Pět nejzajímavějších dinosaurů z uplynulého roku

…aneb Dinosauří „Top 5“ pro rok 2022

Máme tu nový rok, pro mě osobně zatím velmi úspěšný, jelikož jsem dne 9. ledna úspěšně zakončil rigorózní řízení na Katedře geologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a po téměř patnácti letech vyměnil svůj akademický titul Mgr. za RNDr. Téma mé rigorózní práce bylo (jak také jinak) úzce spjato právě s dinosauří tematikou, ale o tom už více v některém z pozdějších článků. Nyní již přímo k věci – která pětice nových dinosaurů, formálně popsaných v minulém roce, je podle skromného názoru autora blogu nejzajímavější či nejvýznamnější? To už se dozvíte v další části příspěvku. Protože jsem se snažil o dostatečnou vyváženost, jsou většinou zastoupeni dinosauři z různých míst, období i s různou pozicí na dinosauřím kladogramu. Nejsou zde již zmíněny druhy, které byly pojednány v samostatných příspěvcích, jako je tyranosaurid Daspletosaurus wilsoni z americké Montany[1] nebo třeba argentinský karcharodontosaurid Meraxes gigas[2]. Žádné pořadí zde není stanoveno, jednotlivé vybrané taxony jsou řazeny jednoduše podle abecedy.

———

Nádherně dochovaná fosilie dromeosauridního teropoda druhu Daurlong wangi. Tento asi 1,5 metru dlouhý dravec běhal po území současné severovýchodní Číny v době před 121 miliony let. Kredit: X. Wang, A. Cau, B. Guo, F. Ma, G. Qing, & Y. Liu; Wikipedia (CC BY 4.0)

———

Daurlong wangi

Výskyt: Čína (Autonomní oblast Vnitřní Mongolsko), před 121 miliony let (věk apt, raná křída)

Popsal: Wang et al., 2022[3]

Význam: Výborně zachovaný exemplář vývojově pokročilého dromeosauridního teropoda s obrysy a otisky původních vnitřních orgánů.

Daurlong („drak (lidu) Daurů“) byl malý opeřený teropod z čeledi Dromaeosauridae, žijící na území současné severovýchodní Číny v období geologického věku alb, s vysokou přesností datovaného do doby před asi 121 230 000 lety (121,23 m. l.). Typový exemplář s označením IMMNH-PV00731 je téměř kompletně dochovaný jedinec o délce asi 1,5 metru, blízce vývojově příbuzný dalším dvěma čínským dromeosauridům rodů Tianyuraptor a Zhenyuanlong. Kromě téměř všech kostí zachovaných v „artikulovaném“ stavu lze v okolí fosilie pozorovat namodralou vrstvu, naznačující tvar a polohu někdejší trávicí soustavy dinosaura. Podobný pohled sice nabídl již v roce 1998 juvenilní exemplář italského kompsognatida druhu Scipionyx samniticus[4], v tomto případě se ale jedná o vůbec prvního teropoda vývojově velmi blízkého ptákům, u něhož bylo něco podobného objeveno. Fosilie byla objevena v sedimentech geologického souvrství Lung-ťiang (Longjiang), na lokalitě známé jako Pigeon Hill (v překladu „holubí kopec“) a v její těsné blízkosti byla mimochodem objevena také nekompletní kostra raně křídové žáby.

———

Velikostní porovnání dospělého člověka a ptakopánvého dinosaura druhu Jakapil kaniukura. Tento malý „obrněný“ býložravec obýval území současné argentinské Patagonie v době před asi 95 miliony let. Kredit: SlvrHwk; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Jakapil kaniukura

Výskyt: Argentina (provincie Río Negro), před 97 až 94 miliony let (věk cenoman, pozdní křída)

Popsal: Riguetti, Apesteguía & Pereda-Suberbiola, 2022[5]

Význam: Zcela nový morfotyp bipedního tyreofora (či zástupce jiného kladu ptakopánvých), překvapivá přítomnost predentální kosti apod.

Rodové jméno Jakapil je odvozeno ze slova „Ja-kapïl“, což v jazce domorodého kmene Puelčů znamená „nosič štítu“ (což je mimochodem stejný význam jako slovo Thyreophora, kterým označujeme „obrněné“ dinosaury ze skupiny ankylosaurů a stegosaurů). Jakapil představuje velmi primitivní formu tyreofora, podobající se spíše raně jurským druhům, žijícím před bezmála 200 miliony let, než svým současníkům z období počínající pozdní křídy o celou stovku milionů let později. Anatomické znaky jako bipedalita, přítomnost „předzubní“ kosti nebo širokých a relativně plochých osteodermů jsou kombinací primitivních vývojových znaků všech ptakopánvých dinosaurů, a specifičtěji tyreoforů i ankylosaurů.[6] Jakapil tedy nejspíš představuje zástupce dosud neznámého kladu tyreoforních dinosaurů, který se oddělil od ostatních již na samotném začátku jury (nejspíš v průběhu sinemuru, tedy asi před 199 až 190 miliony let) a podle britské paleontoložky Susannah Maidmentové se může dokonce jednat o zástupce bazálních rohatých dinosaurů nebo dosud vůbec neznámého kladu ptakopánvých dinosaurů.

———

Pebbly-arkose-kariba.png

Výchozy geologického souvrství Pebbly Arkose, v jehož sedimentech byly objeveny fosilie bazálního sauropodomorfa druhu Mbiresaurus raathi. Kredit: Babakathy; Wikipedia (CC0)

———

Mbiresaurus raathi

Výskyt: Zimbabwe, před 237 až 227 miliony let (věk karn, pozdní trias)

Popsal: Griffin et al., 2022[7]

Význam: Jeden z nejstarších známých sauropodomorfů a zároveň nejstarších „prokazatelných“ dinosaurů z Afriky

Rodové jméno tohoto dinosaura znamená v překladu „Ještěr z Mbire“, což odkazuje k distriktu, v němž byly jeho fosilie objeveny. Druhové je zase poctou paleontologu Michaeli Raathovi, a to za jeho přínos pro paleontologický výzkum v Zimbabwe. Typový exemplář s označením NHMZ 2222 byl objeven při paleontologických expedicích do souvrství Pebbly Arkose v letech 2017 a 2019. Jedná se o téměř kompletní kostru vývojově primitivního a starobylého sauropodomorfa, příbuzného zejména jihoamerickým rodům Saturnalia, Pampadromaeus a Panphagia. Mbiresaurus má podobné geologické stáří (kolem 230 milionů let), a patří tak k vůbec nejstarším známým dinosaurům, objeveným dosud na africkém kontinentu. V pozdním triasu byla ještě Afrika a Jižní Amerika spojena, proto není divu, že evoluce raných dinosaurů na obou dnešních kontinentech tehdy vytvářela velmi podobné a blízce příbuzné formy. Spolu s holotypem byl objeven ještě jeden větší exemplář (označený NHMZ 2547) a mnoho jiných živočichů – zejména dicynodonti, rhynchosauři, aetosauři a herrerasauridi.[8]

———

Umělecká představa o možném vzezření pozdně křídového mongolského halškaraptorina druhu Natovenator polydontus. Kredit: Sungjin Lee, Yuong-Nam Lee, Philip J. Currie, Robin Sissons, Jin-Young Park, Su-Hwan Kim, Rinchen Barsbold & Khishigjav Tsogtbaatar – Lee, Sungjin; Wikipedia (CC BY 4.0)

———

Natovenator polydontus

Výskyt: Mongolsko (Jihogobijský Ajmag), před 72 až 71 miliony let (věk maastricht, pozdní křída)

Popsal: Lee et al.; 2022[9]

Význam: Dromeosaurid s unikátní anatomií a semi-akvatickými ekologickými adaptacemi připomínajícími vrubozobé ptáky

Natovenator („plavající lovec“) je v pořadí již čtvrtým známým rodem teropoda z podčeledi halškaraptorinů (Halszkaraptorinae), podivných „obojživelných“ dinosaurů, ekologicky i celkovým vzhledem podobných například dnešním kachnám. Typový exemplář MPC-D 102/114 byl objeven v sedimentech souvrství Barun Gojot na území jižního Mongolska. Natovenator dokládá správnou původní představu o příbuzném rodu Halszkaraptor (pojmenovaném po proslulé polské paleontoložce Halszce Osmólske), a sice tu, že se jedná o značně specializovaného teropodního dinosaura, u něhož životní styl (v ekologickém smyslu) připomínal současné vodní ptactvo.[10] Druhové jméno polydontus znamená doslova „s mnoha zuby“, jelikož na rozdíl od současných vrubozobých ptáků byl tento teropod skutečně vybaven velmi malými a početnými zuby. Nejbližšími vývojovými příbuznými natovenatora byly dva zbývající rody halškaraptorinů, a to Hulsanpes a Mahakala, žijící rovněž na území mongolské pouště Gobi v období pozdní křídy (rod Mahakala však známe z geologického souvrství Djadochta).[11]

———

Chasmosaurinní ceratopsid druhu Sierraceratops turneri byl součástí dinosauří megafauny pozdně křídových ekosystémů geologického souvrství Hall Lake na území dnešního Nového Mexika, kde tito dinosauři žili v době před zhruba 72 miliony let. Kredit: Nick Longrich; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

———

Sierraceratops turneri

Výskyt: USA (Nové Mexiko), před zhruba 72 miliony let (věk pozdní kampán až raný maastricht)

Popsal: Dalman et al., 2022[12]

Význam: Další z mnoha nových ceratopsidů, doplňující představy o endemismu a evoluci rohatých dinosaurů

V roce 1997 byla erozí odkryta část lebky velkého rohatého dinosaura v okrese Sierra County na území Nového Mexika. Nějakou dobu byl tento nález označován za fosilii jižní variety torosaura, teprve nové objevy v letech 2014, 2015 a 2016 ukázaly, že se jedná o dosud neznámého ceratopsida.[13] Předběžně byl popsán už předloni, ale teprve v loňském roce byla popisná studie finalizována. Jméno Sierraceratops turneri je poctou místu objevu („rohatá tvář ze Sierra County“) a zároveň i majiteli pozemku, na kterém byl dinosaurus objeven (jedná se o zakladatele CNN Teda Turnera). Holotyp nese označení NMMNH P-76870 a byl objeven v sedimentech souvrství Hall Lake, starých kolem 72 milionů let. I když bylo celkově objeveno přibližně jen 16 % původní kostry, některé diagnostické znaky byly dostatečně průkazné, aby bylo možné dinosaura popsat a pojmenovat jako nový rod a druh. Jednalo se o středně velkého rohatého dinosaura, dosahujícího délky asi 4,5 metru, z toho lebka byla dlouhá necelé 2 metry. Nejbližšími příbuznými byly rody Bravoceratops z Texasu a Coahuilaceratops z Mexika.[14]

———

[1] Warshaw, E. A.; Fowler, D. W. (2022). A transitional species of Daspletosaurus Russell, 1970 from the Judith River Formation of eastern Montana. PeerJ. 10: e14461.

[2] Canale, J. I.; et al. (2022). New giant carnivorous dinosaur reveals convergent evolutionary trends in theropod arm reduction. Current Biology. 32 (14): P3195-3202.e5

[3] Wang, X.; et al. (2022). Intestinal preservation in a birdlike dinosaur supports conservatism in digestive canal evolution among theropods. Scientific Reports. 12 (1): 19965.

[4] Cau, A. (2021). Comments on the Mesozoic theropod dinosaurs from Italy. Atti della Società dei naturalisti e matematici di Modena. 152: 81-95.

[5] Riguetti, F. J.; Apesteguía, S.; Pereda-Suberbiola, X. (2022). A new Cretaceous thyreophoran from Patagonia supports a South American lineage of armoured dinosaurs. Scientific Reports. 12 (1): 11621.

[6] Norman, D. B. (2020). Scelidosaurus harrisonii from the Early Jurassic of Dorset, England: cranial anatomy. Zoological Journal of the Linnean Society. 188 (1): 1-81.

[7] Griffin, C. T.; et al. (2022). Africa’s oldest dinosaurs reveal early suppression of dinosaur distribution. Nature. 609: 313-319.

[8] Raath, M. A.; Oesterlen, P. M.; Kitching, J. W. (1992). First record of Triassic Rhynchosauria (Reptilia: Diapsida) from the lower Zambezi Valley, Zimbabwe. Palaentologia Africana. 29: 1-10.

[9] Lee, S.; et al. (2022). A non-avian dinosaur with a streamlined body exhibits potential adaptations for swimming. Communications Biology. 5 (1): 1-9.

[10] Cau, A.; Madzia, D. (2018). Redescription and affinities of Hulsanpes perlei (Dinosauria, Theropoda) from the Upper Cretaceous of Mongolia. PeerJ. 6: e4868.

[11] Cau, A.; et al. (2017). Synchrotron scanning reveals amphibious ecomorphology in a new clade of bird-like dinosaurs. Nature. 552 (7685): 395-399.

[12] Dalman, S. G.; et al. (2021). Sierraceratops turneri, a new chasmosaurine ceratopsid from the Hall Lake Formation (Upper Cretaceous) of south-central New Mexico. Cretaceous Research. 130: 105034.

[13] Lucas, S. G.; Mark, G. H.; Estep, J. W. (1998). The ceratopsian Torosaurus from the Upper Cretaceous McRae Formation, Sierra County, New Mexico. In: New Mexico Geological Society Guidebook, 49th Field Conference, Las Cruces County Il. str. 223-227.

[14] Fowler, D. W.; Freedman-Fowler, E. A. (2020). Transitional evolutionary forms in chasmosaurine ceratopsid dinosaurs: evidence from the Campanian of New Mexico. PeerJ. 8: e9251.

3 Comments

Filed under Dějiny paleontologie, Něco o autorovi, O dinosaurech obecně, Výročí a ohlédnutí

3 Responses to Pět nejzajímavějších dinosaurů z uplynulého roku

  1. badaxe

    Gratuluji k titulu

  2. Gratuluji k novému titulu a přeji vše dobré do dalších let, hlavně spoustu skvělých článků a objevů… 🤗🤗🤗

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *