115 let dinosauří legendy

…aneb Další výročí krále všech teropodů

Právě v těchto dnech (konkrétně to bylo 4. října) si připomínáme již 115. výročí formálního popisu legendárního druhu Tyrannosaurus rex, jehož autorem byl americký paleontolog a pozdější ředitel Amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku Henry Fairfield Osborn (1857 – 1935).[1] Zároveň se díky tehdejším novinám (jako The New York Times, které o objevu referovaly v bombastickém stylu dne 30. prosince 1905)[2] jednalo také o pompézní představení tohoto charizmatického teropoda odborné i laické veřejnosti. Fosilie holotypu tyranosaura objevil paleontolog Barnum Brown, pracující v té době pro Osborna a zmíněnou instituci AMNH, již roku 1902 ve východní Montaně (fosilie tohoto dinosaura byly fakticky objeveny na území Wyomingu a Jižní Dakoty již v 70. a 90. letech 19. století, jako tyranosauří však byly rozeznány až mnohem později).[3] Brown odeslal fosilie z Montany Osbornovi vlakem, ale preparace tak velké kostry byla v té době značně pracná a časově i finančně náročná. Ještě tři roky po objevu tyranosauřího typového jedince pracoval Osborn s dosud ne plně vypreparovanou fosilií. Bál se ale možnosti, že by jej mohl s popisem fascinujícího dinosaura předběhnout jiný badatel, a to jistý Olaf (či Olof) Peterson z Carnegieho muzea v Pittsburghu. Proto značně spěchal a dinosaura formálně popsal již na podzim roku 1905, a to spolu s domnělým dalším druhem Dynamosaurus imperiosus (dnes již neplatným, jedná se o mladší synonymum druhu T. rex) a dále menším příbuzným tyranosaura druhu Albertosaurus sarcophagus.[4] Největší slávu však získal právě Tyrannosaurus rex, jehož k popularitě u obecné veřejnosti předurčilo už samotné jeho vědecké jméno – v překladu „král tyranských ještěrů“. Osborn v době před zavedením radiometrického datování hornin odhadoval, že tyranosaurus žil na naší planetě asi před 3 až 8 miliony let, dnes ale samozřejmě víme, že to bylo před zhruba 8 až 22krát delší dobou.[5]

———

První publikovaná rekonstrukce kostry druhu Tyrannosaurus rex (holotyp CM 9380) z roku 1905 od paleontologa Williama Dillera Matthewa. Tato ilustrace doprovázela popisnou studii H. F. Osborna, oficiálně publikovanou 4. října stejného roku. Není divu, že veřejnost na počátku 20. století byla takovým výjevem ohromena. Kredit: AMNH digital library; Wikipedie (volné dílo)

———

Podstatný byl ale celkový zjev a velikost nového giganta mezi všemi známými dravými tvory, podtržený názornými obrazovými schématy, uveřejněnými i v novinách. Běžní lidé na počátku 20. století ještě nebyli znudění dnešními trikovými trháky, science fiction literaturou ani televizními dokumenty se speciálními efekty, proto si nedokázali představit tak velké a mocné masožravé zvíře. Nebyli prostě na tyranosaura připraveni! A skutečnost, že tento tvor opravdu kdysi existoval, nebyl tedy jen dalším výplodem něčí bujné fantazie, se mnoha lidem zdála být omračující. Pojem Tyrannosaurus rex se tak stal velmi brzy legendárním a natrvalo zapustil kořeny v populární kultuře. Ještě než byla kostra tyranosaura v roce 1915 poprvé smontována a vystavena v trvalé expozici, dávný gigant amerického středozápadu ožíval v obrazotvornosti běžných lidí (zejména dětí), ale také spisovatelů, rozhlasových režisérů a postupně také filmových producentů.[6] Už v listopadu roku 1918 se objevil v němém snímku The Ghost of Slumber Mountain (“Duch Dřímající hory”), a to byl teprve úplný začátek bohaté „filmové kariéry“ pozdně křídového teropoda.[7] Ten vyústil mimo jiné i v nesmírně populární sérii Jurských parků a Jurských světů, to už bychom ale hodně předbíhali. Zpočátku Osborn a jeho kolegové předpokládali, že tyranosaurus chodil vzpřímeně a opíral se ocasem o zemi (ostatně jinak by ani nedokázali jeho kostru stabilně umístit v expozici muzea). Představovali si, že se jednalo o silné a relativně aktivní zvíře, které mapovalo z výšky terén a lovilo ještě pomalejší býložravé dinosaury.[8] Ostatně až na ono vzpřímené držení těla nebyl Osborn daleko od pravdy. Představa aktivních a svižných tyranosaurů s vysokým stupněm metabolismu se objevila až o víc než půlstoletí později, a to s nástupem tzv. Dinosauří renesance.[9] Do té doby převládalo nesprávné mínění, že tyranosaurus byl prostě jen obřím, pomalu se vlekoucím dravým ještěrem, přežívajícím zejména díky mršinám jiných dinosaurů v tropickém pozdně křídovém světě.

———

Půvabná, i když silně zastaralá rekonstrukce tyranosaura na obraze amerického výtvarníka Charlese R. Knighta z roku 1919. Teropod s disproporčním umístěním očí, vertikalizovaným tělem a tříprstými předními končetinami se zde chystá zaútočit na svého úhlavního nepřítele – obřího ceratopsida rodu Triceratops. Podobné scény byly nesčetněkrát zobrazeny také v pozdějších obrazových i filmových rekonstrukcích. Kredit: Charles R. Knight; Wikipedie (volné dílo)

———

I přes toto chybné a nepříliš lichotivé mínění vědecké majority obecná veřejnost tyranosaura zbožňovala. Protože až do 60. let minulého století byla známá jen hrstka jeho fosilií, muzea s vystavenou tyranosauří kostrou (nebo jen izolovanými fosiliemi či replikami) platila obecně ze velmi úspěšná, a pro návštěvníky vysoce atraktivní.[10] Ostatně tato skutečnost je v platnosti i dnes, což dokazuje například nedávná dražba tyranosauřího jedince „Stana“, prodaného za astronomickou sumu téměř 32 milionů amerických dolarů.[11] Co ale popularitu druhu Tyrannosaurus rex v dlouhodobém měřítku způsobilo? Kromě samotného slavnostního uvedení v tisku vzrostla známost dinosaura také díky nádherným (byť anatomicky nepřesným) rekonstrukcím výtvarníka Charlese R. Knighta a jeho pokračovatelů (k nimž patřil i náš Zdeněk Burian, narozený mimochodem právě v roce popisu tyranosaura). Knight zpodobnil tyranosaura v souboji s rohatým dinosaurem triceratopsem, čímž zavdal podnět k dodnes trvající záplavě výtvarných rekonstrukcí i muzejních výstav zobrazujících právě tyto dva „odvěké nepřátele na život a na smrt“.[12] Podle paleontologa Donalda F. Gluta způsobil extrémní popularitu tyranosaura mix jeho nápadných a odlišujících anatomických znaků, jako byla obří hlava, mohutné dlouhé zuby a zakrnělé, zdánlivě drobné přední končetiny. Díky nim zná pojem Tyrannosaurus rex prakticky každé pětileté dítě ve vyspělé části světa a výzkum tohoto druhu probíhá před mnohem širším publikem, než výzkum kteréhokoliv jiného živočicha, ať současného nebo vyhynulého. Ostatně ještě před rokem 1915, než byla slavnostně odhalena první smontovaná kostra, označil paleontolog William D. Matthew samotnou vystavenou lebku tohoto dinosaura (druhého objeveného jedince, vykopaného Brownem v roce 1908) za „bezpochyby nejpůsobivější dinosauří lebku, jaká kdy byla objevena.“[13]

———

Lebka druhého objeveného jedince druhu T. rex se sbírkovým označením AMNH 5027. Paleontolog William D. Matthew ji ještě před vystavením kostry v expozici označil za nejpůsobivější lebku dinosaura, kterou kdy kdokoliv objevil. Návštěvníci Amerického přírodovědeckého muzea v New Yorku mu již více než století nepochybně dávají za pravdu. Kredit: W. D. Matthew (1915); Wikipedie (volné dílo)

———

Původně měly být v expozici AMNH vystaveny hned dvě tyranosauří kostry, objevené Brownem v Montaně.[14] Vzhledem k technickým obtížnostem se smontováním tak velkých exponátů se však nepovedlo tuto zajímavou vizi uskutečnit a zbyl pouze zmenšený model v měřítku 1 ku 6. Kostra holotypu tyranosaura byla navíc v roce 1941 prodána za 7000 dolarů do Carnegieho muzea V Pittsburghu, zčásti i kvůli strachu z možného bombardování New Yorku nacistickým Německem. Panovala totiž obava, že by v případě úspěšného útoku mohly být zničeny obě nesmírně cenné kostry najednou.[15] Každopádně i samotný exemplář, který po instalaci ve vzpřímeném postoji dosahoval výšky 5,8 metru, byl víc než impozantní. Další impulz v popularizaci ikonického dinosaura přišel v roce 1933, kdy se T. rex stal hvězdou kultovního trikového snímku King Kong a zároveň i zlatým hřebem tehdejší Světové výstavy (World Fair) v Chicagu.[16] V rámci výstavy rozměrných dinosauřích modelů naftařské společnosti Sinclair zde byli prezentováni tyranosaurus a triceratops v tehdy již zcela akceptované roli věčných nesmiřitelných soupeřů. Ostatně již v roce 1918 vyslovil Osborn domněnku, že právě tito dva zástupci pozdně křídové megafauny byli absolutním vývojovým završením dinosauří evoluce. Následovaly další filmy jako Fantasia nebo One Million B.C. (oba z roku 1940) a tyranosaurus se natrvalo usadil v roli pop-kulturní celebrity.[17] Postupně přibývala další zpodobnění od umělců, jako byl Rudolph Zallinger nebo již zmíněný Zdeněk Burian a tyranosaurus se stal nenahraditelnou součástí obrazových atlasů i fantastických filmů s tematikou druhohor. Ještě hodně času však muselo uplynout, než byly v 90. letech konečně opraveny zastaralé vzpřímené rekonstrukce tyranosaura s ocasem vlečeným po zemi, a to v muzejních expozicích (počínaje tyranosaurem z AMNH v roce 1992), knihách a filmech i dokumentárních seriálech.[18] Ale o tom už bylo a ještě bude pojednáno v jiných příspěvcích. Nyní už nezbývá než naší dinosauří celebritě popřát další úspěšné roky v populární kultuře a nechat se nadále ohromovat jejím fascinujícím zjevem.

———

File:The American Museum journal (c1900-(1918)) (18133053686).jpg

Odstraňování horniny ze zkamenělé lebky druhého vědecky rozeznaného exempláře tyranosaura, objeveného Barnumem Brownem v roce 1908 opět na území východní Montany. Samotný blok s lebkou byl velmi těžký a jeho transport z montanské pustiny do civilizace byl tedy extrémně náročnou operací. Kredit: The American Museum journal (1910), Wikipedie (volné dílo)

———

Short Summary in English: Tyrannosaurus rex is probably the best known of all dinosaurs and perhaps even prehistoric creatures. It was formally described in 1905 and during the 20th Century it became increasingly well known, as it enchanted all generations of scientists and laymen, from small children to adults.

———

Odkazy:

https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/saurischian-dinosaurs/tyrannosaurus-rex

https://carnegiemnh.org/tag/t-rex/

https://www.strangescience.net/brown.htm

http://www.barnumbrownsociety.org/discover

http://www.dinohunters.com/History/Tyrannosaurus.htm

https://extinctmonsters.net/2015/11/20/amnh-5027-at-100/

———

[1] Osborn, H. F. (1905). „Tyrannosaurus and other Cretaceous carnivorous dinosaurs“. Bulletin of the AMNH. 21 (14): 259–265. hdl: 2246/1464

[2] „Mining for Mammoths in the Badlands: How Tyrannosaurus rex Was Dug Out of His 8,000,000 Year old Tomb“. The New York Times, 3. prosince 1905, str. SM1.

[3] Breithaupt, B. H.; Southwell, E. H.; Matthews, N. A. (2005). „In Celebration of 100 years of Tyrannosaurus rex: Manospondylus gigas, Ornithomimus grandis, and Dynamosaurus imperiosus, the Earliest Discoveries of Tyrannosaurus rex in the West“. Abstracts with Programs; 2005 Salt Lake City Annual Meeting. Geological Society of America. 37 (7): 406.

[4] Breithaupt, B. H.; Southwell, E. H.; Matthews, N. A. (2006). Lucas, S. G.; Sullivan, R. M. (eds.). Dynamosaurus imperiosus and the earliest discoveries of Tyrannosaurus rex in Wyoming and the West“ (PDF). New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. 35: 258.

[5] Brusatte, S. L. and Carr, T. D. (2016). The phylogeny and evolutionary history of tyrannosauroid dinosaurs. Scientific Reports 6, 20252. doi: 10.1038/srep20252

[6] Brown, B. (1915). „Tyrannosaurus, a Cretaceous carnivorous dinosaur, the largest flesh-eater that ever lived“. Scientific American. 63 (15): 322–323. doi: 10.1038/scientificamerican10091915-322

[7] Viz např. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-ghost-of-slumber-mountain-53546955/

[8] Osborn, H. F.; Brown, B. (1906). „Tyrannosaurus, Upper Cretaceous carnivorous dinosaur“. Bulletin of the AMNH. 22 (16): 281–296. hdl: 2246/1473

[9] Bakker, R. T. (1968). „The superiority of dinosaurs“. Discovery. 3 (2): 11–22.

[10] Horner, J. and Lessem, D. (1993). The Complete T. Rex. New York: Simon & Schuster, str. 58–62.

[11] Viz např. https://www.nytimes.com/2020/10/06/arts/design/t-rex-skeleton-brings-31-8-million-at-christies-auction.html

[12] Bakker, R. T. (1986). The Dinosaur Heresies. New York: Kensington Publishing, str. 240.

[13] Kenneth Carpenter & Philip J. Currie (1990). „Variation in Tyrannosaurus rex„. Dinosaur Systematics. Cambridge University Press. str. 143. ISBN 0-521-43810-1.

[14] Osborn, H. F. (1913). „Tyrannosaurus: restoration and model of the skeleton“. Bulletin of the American Museum of Natural History. 32: 91–92. hdl: 2246/1735

[15] Dingus, L.; Norell, M. (2010). Barnum Brown: The Man Who Discovered Tyrannosaurus rex. University of California Press. str. 90, 124. ISBN 978-0-520-94552-4.

[16] Viz např. https://donglutsdinosaurs.com/sinclair-dinosaur-memorabilia/

[17] Viz např. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/disneys-age-of-dinosaurs-1-4139162/

[18] Viz např. https://medium.com/prehistoric-tales/t-rex-beyond-the-pop-culture-monster-a606d28d9c1

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Jurský park a jiné filmy, Paleoart, Teropodní dinosauři, Výročí a ohlédnutí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *