Huňatý drak se špičáky v tlamě

…aneb Představuje se Tianyulong

O velmi zajímavém dinosaurovi, formálně popsaném v roce 2009[1], jsem na blogu krátce referoval již v době před deseti lety. Tehdy vyvolal velkou senzaci zejména vzhledem k tomu, že byl prvním známým zástupcem kladu ptakopánvých dinosaurů (Ornithischia), který stejně jako někteří teropodi vykazoval přítomnost tělesného opeření v podobě primitivního „proto-peří“. Dnes již známe takových dinosaurů víc (ruský Kulindadromeus zabaikalicus ze střední jury, popsaný roku 2014[2] a také již dříve známý raně křídový Psittacosaurus, jehož exemplář se „štětinatým“ ocasem z Číny byl popsán roku 2002[3]), přesto je však Tianyulong confuciusi stále unikátním objevem. První fosilie tohoto malého zástupce čeledi Heterodontosauridae byly objeveny začátkem tohoto století v sedimentech souvrství Tchiao-ťi-šan (nikoliv mnohem mladší tzv. Jeholské skupiny, jak bylo nesprávně uváděno dříve) a holotyp nese označení STMN 26-3. Zkameněliny prvního jedince byly odkryty v lokalitě známé jako Ling-leng-tcha nebo Ling-lung-tcha v oblasti Ťien-čchang na západě čínské provincie Liao-ning. Další exemplář s označením IVPP V17090 byl formálně popsán v roce 2012, ale nejméně tři další objevení fosilní jedinci dosud popsáni nebyli.[4] Holotyp představuje fragmentárně zachovanou, neúplnou kostru subadultního (nedospělého) jedince o délce asi 70 až 75 cm.[5] Hmotnost tohoto dinosaura byla odhadnuta různými metodami v rozmezí 0,74 až 0,89 kilogramu.[6] Hlava tianyulonga byla relativně velká a jeho zadní končetiny dlouhé, naopak krk a přední končetiny byly poměrně krátké. Nejnápadnějším anatomickým znakem jsou však samozřejmě řady vláknitých struktur tzv. proto-peří, které pokrývalo přinejmenším spodní část krku, horní část hřbetu i vršek ocasu malého dinosaura. Jak už bylo uvedeno, původně se paleontologové mylně domnívali, že tianyulongové byli zástupci tzv. Jeholské bioty a žili tedy v období rané (spodní) křídy, asi před 125 miliony let. Nyní už víme, že jejich výskyt spadá do mnohem dávnější doby, konkrétně až do počátku svrchní jury. Jejich stáří bylo datováno asi na 158,5 milionu let, což odpovídá geologickému stupni oxford.[7]

———

Kosterní diagram a silueta těla malého heterodontosaurida druhu Tianyulong confuciusi. Tento nejspíše všežravý tvoreček o hmotnosti menšího krkavce obýval území dnešní severovýchodní Číny v období počínající pozdní jury, asi před 158 miliony let. Jeho tělesné opeření nejspíš bylo velmi nápadným fyzickým rysem. Kredit: Paul C. Sereno; Wikipedie (CC BY-SA 3.0)

———

Tianyulong confuciusi, tedy v doslovném překladu „Konfuciův drak z muzea v Tchien-jü“, byl zástupcem čeledi heterodontosauridů, malých a relativně starobylých ptakopánvých dinosaurů s výraznými „špičáky“ v čelistech. Ty jim daly i jméno, název čeledi lze totiž přeložit jako „ještěři s různými zuby“. Tvar jednotlivých „sad“ zubů se totiž u těchto tvorů lišil, což je u dinosaurů neobvyklé. Kromě známého jihoafrického rodu Heterodontosaurus, od nějž je odvozeno jméno celé čeledi, sem patří například i severoamerický rod Fruitadens, s dospělou délkou 65 až 75 cm a hmotností 0,5 až 0,75 kilogramu jeden z nejmenších známých ptakopánvých dinosaurů vůbec.[8] Tianyulong patřil zřejmě k vývojově vyspělejším zástupcům heterodontosauridů a právě o několik milionů let mladší Fruitadens byl jeho blízkým příbuzným. U žádného jiného heterodontosaurida kromě tianyulonga sice pokryv těla v podobě fosilních otisků proto-peří dosud objeven nebyl, dá se ale předpokládat, že byl u nich rovněž přítomen. Na ocase měřila dutá vlákna primitivního pernatého pokryvu kolem 60 mm na výšku a byly tak sedmkrát vyšší než těla ocasních obratlů pod nimi. Právě jejich délka a dutý profil dokládají, že se skutečně jedná o proto-peří a nikoliv například o podkožní kolagenová vlákna. Nejvíce podobný integument mají přitom dva raně křídoví teropodi, objevení rovněž v provincii Liao-ning, a to kompsognatid druhu Sinosauropteryx prima a terizinosaurid druhu Beipiaosaurus inexpectus. Přesto existuje rozdíl v profilu vláken těchto dinosaurů, protože u beipiaosaura je zploštělý, zatímco u vláken tianyulonga kulatý.[9] Tianyulongové obývali lesní ekosystémy se subtropickým až mírným podnebím, celkově bylo v jeho době na území severovýchodní Číny velmi teplé a vlhké klima.[10] Spolu s nimi se zde vyskytovalo množství opeřených teropodů a praptáků, ale také ptakoještěrů, obojživelníků a bezobratlých (včetně velkých pavouků).[11] O těch všech nám vypovídají fosilní otisky i celé fosilizované kostry zachované ve zdejších jemnozrnných sedimentech pozdně jurského stáří. Malý „chundelatý“ heterodontosaurid z Číny každopádně zůstává i deset let po svém vědeckém popisu jednou z nejdůležitějších fosilií opeřených dinosaurů vůbec.

———

Vystavená kostra tianyulonga, představující jeho holotyp (katalogové označení STMN 26-3). Právě na základě této fosilie subadultního exempláře byl tianyulong v roce 2009 formálně popsán čtveřicí čínských paleontologů. Kredit: BleachedRice; Wikipedie (CC BY-SA 4.0)

———

Short Summary in English: Tianyulong was a genus of very small heterodontosaurid ornithischian dinosaur from China with the direct fossil evidence of proto-feathers. The only known species so far is T. confuciusi, whose remains were discovered in Jianchang County, Western Liaoning Province. The subadult holotype specimen was only about 70 cm long.

———

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Tianyulong

http://www.prehistoric-wildlife.com/species/t/tianyulong.html

http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=143496

http://dinodata.de/animals/dinosaurs/pages_t/tianyulong.php

https://www.nationalgeographic.com/science/phenomena/2009/03/18/tianyulong-a-fuzzy-dinosaur-that-makes-the-origin-of-feathers-fuzzier/

———

[1] Zheng, Xiao-Ting; You, Hai-Lu; Xu, Xing; Dong, Zhi-Ming (2009). „An Early Cretaceous heterodontosaurid dinosaur with filamentous integumentary structures“. Nature. 458 (7236): 333–336. doi: 10.1038/nature07856

[2] Godefroit, P.; et al. (2014). „A Jurassic ornithischian dinosaur from Siberia with both feathers and scales.“ Science. 345 (6195): 451-455. doi: 10.1126/science.1253351

[3] Mayr, G.; Peters, S. D.; Plodowski, G.; Vogel, O. (2002). „Bristle-like integumentary structures at the tail of the horned dinosaur Psittacosaurus (PDF). Naturwissenschaften. 89 (8): 361–365. doi: 10.1007/s00114-002-0339-6

[4] Sereno, Paul (2012). „Taxonomy, morphology, masticatory function and phylogeny of heterodontosaurid dinosaurs“. ZooKeys. 226: 1–225. doi: 10.3897/zookeys.226.2840

[5] Holtz, Thomas R., Jr.; Rey, Luis V. (2007). Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages (Aktualizovaný internetový dodatek, str. 38). New York: Random House. ISBN 978-0-375-82419-7.

[6] Benson, R. B., Hunt, G., Carrano, M. T., Campione, N. and Mannion, P. (2018). Cope’s rule and the adaptive landscape of dinosaur body size evolution. Palaeontology, 61: 13-48. doi: 10.1111/pala.12329

[7] Liu Y.-Q. Kuang H.-W., Jiang X.-J., Peng N., Xu H. & Sun H.-Y. (2012). „Timing of the earliest known feathered dinosaurs and transitional pterosaurs older than the Jehol Biota.“ Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 323-325: 1-12. doi: 10.1016/j.palaeo.2012.01.017

[8] Butler, Richard J.; Galton, Peter M.; Porro, Laura B.; Chiappe, Luis M.; Henderson, D. M.; Erickson, Gregory M. (2010). „Electronic supplementary material to „Lower limits of ornithischian dinosaur body size inferred from a new Upper Jurassic heterodontosaurid from North America““ (PDF). Proceedings of the Royal Society B. 277 (1680). doi: 10.1098/rspb.2009.1494

[9] Xu, Xing; Zheng Xiao-ting; You, Hai-lu (2009). „A new feather type in a nonavian theropod and the early evolution of feathers“. Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (3): 832–4. doi: 10.1073/pnas.0810055106

[10] Wang, Y.; Ken, S.; Zhang, W.; Zheng, S. (2006). „Biodiversity and palaeoclimate of the Middle Jurassic floras from the Tiaojishan Formation in western Liaoning, China“. Progress in Natural Science. 16 (1): 222–230. doi: 10.1080/10020070612330087

[11] Selden, P. A.; Shih, C. K.; Ren, D. (2013). „A giant spider from the Jurassic of China reveals greater diversity of the orbicularian stem group“. Naturwissenschaften. 100 (12): 1171–1181. doi: 10.1007/s00114-013-1121-7

———

Leave a Comment

Filed under Ptakopánví dinosauři, Spekulativní paleontologie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *