Dinosauří zabiják z Jung-čchuan

…aneb Představení obřího čínského teropoda

Po nedávném představení obřího megalosauridního teropoda rodu Torvosaurus, žijícího v období pozdní jury na území Severní Ameriky a Evropy si nyní představíme téměř stejně velkého dravého dinosaura z provincie Čchung-čching na jihovýchodě Číny. Yangchuanosaurus, který byl pojmenován po oblasti svého objevu Jung-čchuan, patří k největším zástupcům čeledi Methriacanthosauridae a zároveň k největším teropodům známým z období střední až rané svrchní jury. Žil v době před 168 až 161 miliony let a v současnosti rozeznáváme dva jeho vědecky platné druhy – je to Y. shangyouensis, formálně popsaný v roce 1978[1] a Y. zigongensis, popsaný roku 1993[2]. Tento vzdálený příbuzný alosauridů a karcharodontosauridů byl postrachem všech dinosaurů, žijících ve stejných ekosystémech. Těmi byli například sauropodi Omeisaurus a Mamenchisaurus nebo vývojově primitivní stegosauridi, jako byl Tuojiangosaurus a Chialingosaurus. První fosilii jangchuanosaura objevil náhodně dělník pracující na stavbě přehrady v červnu roku 1977. Fosilie byly objeveny v sedimentech souvrství Šang-ša-si-miao (známého také jako Ta-šan-pchu) na území provincie S´čchuan. Holotyp s označením CV 00215 představoval téměř kompletně zachovanou lebku i postkraniální kostru. Materiál s označením CV 00216 byl rovněž velmi dobře zachovalý a na jeho základě stanovil vědci v roce 1983 nový druh Y. magnus.[3] Jak ale ukázala podrobná srovnávací studie z roku 2012, obě fosilie patří k jednomu jedinému druhu. Třetí exemplář CV 00214, částečně zachovaná kostra bez lebky, byla ve stejné studii přiřazena rovněž k druhu Y. shangyouensis.[4] Další druh, tedy Y. zigongensis, byl popsán roku 1993 na základě čtyř fosilních exemplářů s označením ZDM 9011 (holotyp) až ZDM 9014. Fosilie byly objeveny ve stejném souvrství, pouze v jeho jiné části a jejich stáří se tak může o několik milionů let lišit. V roce 1988 nezávislý badatel Gregory S. Paul synonymizoval rod Yangchuanosaurus s příbuzným rodem Methriacanthosaurus[5], tento postoj však byl v průběhu doby většinou paleontologů odmítnut.

———

Kostra druhu Yangchuanosaurus shangyouensis v expozici Přírodovědného muzea v Pekingu. V popředí je vidět ocasní část kostry stegosaurida rodu Tuojiangosaurus multispinus, který s jangchuanosaurem (ke své smůle) sdílel jurské ekosystémy dnešní jihovýchodní Číny. Kredit: BleachedRice; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Jangchuanosauři byli velcí draví dinosauři, dosahující délky až kolem 11 metrů[6] a hmotnosti přes 3 tuny[7]. Největší objevená lebka byla dlouhá úctyhodných 111 centimetrů, což je například více než u běžných exemplářů alosaurů nebo albertosaurů. Hlava byla relativně krátká a vysoká, ozdobená výraznými výrůstky a hrbolky. Přední končetiny byly poměrně krátké, ale velmi silné. Zadní končetiny byly dlouhé a hodně robustní. Ocas, který představoval polovinu délky těla jangchuanosaura, byl rovněž velmi masivní a dobře vyvažoval teropoda při pohybu. O lovecké taktice jangchuanosaurů a jejich případném životě ve smečkách bohužel nic nevíme. Zřejmě lovili mláďata a nemocné nebo přestárlé jedince sauropodů a stegosauridů, žijících ve stejných ekosystémech.[8] Možná nepohrdli ani zdechlinou, pokud měli příležitost ji objevit. Jejich nejbližšími příbuznými byli zástupci dalších převážně asijských metriakantosauridů, jako byly rody Sinraptor, Shidaisaurus, Siamotyrannus nebo výjimečně anglický Methriacanthosaurus.[9] Fosilie jangchuanosaurů i jejich současníků jsou objevovány v provincii S´čchuan od počátku 70. let minulého století, přičemž zde bylo odkryto již přes 8000 fosilních exemplářů o celkové hmotnosti kolem 40 tun. Mnohé z těchto zkamenělin jsou dnes uloženy v instituci Dinosauřího muzea v C‘-kung (Zigong Dinosaur Museum), otevřeného přímo na bohaté paleontologické lokalitě v roce 1987. Teprve o dva rok dříve přitom čínská vláda rozhodla, že se na tomto místě zastaví práce na komplexu pro těžbu zemního plynu a místo se zachová ve své původní podobě. O proslavení této lokality z období střední jury (věk bath až kelloway, stáří asi 168,3 – 163,5 milionu let) se zasloužil zejména slavný čínský paleontolog Tung Č’-ming, který zde prováděl rozsáhlý paleontologický výzkum již od roku 1975, kdy se dozvěděl o objevech zkamenělých kostí v místních horninách. Dosud bylo odtud vykopáno více než 100 kosterních exemplářů různých dinosaurů, a to často unikátních a nikde jinde se nevyskytujících druhů. Mezi nejpozoruhodnější zástupce zdejší megafauny patří právě dominantní predátor dávných jurských pralesů na jihu Číny, impozantní Yangchuanosaurus.

———

Velikost vzrostlého exempláře jangchuanosaura vynikne v porovnání s dospělým člověkem. Ačkoliv se nejednalo o jednoho z největších známých teropodů vůbec, s délkou až 11 metrů a hmotností kolem 3 tun představoval nepochybně jednoho z nejmohutnějších predátorů období střední jury. Kredit: Nobu Tamura; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Yangchuanosaurus was a genus of very large theropod dinosaurs from the family Methriacanthosauridae, living in what is now southwestern China (Sichuan province). It lived during the Middle Jurassic, about 168 to 161 million years ago. The largest individuals could grow to the length of 11 meters and their mass could reach more than 3000 kg.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Yangchuanosaurus

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/y/yangchuanosaurus.html

http://fossilworks.org/?a=taxonInfo&taxon_no=38594

http://www.dinochecker.com/dinosaurs/YANGCHUANOSAURUS

http://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_y/yangchuanosaurus.php

———

[1] Dong, Zhiming; Zhang, Yihong; Li, Xuanmin; Zhou, Shiwu (1978). „A new carnosaur from Yongchuan County, Sichuan Province“ (PDF). Ke Xue Tong Bao. 23 (5): 302–04.

[2] Gao, Y. (1993). [A new species of Szechuanosaurus from the Middle Jurassic of Dashanpu, Zigong, Sichuan]. Vertebrata PalAsiatica 31 (4): 308-314.

[3] Dong, Zhiming; Shiwu, Zhou; Zhang, Yihong (1983). „Dinosaurs from the Jurassic of Sichuan“ (PDF). Palaeontologica Sinica, New Series C. 162 (23): 1–136.

[4] Carrano, M. T.; Benson, R. B. J.; Sampson, S. D. (2012). „The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)“. Journal of Systematic Palaeontology. 10 (2): 211–300. doi: 10.1080/14772019.2011.630927

[5] Paul, Gregory S. (1988). „Eustreptospondylids and Metriacanthosaurs“. Predatory Dinosaurs of the World. Simon & Schuster. pp. 286–93. ISBN 0-671-61946-2.

[6] Holtz, Thomas R., Jr.; Rey, Luis V. (2007). Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages (Aktualizovaný internetový dodatek, str. 8). New York: Random House. ISBN 978-0-375-82419-7.

[7] Paul, G. S. (2010). The Princeton Field Guide to Dinosaurs. Princeton University Press, str. 93.

[8] Li, K; Liu, J.; Yang, C.; Hu, F. (2011). „Dinosaur assemblages from the Middle Jurassic Shaximiao Formation and Chuanjie Formation in the Sichuan-Yunnan Basin, China“. Volumina Jurassica. 9 (9): 21–42.

[9] Zanno, L. E.; Makovicky, P. J. (2013). „Neovenatorid theropods are apex predators in the Late Cretaceous of North America“. Nature Communications. 4: 2827. doi: 10.1038/ncomms3827

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *