Tyranosaurů byly miliardy

…aneb První pozdně křídové „sčítání lidu“

Právě před několika dny jsem byl jedním paleontologickým nadšencem dotazován ohledně počtu fosilních koster tyranosaurů, kolik že jich asi tak celkově může být. Debata přešla i na logickou související otázku, kolik tyranosaurů vlastně kdysi existovalo? V tu chvíli jsem ještě netušil, že za týden už budeme mít k dispozici zatím nejpřesnější odpověď, a to v odborné práci pětice autorů, publikované nyní v periodiku Science.[1] O obřím severoamerickém tyranosauridním teropodovi druhu Tyrannosaurus rex jsem zde psal už tolikrát, že jistě není třeba jej blíže představovat, také otázce jeho celkové početnosti jsem věnoval samostatný článek. Nechyběla ani zmínka o tom, že se vlastně může jednat o asijského imigranta, který do Laramidie (západu Severní Ameriky) přešel přes pradávný pevninský most někdy před asi 69 až 68 miliony let.[2] Tyranosauři se totiž mohli vyvinout na území dnešní Číny, Mongolska nebo ruského Dálného Východu, což dokládá jejich úzká vývojová vazba na východoasijské druhy Zhuchengtyrannus magnus a Tarbosaurus bataar.[3] Po překročení jakési dočasně existující úžiny mezi severovýchodní Asií a severozápadním cípem Laramidie se tyranosauři začali lavinovitě šířit a zhruba v době mezi 68 až 66 miliony let už se vyskytovali hojně na ohromném území od Britské Kolumbie v Kanadě na severu až po Mexiko na jihu.[4] Je jisté, že zástupci tohoto teropoda byli mnohem hojnější, než si vědci ještě donedávna mysleli, jak moc byl ale tyranosaurus hojný? Právě na tuto otázku se pokusili odpovědět autoři práce, australský paleobiolog Charles R. Marshall a čtveřice jeho kolegů. Vycházeli přitom ze vztahu mezi hustotou populace a velikostí těla u žijících druhů, a to spolu se znalostmi získanými o tyranosaurovi v průběhu více než století jeho výzkumu. Průměrná hmotnost těla post-juvenilních (resp. pohlavně dospělých) jedinců tyranosaura vyšla autorům na 5200 kilogramů a průměrná hustota jejich populace pak měla dosahovat hodnoty přibližně 0,0091 jedince na km2. Tento údaj se velmi dobře shoduje s odhadem 0,01 jedince na km2 ve starší práci paleontologa Jamese O. Farlowa[5], odpovídá mimochodem zhruba jedné šestině populační hustoty dnešních tygrů a jedné čtrnáctině populační hustoty lvů. Pro lepší představu uvádím, že to znamená například 718 tyranosaurů na rozloze České republiky nebo 4,5 jedince na území hlavního města Prahy. Podle odhadu autorů práce se tito obří dravci vyskytovali na území o rozloze asi 2,3 (± 0,9) milionu km2 (což odpovídá například rozloze celého Alžírska nebo třiceti Českých republik) a v každou chvíli celého období jejich existence žilo v průměru asi 20 000 pohlavně dospělých jedinců.

———

Nová vědecká studie ukazuje, že populární teropod Tyrannosaurus rex nebyl rozhodně vzácným a řídce se vyskytujícím dinosaurem. Představoval naopak jakýsi invazní druh, který se na pevnině Laramidie (západu Severní Ameriky) postupně rozšířil na území o rozloze přes 2 miliony kilometrů čtverečních. Zde idealizovaná podoba ekosystému v geologickém souvrství Hell Creek. Kredit: Petr Modlitba, ilustrace původně určená pro autorovu knihu Nová cesta do pravěku (nakladatelství CPress, Praha 2019).

———

Ve studii je dále uvedeno, že druh T. rex pravděpodobně existoval po dobu asi 2,4 milionu let a jedna generace měla délku trvání přibližně 19 roků. Z toho následně vyplynul i průměrný počet generací tyranosaurů, které se za celou dobu evoluční historie druhu vystřídaly – a to kolem 127 000. Následně už bylo jednoduché vypočítat i přibližný celkový počet jedinců druhu T. rex, kteří kdy existovali. A ten činí fantasticky znějící 2,5 miliardy tyranosaurů! Ačkoliv se ale toto číslo zdá extrémně vysoké, nemusí jít rozhodně o nesmysl. Jen v tomto historickém okamžiku existuje na světě ještě asi dvakrát víc pohlavně dospělých zástupců našeho druhu, nemluvě pak o celé lidské historii (kdy existovalo celkem přes 100 miliard jedinců Homo sapiens).[6] Je ovšem nesporná pravda, že člověk rozumný je extrémně „přemnoženým“ druhem živočicha, to by ovšem bylo na zcela jinou debatu.[7] Autoři práce zakončili text zajímavým výpočtem o pravděpodobnosti dochování tyranosauřích fosilií. Zohlednili přitom skutečnost, že dnes známe minimálně 32 pohlavně dospělých kosterních jedinců tohoto teropoda a celkově je evidováno kolem stovky fosilních exemplářů (nepočítaje fragmentární nálezy zubů, obratlů nebo článků prstů). Výsledkem je zajímavé zjištění (jakkoliv je pouze na teoretické bázi), že v průměru se dochovala fosilní kostra asi jen 1 z 80 milionů jedinců. Mnohem příznivější je však situace v oblasti, ze které se nám dnes dochovaly sedimenty souvrství Hell Creek. Na předpokládaném území o rozloze kolem 1000 km2 a v průběhu asi 1,2 milionu let existence zdejších ekosystémů[8] byly objeveny kostry asi 37 odrostlých jedinců tyranosaura a frekvence zachování zde i díky příznivým podmínkám pro fosilizaci činí jednu zkamenělou kostru na 16 000 jedinců. Ostatně není divu, souvrství Hell Creek patří k nejbohatším geologickým formacím na světě, a to nejen co se posledních severoamerických dinosaurů týká.[9] Problém s touto vědeckou prací je pouze v tom, že příliš mnoho vyvozuje z příliš mála a všechny uváděné údaje lze považovat přinejlepším za dosti přibližné. Přesto se ale jedná o velmi hodnotný výzkum, který poskytuje alespoň jakýsi základní rámec, v němž můžeme dále s podobnými statistickými postupy pokračovat. Opravdu tedy v průběhu posledních zhruba 2 milionů let křídové periody existovaly asi 2 500 000 000 jedinců druhu Tyrannosaurus rex? Těžko říci, vyloučit se to ale nedá. Navzdory mnoha zastaralým představám byl totiž „král dravých dinosaurů“ nesmírně úspěšným a progresivním predátorem, skutečným monarchou končící éry dávných terestrických hegemonů naší planety.[10]

———

Tyranosauři byli velmi početní, vývojově progresivní, ekologicky dynamičtí a troficky dominantní vrcholoví predátoři. V ekosystémech obývaných těmito obřími teropody nezbylo místo pro žádné další středně velké až velké dravé dinosaury. Nejspíš i díky tomu se v průběhu jejich existence mohlo objevit až kolem 2,5 miliardy jedinců, reprezentujících tento živočišný druh. Kredit: Vladimír Rimbala, ilustrace k autorově knize Poslední dny dinosaurů (nakladatelství Radioservis, Praha 2016).

———

Short summary in English: In a new scientific paper, paleontologists have come up for the first time with an estimate for the total number of T. rex that ever existed. Their estimate is a whopping 2.5 billion T. rex individuals, living during their 2.4 million year lasting existence.

———

Odkazy:

https://science.sciencemag.org/content/372/6539/284

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00984-2

https://www.sciencealert.com/scientists-estimated-how-many-t-rex-s-existed-in-all-of-history-and-here-s-what-they-came-up-with

https://www.sciencedaily.com/releases/2021/04/210415142623.htm

https://news.berkeley.edu/2021/04/15/how-many-t-rexes-were-there-billions/

———

[1] Marshall, C. R.; et al. (2021). Absolute abundance and preservation rate of Tyrannosaurus rex. Science. 372 (6539): 284-287. doi: 10.1126/science.abc8300

[2] Brusatte, S. L.; Carr, T. D. (2016). The phylogeny and evolutionary history of tyrannosauroid dinosaurs. Scientific Reports. 6: 20252. doi: 10.1038/srep20252

[3] Loewen, M. A.; et al. (2013). Evans, D. C. (ed.). Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans. PLOS ONE. 8 (11): e79420. doi: 10.1371/journal.pone.0079420

[4] Serrano-Brañas, C. I.; et al. (2014). Tyrannosaurid teeth from the Lomas Coloradas Formation, Cabullona Group (Upper Cretaceous) Sonora, México. Cretaceous Research. 49: 163-171. doi: 10.1016/j.cretres.2014.02.018

[5] Farlow, J. O. (1993). On the rareness of big, fierce animals; speculations about the body sizes, population densities, and geographic ranges of predatory mammals and large carnivorous dinosaurs. American Journal of Science. 293: 167-199. doi: 10.2475/ajs.293.A.167

[6] Viz odkaz https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/

[7] Shivani, U.; et al. (2017). Human Overpopulation: Impact on environment. In: Environmental Issues Surrounding Human Overpopulation. doi: 10.4018/978-1-5225-1683-5.ch001.

[8] Eberth, D. A.; Kamo, S. L. (2019). First high-precision U-Pb CA-ID-TIMS age for the Battle Formation (Upper Cretaceous), Red Deer River valley, Alberta, Canada: implications for ages, correlations, and dinosaur biostratigraphy of the Scollard, Frenchman, and Hell Creek formations. Canadian Journal of Earth Sciences. doi: 10.1139/cjes-2018-0098

[9] Stein, W. W. (2019). TAKING COUNT: A Census of Dinosaur Fossils Recovered From the Hell Creek and Lance Formations (Maastrichtian). The Journal of Paleontological Sciences. 8: JPS.C.2019.01 1

[10] Horner J. R.; Goodwin M. B.; Myhrvold N. (2011). Dinosaur Census Reveals Abundant Tyrannosaurus and Rare Ontogenetic Stages in the Upper Cretaceous Hell Creek Formation (Maastrichtian), Montana, USA. PLoS ONE. 6 (2): e16574. doi: 10.1371/journal.pone.0016574

———

Leave a Comment

Filed under Dějiny paleontologie, Rekordy a statistika, Spekulativní paleontologie, Teropodní dinosauři

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *