemž objevy z oblasti Patagonie jsou nesmírně početné. Jedním z nejbohatších souvrství je Anacleto, jejíž sedimenty jsou exponovány na území tří provincií – Mendoza, Río Negro a Neuquén. Mocnost sedimentů této formace činí asi 60 až 90 metrů a jedná se především o jílovce, v menší míře pak pískovce a vápence. Celkem je odtud známo 12 formálně platných rodů a zároveň i 12 druhů neptačích dinosaurů. Kromě kosterních fosilií jsou odtud známé také objevy hnízdišť a fosilních vajec s kostřičkami embryí.

Populární taxony: Antarctosaurus wichmannianus, Aucasaurus garridoi, Barrosasaurus casamiquelai, Gasparinisaura cincosaltensis, Pellegrinisaurus powelli a další.

Další v pořadí: Souvrství Bajo de la Carpa (Argentina, 12 druhů); Souvrství Huincul (Argentina, 11 druhů); Souvrství Allen (Argentina, 10 druhů).

———

Austrálie

Souvrství Griman Creek (spodní až svrchní křída (alb až cenoman), před 105 až 96 miliony let)

V Austrálii nebyl vědecký výzkum dinosaurů historicky tak intenzivní jako u dříve zmíněných kontinentů, přesto i zde nalezneme velmi bohaté lokality. Zatím nejštědřejším souvrstvím je v tomto ohledu Griman Creek, jehož sedimenty vystupují na povrch u hranic australských států Nový Jižní Wales a Queensland. Maximální mocnost souvrství činí asi 345 metrů a převažují zde pískovce, prachovce a jílovce. Celkem bylo z tohoto souvrství dosud popsáno 5 formálně platných dinosauřích druhů v 5 rodech. Kromě nich už odtud byli popsáni také křídoví savci, krokodýli, želvy a ptakoještěři.

Populární taxony: Fulgurotherium australe, Rapator ornitholestoides a další.

Další v pořadí: Souvrství Eumeralla (4 druhy); Souvrství Winton (4 druhy); Souvrství Wonthaggi (3 druhy).

———

Antarktida

Souvrství Snow Hill Island (svrchní křída (kampán), asi před 75 až 72 miliony let)

Z pouhých dvou dosud prozkoumaných antarktických souvrství s popsanými taxony neptačích dinosaurů je na čele jasně formace Snow Hill Island, a to se 4 dinosauřími druhy ve 4 rodech. Sedimenty se nacházejí na ostrově Jamese Rosse a nejběžnější horninou je zde pískovec, v menší míře pak jílovec. Kromě dinosauřích fosilií zde byly objeveny i zkameněliny schránek mořských mlžů a amonitů, dále žraloků, ryb a plesiosaurů. Je odtud znám také dosud blíže neurčený titanosaurní sauropod, který ale zatím nebyl popsán a pojmenován, proto není do seznamu zahrnut.

Populární taxony: Antarctopelta oliveroi, Trinisaura santamartaensis a další.

Další v pořadí: Souvrství Hansen (2 druhy).

———

Atlascopcosaurus loadsi.JPG

Model malého ornitopodního dinosaura z kladu Iguanodontia, formálně popsaného roku 1989, a pojmenovaného Atlascopcosaurus loadsi. Tento malý býložravec obýval území současné jihovýchodní Austrálie v době před 114 miliony let a jeho fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství Eumeralla. Na snímku model z polského JuraParku ve městě Solec Kujawski. Kredit: Bardrock; Wikipedia (volné dílo).

———

Pokud bychom do tohoto výčtu započítávali Indii jako samostatnou pevninskou masu (kterou v období druhohor skutečně byla), pak by „předběhla“ i Jižní Ameriku a v popředí by se nacházelo geologické souvrství Lameta s celkovým počtem 19 druhů formálně popsaných neptačích dinosaurů.

———

Short Summary in English: This article presents the most prolific geological formations with the highest number of valid non-avian dinosaur species for each continent, formally described to this date.

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, O dinosaurech obecně, Rekordy a statistika

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *